Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Start = Duurzame Politiek =

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 


Welkom op deze site


Duurzame-politiek - Maatschappelijk Verantwoorde Politiek

 

bulletInformatieve website over Duurzame Politiek met Integrale Visie in theorie en praktijk
 
bullet Politiek met integrale visie gericht op een duurzame maatschappij, inspirerend en met betrokkenheid, nu en in de toekomst.
 
bullet In een aantal landen wordt deze politiek 'Integrale Politiek' genoemd.

Integrale Politiek - zie item: Waarom Veranderen naar duurzame politiek met Integrale Visie? op deze pagina

== Integrale Visie en Integrale Aanpak ==
       - Integraal denken en doen -
 
bullet Werken aan oplossingen van de huidige grote klimaatproblemen en duurzaamheid-vraagstukken.

Naar
maatschappelijk verantwoord klimaat en duurzaamheids beleid.

 
bullet'Integraal' kan als volgt kort worden omschreven:

Kort gezegd: Bij het oplossen van bv een vraagstuk: 'Probeer alle belangrijke aspecten mee te nemen in de oplossing
'

Algemener: 'Integraal is een samenbrengen en strategisch verbinden van schijnbare tegenstrijdige of ogenschijnlijk afwijkende wereldbeschouwingen, begrippen, praktijken in een poging om een realistische, werkbare, vloeiende en dynamische 'meta-visie' (Over-all -visie) te scheppen.
 
          
        ==========================================


 
bullet== Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) ==

MVP - Duurzaamheid - Integrale Visie horen bij elkaar en ondersteunen elkaar:

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek, Integrale Visie en Duurzaamheid en burgerparticipatie zijn elkaar ondersteunende concepten voor een duurzame samenleving - Bart Land

 - Socially Responsible Politics -


===>> Wat is hier voor nodig?  ==> Zie op deze pagina


=========================================
Een integrale visie en aanpak van een probleem kan tot een duurzamer en meer geaccepteerd proces/oplossing leiden.

Vertel het mij en ik vergeet het.
Leer het mij en misschien herinner ik het me nog.
Betrek me erbij en ik leer.

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de wereld omvat.
- Albert Einstein

 Ombudsman: Burger wil een eerlijke, begripvolle en benaderbare overheid

 
bullet28-08-2019, platvormoverheid.nl: Eerlijke algoritmen voor beleid

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen. Maar hoe eerlijk is de toepassing van algoritmen?

 
bullet11-07-2019, nos.nl: Ombudsman: burger wil een eerlijke, begripvolle en benaderbare overheid

De Nederlandse burger wil in 2030 te maken hebben met een overheid die eerlijk en begripvol is en die de mensen snel en met kennis van zaken helpt als er iets geregeld moet worden.

 Het liefst heeft de burger te maken met één loket om te voorkomen dat hij vastloopt in de bureaucratie.

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft bureau Kantar gevraagd om onderzoek te doen naar wat wij van onze overheid verwachten in 2030.

Op dit moment waardeert de Nederlander zijn relatie met de overheid met een 6 en typeert hij die met de termen noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg.


 
bullet09-07-2019, trouw.nl: Staatssecretaris Snel is bereid rechtszaken tegen beschuldigde ouders stil te leggen

De staatssecretaris van financiën raakt verder verstrikt in de toeslagenaffaire. Hoeveel gedupeerden er zijn, is volstrekt onduidelijk.

De staatssecretaris komt steeds in het nauw vanwege de toeslagenzaak.

Trouw en ‘RTL Nieuws’ toonden maandag aan dat in deze slepende affaire veel meer ouders ten onrechte zijn beschuldigd van fraude dan Snel heeft toegegeven.
Mogelijk heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren bij duizenden mensen op valse gronden de kinderopvangtoeslag stopgezet.

 
bullet14-06-2019, nu.nl: Hoge Raad: belasting op spaargeld was buitensporig zwaar

 
bulletZie ook Boek: Tijd van Woede - Een geschiedenis van het heden, door Pankaj Mishra

 
 
bullet10-09-2019, www.europa-nu.nl: Frans Timmermans wordt Europese Commissaris voor Klimaat
 
bullet 11-09-2019,www.volkskrant.nl: Voormalig PvdA-leider Samson wordt rechterhand van Frans Timmermans en krijgt grote invloed op Europees milieu beleid.

 
bullet11-09-2019, www.nu.nl: CBS: CO2 afname van ruim 40 procent nodig om klimaatdoel te halen

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moet de Nederlandse CO2-uitstoot de komende jaren sneller dalen dan vorig jaar.

Tot 2030 moet de uitstoot nog ruim 40 procent verminderen, zo is af te leiden uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid van deze site

 
bullet13-07-2019, Trouw: Gaat keiharde klimaattaal de strijd tegen global warming beslissen?

Vervang het neutrale ‘klimaatverandering’ door ‘klimaatcrisis’ om te laten zien wat er werkelijk aan de hand is.

Het is een trend in taalgebruik, maar het effect zal nog moeten blijken.
 
 

  
Europese NL-Parlements-verkiezingen 2019 - donderdag 23 mei 2019
 
bulletWikipedia: Europese Parlementsverkiezing 2019

 
bulletWikipedia: Europese Parlementsverkiezingen 2019 in Nederland
 
bulletwww.europa-nu: Europees Parlement (EP)
 
bulletTrouw: Wat voor type Europeaan bent U?

Onderzoeker André Krouwel legt uit hoe het werkt en wat je er aan hebt.
 
      
      
Vernietiging van de Natuur


 
bullet06-05-2019, trouw: De mens vernietigt de natuur harder dan ooit maar kan zijn leven nog beteren

'We ondergraven de fundamenten van onze economie, ons voortbestaan, voedselveiligheid, gezondheid en kwaliteit van leven wereldwijd.’
Dat concludeert Sir Robert Watson na een week vergaderen in Parijs.

 
bullet06-05-2019, nu.nl: VN: Miljoen plant- en diersoorten dreigen uit te sterven door invloed van de mens

De destructie van natuur, zoals bijvoorbeeld het kappen van regenwoud, is even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) van de VN.

 
bulletZie oa de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
 
bullet05-03-2019, www.ad.nl: Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.

Het duurt nog wel even voordat die enquête kan beginnen, want de partijen in de Tweede Kamer willen wachten tot de versterking van Groningse huizen structureel op gang is gekomen.
 
bulletZie de pagina Reden duurzame politiek - item 5
 
 
bullet www.volteuropa.org/

Europese jongerenpartij VOLT

VOLT is een nieuwe pan-Europese jongerenpartij en is actief in alle lidstaten van de EU.
Die nieuwe partij wil  meedoen aan de Europese verkiezingen.

Volt steunt op drie peilers: klimaatverandering, migratie en politieke vernieuwing.
 

bullet Wikipdia - Volt -Europa
 Zie item op deze pagina

Let's make people believe in politics again!

Volt Nederland

 

 

bullet In een aantal landen worden/zijn grote politieke vraagstukken op scherp gezet, tgv oa verkiezingen in de VS (Trump), GB (Brexit), Nederland en andere EU landen.
Zie bv de pagina Integrale Visie NL / EU

 
bulletIntegrale Politiek is de toepassing van de integrale theorie en praktijk (aanpak) op het werkveld van de politiek.

 
bulletMet deze website Duurzame Politiek met Integrale Visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

 
bulletDuurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable

- Op weg naar een duurzame maatschappij -

-
Duurzame politiek bekeken vanuit het centrum van

  het
4-kwadranten-model op deze pagina.

 
bulletDuurzaam omgaan met mensen én materialen

Duurzaam met met mensen en materialen omgaan hoort ook bij duurzaamheid - Frank Leensen

Van gas los - deel 1 en deel 2 - TV- programma Radar

Zie ook de pagina Duurzaamheid van deze site.

 
bullet Samenleving: Onder een samenleving of gemeenschap wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken.

 
bullet Maatschappij: Het begrip maatschappij legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten.

 
bulletPanama Papers - Paradise Papers - eigen mening:

Plaats grote vraagtekens mbt duurzaamheid en menselijkheid bij deze zeer verontrustende en ontwrichtende ontstane maatschappelijke, sociale en economische situatie !!!

Zie item op deze pagina
 
      ======================================
 
bullet Lokale politiek - Referendum Sleepwet  -  Red het Referendum

04-12-2018, nu.nl: Burgerrechten slecht beschermd bij toepassing aftapwet - zie item

13 november 2018, nu.nl: Grondwetwijziging lonkt, gekozen burgemeester stap dichter bij, zie item


==> Ga naar: !! Staatscommissie oppert bindend Referendum en Constitutioneel Hof

 
bulletWelk Europees land schafte als laatste het referendum af?

-->  Juist, de DDR. In 1968, precies vijftig jaar geleden.

Bijna overal in Europa is het referendum een gangbaar instrument.
 
 
bullet26 december 2017, NPO-Radio1 - duur ca 60 min. - audio-file:

Geert Mak - huidige visie op politieke en maatschappelijke situatie
 
bulletZie pagina Integrale Visie EU-NL item 3.1

 
bullet29 december 2017, NPO-Radio 1- duur 60 min. - audio-file:

David van Reybrouck - Crisis van de democratie en crisis van Europa
 
bulletZie pagina Integrale Visie EU-NL item 3.1

================================
 
bullet De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bulletZie ook item Saving Capitalism - For The Many, Not the few, door Robert Reich
- For The Many, Not the few - 0a positie Millennials

 
bullet Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen

Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas

- Zie de pagina Reden duurzame politiek - item 5

 
bulletnos.nl: Live-stream - NPO Politiek via internet, of bv TV-kanaal 59 bij Caiway

Oa live-beeld van Tweede Kamer debatten


======================================
 
bullet Afschaffing Dividendbelasting

- de Documenten / memo's ? - Hoe eerlijk is de regering Rutte III -
Motie van Afkeuring in de Tweede Kamer (door 67 Kamerleden - bijna de gehele oppositie) - april 2018
 
 
bullet Nederland is een gaaf land met gelukkige en gemotiveerde mensen, tot ze opeens opgebrand zijn

 
bullet Nederland: een gaaf land, waar duurzaamheid en het milieu onderaan staan

 
bullet Ombudsman: Toegang krijgen tot de zorg is moeilijk

 
bullet Democratisch profiel van bv Nederland - IDA

 
bullet Negatieve rente op spaargeld - Financiëel beleid ECB

 
   
bullet President Trump zwaar in de problemen

 
bullet Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de problemen na commotie over zijn uitspraken

 
bullet Commissie Remkes - Onderzoek naar Parlementair stelsel in Nederland

 
bullet Partner-Overeenkomst - G1000 - Heerenveen

 
bulletAlles over het Alternative Finance Festival
14-16 september 2018, zie item op deze pagina

Brexit-paniek slaat alsnog toe in Downing Street

20 september 2018, volkskrant: Brexit-paniek slaat alsnog toe in Downing Street

Als kippen zonder kop lopen Britse politici rond nu de EU het Brexit-voorstel van premier Theresa May genadeloos heeft verworpen.
Het uur U is aangebroken, maar geen Brit weet wat de beste uitweg is.
Zie item op deze pagina.

 
bullet Driekwart van de Nederlanders getroffen door computercriminaliteit

Dat blijkt maandag uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn: een poging tot phishing (56 procent), het sturen van een socialemediabericht met de vraag om een onbekende link aan te klikken (37 procent), het zenden van een zakelijke uitnodiging via sociale media en malware (beide 20 procent)
 
 
bullet30 september 2018, trouw: Abel Herzenberglezing 2018, door Sigrid Kaag: Wees stil, onze stem is nodig

Samenleven is niet alleen samen praten maar vooral ook samen dóen.

Dat zei Sigrid Kaag, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, zondag in de 29ste Abel Herzenberglezing.
Zie ook de pagina Meditatie-geluk item 1, van deze website.

 
 
bullet29-11-2018, volkskrant: 13 miljard euro winst en geen belasting betalen, hoe kan dat?  Vijf vragen over Shells belastingaanslag

Betaalt Shell inderdaad geen cent winstbelasting in Nederland, zoals Trouw donderdagochtend schreef? Dat is goed mogelijk, plausibel zelfs, mits de halve Shell-dochter NAM niet wordt meegerekend.

(Eigen opmerking - Grote bijdrage aan grote Klimaatproblemen - de vervuiler moet gaan betalen mbt oplossen grote klimaat problemen!!!!)
 
bulletZie ook item dividend belasting op deze pagina.
 

        = Meer inspraak voor de burger = Code Oranje =
 
bullet25-10-2018, trouw: Nieuw bij de komende Statenverkiezingen: Burgerbeweging Code Oranje

Politieke partijen zijn volgens de initiatiefnemers iets van de vorige eeuw, dus kunnen we nu ook voor burgerbeweging Code Oranje kiezen, en direct meepraten.
Kiezers kunnen bij de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019 voor het eerst op deze beweging stemmen

 
bullet26 oktober 2018, vng.nl: Code Oranje voor verandering politieke democratie - VNG

Zie item voor verdere informatie - op deze pagina.
 
  
 
Katowice Climate Change Conference – December 2018:
 

  -
https://unfccc.int/katowice - Officiële site van de conferentie

 
-
Klimaatconferentie -Katowice 2018 - Wikipedia

         - Volwassenen verpesten de toekomst -
 
bullet06-02-2019, trouw: Een nieuwe protestgeneratie? Het begin is er

De scholieren die donderdag in Den Haag worden verwacht, nemen de moeite om een dag te besteden aan een zaak die hen direct raakt.

Uit onderzoek onder jongeren dat vandaag in deze krant verschijnt, blijkt bovendien hoe sterk het klimaat bij hen leeft.

De klimaatspijbelaars hebben groot gelijk met hun protest van vandaag, stellen 350 wetenschappers in een open brief (Brief wetenschappers (pdf))

 
bullet16-12-2018, trouw: Het plan van Katowice toont de angst om door te pakken voor het klimaat

Na ruim twee weken praten ligt er een mager actieplan, dat kleine stapjes zet richting de ambitieuze ‘Parijs-doelen’.

Het is niet perfect, maar we hebben nu werkbare regels om de kli­maat­af­spra­ken van Parijs uit te voeren. Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër (D66)


 
bullet21-12-2018,volkskrant: Hoogleraar vanuit Oxford over klimaatakkoord: als ik in Nederland was geweest stond ik nu  te  protesteren

De zware industrie is met afstand de grootste vervuiler. Toch ontspringt zij de dans in de klimaatplannen, stelt Oxford-hoogleraar Rick van der Ploeg.
Net als de meeste andere economen, De Nederlandsche Bank, maar ook de milieubeweging en vakbond FNV ziet hij maar één oplossing:
een stevige prijs op CO2.

Hoe effectief is het vrijdag gepresenteerde ontwerpakkoord om de uitstoot van de zware industrie terug te dringen?

‘Dit is rampzalig beleid. Een truc van de vervuilende bedrijven en misschien ook wel van CDA en VVD. Het lijkt heel wat, maar ondertussen doen ze niks.

 
bullet02-12-2018, nu.nl: Tienduizenden mensen protesteren voor beter klimaatbeleid in Brussel

Een protestmars voor een beter klimaatbeleid heeft zondag zo'n 65.000 mensen op de been gebracht in Brussel. Het opkomstcijfer is een inschatting van de Belgische politie.

 
bulletZie voor meer info de pagina Duurzaamheid - het Item: 'Katowice Climate Change Conference – December 2018'
 
 
bullet15-02-2019, www.savethechilderen.nl: 1 op de 5 kinderen leeft in oorlogsgebied

In totaal leven 420 miljoen kinderen in landen waar geweld plaatsvindt: twee keer zoveel als 20 jaar geleden.
Afghanistan, Jemen, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Syrië, Irak, Mali, Nigeria en Somalië zijn de tien landen waarin kinderen het hardst worden getroffen.

 
bullet14-02-2019Trouw: Helft apotheekbezoekers krijgt voorgeschreven medicijn niet mee

Zie de pagina Reden duurzame politiek van deze site. Item 6

 
bullet19-02-2019, trouw: Fout met energierekening: kroniek van een voorspelde stommiteit

Het kabinet blééf volhouden: de stijgen van de energiekosten zal meevallen. Ten onrechte. De Kamer vreest dat het kabinet nu ook zijn beloftes over koopkracht niet kan waarmaken.

 
bullet21-03-2019, nu.nl: Allerrijkste Nederlanders zijn opnieuw rijker geworden

De rijkste 1 procent van alle Nederlanders heeft het vermogen in 2017 opnieuw zien toenemen.
De groep kreeg er ruim 13 miljard euro bij, schrijft de Volkskrant op basis van opgevraagde cijfers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het totale bezit kwam zo op 332 miljard euro.

 
bullet24-04-2019, trouw: Het broeit in het CDA; prominenten vragen om een offensief klimaatbeleid en een antwoord op het populisme

Een groep kritische CDA’ers wil dat de partij een duidelijker alternatief formuleert voor het populisme.
Daarbij hoort een offensief klimaatbeleid.


 
bulletPak als christen-democratie de handschoen op om mensen weer te verbinden, stellen CDA-leden Jeroen Kremers en Bas van Os, namens medeauteurs van ‘Verandering en vertrouwen’ Lans Bovenberg, Raymond Gradus, Frank van den Heuvel. (Trouw)

 
bullet05-05-2019, trouw: Baudet en Trump hebben het begrepen, aandacht is een beslissende factor geworden in de politiek

Misschien is het helderste inzicht in het wezen van de democratie wel ontstaan toen haar ondergang nabij was, in de jaren dertig van de vorige eeuw.
 

        Polulisme - Waar komt het vandaan?

 
bullet Boek: De Onfatsoenlijken - Een reis door Europa - Populisme

De onfatsoenlijken - Een reis door de Europese rust belt.

In 'De onfatsoenlijken' gaat Jan Antonissen op zoek naar de mensen die door de goegemeente met de nek worden aangekeken: de bange blanke mannen en vrouwen, het racistische stemvee van de populisten, de white trash uit onze voorsteden.

Het zijn medeburgers voor wie de globalisering geen pretpark is, met leuke citytrips en goedbetaald kenniswerk.

Die verliezers vindt Antonissen in de vele oude industriebekkens die Europa rijk is, van het Ruhrgebied tot Limburg, en van Noord-Frankrijk tot de Povlakte.

 
bullet13-05-2019, Trouw: De Onfatsoenlijken: de opstand van de restjesmens

De Vlaamse journalist Jan Antonissen bezocht de Europese rust belt en sprak met de slachtoffers van de verandering.

In 1930 schreef de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset zijn befaamde boek ‘De opstand van de massamens’. De teneur was dat overal in Europa de maatschappij sterke wijzigingen onderging door de bevolkingstoename en de democratisering van politiek en de economie.

Een eeuw later zien we iets gelijkaardigs gebeuren. De massamens steekt opnieuw de middelvinger op naar de culturele elite en keert zich collectief af van de traditionele politiek.

 

bulletNPO-Politiek / Facebook, video: Interview met Jan  Antonissen

 
bulletZie ook de pagina Literatuur, sites - duurzame politiek van deze site.

 
bulletAls je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid - Boeddha

Zie ook de pagina Spreekwoorden politiek duurzaamheid

 

Op weg naar een duurzame Nationale- en Internationale maatschappij

 
bullet Op weg naar een duurzame samenleving
 
bulletOp weg naar duurzaam leven
 
bulletDe integrale benadering is een oproep tot bewustzijn - Sean M. Saiter
 
bulletDe integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden -

  Daniel Ofman - over integraal leiderschap - pagina 'Wat is Integraal'


- Integraal leiderschap is duurzaam
- Daniel Ofman

 
bullet Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar - Bart Land

 
bullet05-05-2019, trouw: De essentie van democratie is dat we naar elkaar luisteren, waarom doen we dat niet meer?

Zie ook de pagina Spreekwoorden - politiek -duurzaamheid van deze website.

 
bullet Website: www.europa-nu.nl

Deze site wil de burgers en professionals in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa.

De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen.


 
bullet22-05-2019, trouw: De grote zingevingstest

Zingeven is als ademen, iedereen doet het de hele dag. Maar hoe? Wat vindt u belangrijk?

- Zie de pagina Meditatie geluk duurzame politiek van deze site.

       -----------------------------------------------------------------------
 

bullet Grote problemen mbt gevolgen gaswinning Groningen

10-09-2019, www.nu.nl: Einde aan gaswinning in Groningen, hoe gaat dat in zijn werk

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft bekendgemaakt dat de gaswinning in Groningen in 2022 al wordt beëindigd
 
bulletZie de pagina Reden duurzame politiek - item 'Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen'

 
bulletTROPOspheric Monitoring Instrument - in een satelliet rond de aarde

Wikipedia: Tropo-Spheric Monitoring Instrument

Het instrument kan zeer precies vaststellen waar luchtvervuiling zich bevindt in de atmosfeer en tevens met grote nauwkeurigheid vaststellen, uit welke stoffen deze is samengesteld, bijvoorbeeld: ozon, fijnstof, koolmonoxide of stikstofdioxide.

Video: The Tropomi Film - Netherlands Space Office.

- Zie item uitgebreider op deze pagina

 

bulletZie - Europese Parlements-verkiezingen 2019 - op deze pagina

 
bulletZie - Polulisme - Waar komt het vandaan? - op deze pagina

 
bulletZie - Belasting-ontwijking - Wat zijn de ernstige gevolgen? - op deze pagina

 
bulletZie - YouTube Video: LowLands University 2012: College prof. Herman Wijffels - Het huidige systeem is failliet ca 43 minuten.
 
Het financiële bestel is vastgelopen en de economie is niet meer van deze tijd. Het is tijd voor een transitie, een transformatie zelfs.

Onze huidige systemen zijn niet gebouwd voor een duurzame toekomst.
We zullen ze moeten loslaten willen we ons voort bewegen richting duurzame toekomst voor mens, samenleving en aarde
.

 
bulletZie item op deze pagina, en bv de pagina's Literatuur en Duurzaamheid

 


Katowice Climate Change Conference
– December 2018
Greta Thunberg, 15-jarige klimaatactivist:  “De verandering komt, of je dat nu leuk vindt of niet". 
'Volwassenen verpesten de toekomst'
Wacht niet tot later - Als later eerder komt, ben je te laat ...

-----------

 
YouTube-video:
Geachte heer Rutte - In een rechtsstaat komt de regering een uitspraak van de rechter na


-----------

YouTube-video: Opwarming van de aarde - Hoe komt dat?

De laatste drie decennia is de temperatuur op Aarde gestegen. Dit komt mede door het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2.
Door meer gebruik te maken van groene stroom kan de uitstoot van CO2 worden beperkt en daarmee de temperatuurverhoging.


Klimaat is niet links of rechts - Klimaatverandering verdient actie van iedereen
 http://kiesvoorklimaat.nu/


'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet'
Astronaut André Kuipers -
Zie de pagina Meditatie-duurzame-duurzame politiek8 augustus 2019.nu.nl: VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig

Zie de pagina Duurzaamheid van deze website
 

   Wetenschap linkt extreem weer aan klimaatverandering

 
bullet14-07-2019, nos.nl: Wetenschap linkt extreem weer aan klimaatverandering

Afgelopen juni was wereldwijd de heetste juni ooit gemeten.
Ook werden er verschillende Europese weerrecords gebroken. Deze extreme hitte leidde onder andere tot natuurbranden in Spanje, verlaging van de maximumsnelheid op Duitse wegen en uitstel van nationale schoolexamens in Frankrijk.

Kunnen we dit extremere weer toeschrijven aan klimaatverandering?

Zie ook video uitzending Nieuwsuur 14-07-2019, deel 'klimaat' start na 21.45 min na start uitzending.
 
 
bullet09-03-2019,Tubantia: Eerste hulp bij klimaatverwarring: dit zijn de feiten

18 vragen - De scepsis over de opwarming van de aarde neemt in Nederland toe. Maar hoe zit het eigenlijk met onze kennis? Wij zetten de achttien prangendste vragen op een rijtje. En de antwoorden natuurlijk.


 
bullet16-03-2019, trouw: Hoe het kabinet in het diepste geheim besloot tot de CO2-heffing

In stilte kwam de coalitie tot een compromis over extra klimaatmaatregelen.

 
bulletWikipedia: Lijst_van_windmolenparken_in_de_Noordzee

Dit is een lijst van windmolenparken in de Noordzee. In de eerste tabel wordt een overzicht geboden van de operationele en in aanbouw zijnde windmolenparken, in een tweede tabel worden de toekomstige projecten besproken. 

Groot-Brittannië is momenteel[wanneer?] koploper met bijna 19.000 MW in 2020, gevolgd door Duitsland met ca. 13.000 MW in 2018

Zie ook Wikipedia: Windmolenpark.    Zie ook pagina Duurzaamheid

 

bulletYouTube-video: Zo ziet een windmolen er aan de binnenkant uit

 
bulletNos, Video: Tot stand brengen van windparken op de Noordzee een uitgebreide rapportage. Dit item start na 16 min en 18 sec na start video

 
bullet13-04-2019, nos.nl: Noordzee wordt grote bouwplaats voor windmolens

Met de bouw van enorme windmolenparken voor de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en ten noorden van de Waddeneilanden gaat Nederland de komende jaren proberen de achterstand in te halen bij de productie van schone energie. Nu zijn we nog één van de slechtst presterende landen op dat terrein in Europa.

Nederland is niet het enige land dat op zee bouwt. Ook de Scandinavische landen, Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk hebben grote plannen. Er zijn zelfs voorspellingen dat over twintig jaar een kwart van de Noordzee uit windmolenparken bestaat.

 
bullet www.urgenda.nl: 100% Duurzame Energie in 2030 in Nederland (pdf)

‘The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.’ - Steve Jobs


 
bullet Zie www.urgenda.nl en de pagina Duurzaamheid de items: 5.2 - 5.3 - 5.4 van deze website.

Voor oa: Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles'


 
bullet www.zelfenergieproduceren.nl: Nederland zakt op de klimaatlijst

In 2006 startte Nederland op plaats 15, maar sindsdien heeft ons land nooit meer zo hoog gestaan.
Vorig jaar eindigde Nederland op de 31e plek.
Dit jaar heeft de daling doorgezet en staat Nederland wereldwijd op de 42e plaats.
Van alle landen binnen de Europese Unie staat Nederland op de één na laatste plaats.

 
bullet www.climate-change-performance-index.org: The climate change performance index 2018

 
bullet11-02-2019, Tegenlicht: Deltaplan waterstof

Kunnen we, als Nederland van het aardgas af gaat, het bestaande gasnet gebruiken voor groene waterstof? Spelers als de Gasunie en netbeheerders maar ook producenten van windenergie zien hierin een nieuwe kans voor Nederland.
Het bestaande gasnet lijkt namelijk een zeer geschikte manier om waterstof in op te slaan en te transporteren.


 
bullet27-12-2018, trouw: De burger betaalt de klimaatrekening, de industrie niet

Milieuclubs en de FNV hebben het Klimaatakkoord alvast ‘doorgerekend’. Conclusie: Huishoudens en het midden- en kleinbedrijf draaien op voor de kosten van het klimaatbeleid van het kabinet. Het gaat ze per saldo zo’n anderhalf miljard euro per jaar kosten. De industrie, die het meeste vervuilt, strijkt jaarlijks netto 450 miljoen euro op aan subsidie.

Dat blijkt uit berekeningen die de gezamenlijke milieuorganisaties en vakcentrale FNV hebben laten maken.
Zij weigerden vorige week hun handtekening te zetten onder het Klimaatakkoord en verlieten voortijdig de onderhandelingen.

 

bullet Ga naar vervolg van dit item op deze pagina of zie de Duurzaamheid
 

 
bullet Zie item 7 korte Samenvattingen mbt Duurzame Politiek met Integrale Visie

--> 7 apart te downloaden pdf-files (elk een apart hoofd-onderwerp)

 

 

bulletGebruik bv de Integrale Visie van Ken Wilber - Wikipedia; www.kenwilber.com

Zie ook artikel 'Trump and the Post-Truth World' - website https://integrallife.com

Zie ook item:
The four faces of truth - Ken Wilber op deze pagina


--------------------------

Democratie is het bestuur van, door en voor het volk
Aristoteles ca 335 voor Christus  - zie item

Alleen een beschaving kan botsende culturen verenigen
- Mark Heirman -

Je kunt pas oordelen over beleid als je de gezichten kent die het raakt
-
Joël Voordewind -

Politiek is te belangrijk om aan politici te worden overgelaten
- Charles de Gaulle -

Vertrouwen is de lijm van het leven; het fundamentele principe van alle relaties
-
 Stephen Covey -

Een gezonde economie leunt op een goed functionerende rechtsstaat
- Trouw
-

Democratie kan niet zonder pluriformiteit
- Joke Hermsen - Bv. boek 'Melancholie van de onrust' -
Zie item (met video) op deze pagina -

Onze toekomst hangt af of we ons als een deel
van dit ene geheel (schepping) voelen of niet.

-
David Bohm - Zie item op deze pagina

Een politicus denkt aan de volgende verkiezing,
een staatsman aan de volgende generatie. 
 - JF Clark

Macht is om te dienen, niet om te heersen - Hannie van Leeuwen (1926 2018)

- De democratie is aan het verworden tot de dictatuur van de verkiezingen -

- Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie -
 
- David van Reybrouck -
zie item op deze pagina

-------------------------------------------------------
Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

=== Van ego naar eco ===

Code Oranje
- Meer inspraak voor de burger

----------------------------------------------------

Reputatie WODC ernstig aangetast

December 2017, De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast.
Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur.


Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland.
De politiek heeft jarenlang onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen.

Zie item op deze pagina.
 

 
bullet 8 januari 2018, www.civismundi.nl: Meer Democratie, Help ons het referendum te redden

- De kogel is door de kerk: vlak voor de kerst heeft de regering de intrekkingswet ingediend waarmee ze de Wet Raadgevend Referendum wil afschaffen.

- En wat blijkt: de regering kiest een heel discutabele manier om dat te doen. Wij van Meer Democratie, met anderen, kondigden al aan om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren.

- Wettelijk gezien is dat namelijk gewoon mogelijk. Maar de regering is zo bang voor zo’n referendum dat ze met zeer aanvechtbare juridische trucs komt om dit te blokkeren.
 
bulletZie pagina Integrale Visie EU-NL item 1.1 Is de huidige democratie nog wel van deze tijd?
 

          Translate website == Vertaal website

 
bulletZie de pagina Inhoud Website
 
bulletVertaling van deze Website over  'Duurzame politiek met Integrale Visie' in het Engels of een andere taal.
 
bullet Translation of this website  'Sustainable Politics with Integral Vision'  in English or another language.
 
 
bulletNovember 2018, volkskrant: De belastingdienst wint het van de privacy en krijgt de gegevens van de Museumkaarthouders - Zie item
 
bullet23 februari 2018, www.meerdemocratie.nl: Steun Rechtszaak tegen minister Ollongren ivm intrekken raadgevend referendum.

- Zie item op deze pagina.

 
bullet22 februari 2018, nu.nl: Tweede kamer stemt in met intrekken raadgevend referendum

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde ook de SGP voor de afschaffing van de volksraadpleging.

- Zie item op deze pagina.
 
 
bulletZie Verslag Expertmeeting over het wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum - Eerste Kamer - 27 maart 2018

===>> Ga naar: !!! Red het referendum !!! <====
 
 
bullet Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie
 
bulletZie ook Burnout - Alarm in het onderwijs!  - PO in actie
 
 
bulletKlimaatzaak tegen de Staat door Urgenda -

Op maandag 28 mei 2018 dient het beroep van de Staat
 
 
bulletZie item - Donut Economie - Kate Raworth

In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw
 
 
bulletZie item - Vriendjes politiek - Fraude en corruptie in Nederland -
op de pagina Reden Duurzame Politiek - item 1

 
 
bullet Filosofisch Kwintet 2019
 
bullet Filosofisch Kwintet 2018
 
bullet** Raadgevend referendum is afgeschaft **
 
bullet Jaarlijks zetten speurders tussen de twee en bijna drie miljoen zoekopdrachten uit
 
bullet Video: Korte overpeinzing van een jonge Hans van MIerlo over de Nederlandse Politiek
 
bulletaugustus 2018, nu.nl: Vijf vragen mbt de bezuinigingen bij de publieke omroep
 

  www.dagvandeduurzaamheid.nl

De jubileum-editie Dag van de Duurzaamheid 2018 vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018.

Dit is de 10-de Dag van de Duurzaamheid

 
bullet16-09-2019, radar.avrotros: Klachten over warmtepomp blijven vaak onopgelost --> zie ook video uitzending - Zie de pagina Duurzaamheid

De branche moet veel professioneler en klantvriendelijker worden opgezet!!!
 
bullet21-05-2019, nrc: Lachgas het stille klimaatprobleem van Limburg

Een fabriek op het Limburgse chemisch industrieterrein Chemelot stoot grote hoeveelheden lachgas uit, en dat is decennia lang niet opgemerkt. Dat bevestigt Chemelot na onderzoek van NRC.

Lachgas is een zeer krachtig broeikasgas. Het is 265 maal zo sterk als CO2.

 
bullet8-11-2018, nu.nl: VN: Kloof uitstoot broeikasgassen en doelen klimaatakkoord groter dan ooit

De kloof tussen de uitstoot van broeikasgassen en de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs lijkt groter dan ooit, laat het Milieubureau van de VN dinsdag weten.
In het klimaatverdrag is beschreven dat de temperatuurstijging beperkt moet blijven tussen 1,5 en 2 graden Celsius. Maar volgens de VN wordt er in 2030 tussen de 13 en 15 miljard ton te veel uitgestoten om dit doel te kunnen bereiken.

 
bullet16-11-2018, Trouw: Kabinet gaat in cassatie tegen Urgenda-uitspraak

Volgens minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat gaat het om een principekwestie. We willen weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten.
 
bullet Uitspraak hoger beroep Klimaatzaak 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober, de dag vóór de Dag van de Duurzaamheid, doet het Hof in Den Haag uitspraak over het hoger beroep dat de staat heeft aangespannen in de Klimaatzaak.

 
bullet www.urgenda.nl, 9-9-2018: Ondanks Urgenda-vonnis en Energieakkoord: Uitstoot CO2 niet gedaald sinds 1990

 
bullet09-10-2018, nu.nl: Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen sneller verminderen, heeft het Gerechtshof Den Haag dinsdag in het hoger beroep van de klimaatzaak bepaald. Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar in 2020 noodzakelijk.

==>> Dit is 2de rechtszaak welke Urgenda tegen de Staat heeft gewonnen.
Zie ook item1 en item2 op deze pagina.
Nu.nl: Alle artikelen over klimaat


 
bullet29-11-2018, trouw.nl: Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaat verloren
De uitstoot van CO2 moet serieus geld gaan kosten, adviseren Nederlandse economen het kabinet. Anders komt gevaarlijke opwarming dichtbij.

 
bulletnos.nl: Zweeds meisje spijbelt al twee weken, "volwassenen verpesten de toekomst"

Zweeds meisje spijbelt al twee weken: 'Volwassenen verpesten de toekomst'
De 15-jarige Greta Thunberg zit zo al twee weken voor het Zweedse parlement

- Zweedse tiener wast volwassenen de oren over klimaat
    Katowice Climate Change Conference – December 2018

 
bulletZie de pagina Duurzaamheid van deze website.
 

        Gele Hesjes
 
bullet01-12-2018, volkskrant: 'Gele hesjes' protesteren ook in Nederland - '' Klaar is klaar, genoeg is genoeg'

In navolging van het protest in Frankrijk en België zijn zaterdag op meerdere plaatsen in Nederland betogers in felgele hesjes de straat opgegaan om te demonstreren tegen een regering die zich volgens hen onvoldoende bekommert om hun situatie.

De politie verrichtte enkele arrestaties in Den Haag en Maastricht.
 
bulletZie item op deze pagina
 
 
bulletDecember 2018, www.foodwatch.org/nl: Groente en fruit duurder? Stop dit kabinetsbeleid

Groente en fruit duurder? Stop dit kabinetsplan! Met het eten in de supermarkt gaat iets vreselijk mis: sinds de eeuwwisseling is suiker 18% goedkoper geworden, maar groenten (+50%) en fruit (+41%) zijn juist enorm in prijs gestegen.
 
   
    
Thierry Baudet en Forum voor Democratie
 
bullet25-04-2019, volkskrant: Kreeg FvD'er Otten een dolk in de rug gestoken? Hiddema: Ja, maar van wie? Ik zou het niet weten

Wat kunt u vertellen over de betaling aan zichzelf van de heer Otten?
‘Simpel zo, men heeft in het bestuur ontdekt dat meneer Otten op een zeker moment een zeker geldbedrag aan zichzelf heeft gedoneerd.
Dat heeft hij gedaan omdat hij vond dat hij vanwege heel veel werk daar wel recht op had.
Heeft-ie niet alleen voor zichzelf gedaan, maar ook voor enkele anderen.
 
bulletVideo, nu.nl: Hiddema: Otten pakte partijgeld niet met kwade bedoelingen
 
 
bullet17-04-2019, ggznieuws.nl: Psychiater: eenzaamheid is de rode draad in deze samenleving

Leegte, gebrek aan sociale contacten en intimiteit.
Zeven procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid. Nog eens dertig procent voelt zich enigszins eenzaam.
Voor psychiater Dirk De Wachter is het de rode draad in zijn werk: ‘Mensen zeggen mij dat ik de enige ben tegen wie ze nog durven te spreken, de enige die nog luistert. En dan denk ik: laten we dat toch vooral als samenleving doen.’, zo meldt Brainwash.nl

- Zie ook pagina Meditatie geluk duurzame politiek - item 2 van deze website.

 
Zie hier ook: De Psychodynamische therapie van Jung is in opkomst.
 

      
  Belasting-ontwijking - Wat zijn de ernstige gevolgen?

 
bulletBoek: Moneyland - Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals

Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar bankiers in Londen op een briljant idee kwamen.

Zou het niet mogelijk zijn om een plek te creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit zou kunnen vinden?

Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland Jersey, waar je al je geld kunt verstoppen in een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch vulkaaneilandje dat zich ontwikkelde tot een onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer bedrijven dan inwoners telt.
 
bullet Moneyland - Boek inzien via Google

 
bulletVideo: Fragment uitzending Buitenhof  12-05-2019 met Oliver Bullough

 
bullet07-09-2018, The Gardian: A clever and entertaining exploration of the parallel and poisonous realm of tax havens and shell companies

 
bullet 09-05-2010,www.nextens.nl: Trump geeft toe: 'Belastingontwijking was een sport'

Acht van de tien jaren tussen 1985 en 1995 heeft president Trump, toen nog ondernemer, geen belasting betaald. Hij claimde miljoenenverliezen bij zijn aangifte.

 
bulletwww.rtlnieuws.nl: Belastingparadijzen in beeld gebracht - hier moet iets aan gebeuren

Met zijn film wil hij iedereen laten zien hoe belastingparadijzen en in het bijzonder offshore banking voor het overgrote deel van de wereldbevolking desastreus uitpakt. En als voormalig accountant op het Britse 'belastingeiland' Jersey kan John Christensen het weten. "Veel van de problemen waarmee de wereld kampt, zijn te herleiden naar het ontwijken van belasting."
 
bullet The Spider's Web - Film

 
bulletZie ook de items Afschaffing Dividend belasting en Jan de Belastingman (TV programma) - Panama Papers - Paradise Papers op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Literatuur, sites - duurzame politiek van deze site.
 


         Samenvattingen mbt Duurzame Politiek met Integrale Visie:

              --> 7 apart te downloaden pdf-files (elk met een apart hoofd-onderwerp)

              ==================================================

 
bullet = Korte algemene presentatie: Duurzame Politiek met Integrale Visie (pdf-file) =
  
 Versie 03-10-2019

 
bullet = Het 4 kwadranten model van Ken Wilber (pdf-file) - Uitgebreide Toelichting
 
 Versie 03-12-2018

 
bulletBeschikbare samenvattingen van 1 A4 met betrekking tot onderwerpen van deze website:
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie (pdf-file) Versie 03-10-2019

 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Democratie - Innovaties in Nederland en België (pdf-file) - Versie 03-12-2018-2018
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000  (pdf-file) - Versie 03-12-2018

In Amersfoort vond in 2014 de eerste G1000 op gemeentelijke niveau plaats op
initiatief van en georganiseerd door burgers.

- 22 maart 2014: G1000 in Amersfoort - versie 03-12-2018


- Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015

- Zie ook item 1.2 van de pagina Integrale Visie Nederland /EU van deze site.

 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf-file) Versie 03-12-2018
 
bullet Meditatie        1 A4  -  'Meditatie over de Aarde' (pdf-file) Versie 03-10-2019

 
bullet Overzicht van alle burgertops en G1000 in Nederland


===============================================   >>>
 

   
   
   TROPOspheric Monitoring Instrument
 

bulletWikipedia: Tropo-Spheric Monitoring Instruments

TROPOMI weegt ongeveer 220 kg en cirkelt op een afstand van 824 kilometer hoogte boven de aarde, in een satelliet of kunstmaan.
Deze bevindt zich in een polaire baan welke synchroon loopt met de zon.
De missie heeft een looptijd van 7 jaar.

Het instrument kan zeer precies vaststellen waar luchtvervuiling zich bevindt in de atmosfeer en tevens met grote nauwkeurigheid vaststellen, uit welke stoffen deze is samengesteld, bijvoorbeeld: ozon, fijnstof, koolmonoxide of stikstofdioxide.

Video: The Tropomi Film - Netherlands Space Office.

Zie de pagina Duurzaamheid van deze website.

 

 
bulletGa naar onderstaande belangrijke inleiding:

- Het Inhoudelijk deel van deze pagina

 
 
bullet Integrale Politiek - zie item: Waarom Veranderen naar duurzame politiek met Integrale Visie? op deze pagina

== Integrale Visie en Integrale Aanpak ==
       - Integraal denken en doen -
 
 
bullet www.milieucentraal.nl 

Over Milieu Centraal
Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen.

Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband?

Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.
 
 

       Negatieve rente op spaargeld - Financiëel beleid ECB - Europese Centrale Bank -

      Wat zijn de gevolgen voor een duurzame samenleving (bv gevolgen pensioenen en de huizenmarkt?)


 
bullet 23-09-2019, radar.avrotros.nl: De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde op 12 september 2019 de rente van -0,4 % naar -0,5%

Ze doen dit om de economie aan te jagen. Door de negatieve rente wordt sparen onaantrekkelijk en investeren en geld uitgeven goedkoop.

Deze negatieve rente heeft grote gevolgen voor spaarders, banken en pensioenfondsen.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) en lid van de Raad van Bestuur van de ECB, uitte grote kritiek op het besluit van Draghi van de ECB om de rente nog verder te verlagen en het aankoopprogramma van obligaties weer te hervatten.

Tussen 2015 en 2018 heeft de ECB al schulden ter waarde van 2650 miljard euro opgekocht. Knot noemt dit 'zorgwekkend'.

 

bullet 22-09-2019, Buitenhof: Hans Hoogervorst in Buitenhof over ECB

 
bullet 15-09-2019, Buitenhof: Arnoud Boot in Buitenhof over ECB

(Negatieve rente is goed voor iedereen die veel geld heeft en voor de gewone man is slecht - Arnoud Boot)
 

 


 
bulletWerken met een Integrale Visie en Integrale Aanpak


Van het newtoniaanse (mechanische) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld.

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt voor andere soorten, want we vormen een gevaar voor eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde.

Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt (oa in de kwantumfysica).

David Bohm
: Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent. (Wholeness and the Implicate order).
 
bulletNederlandse tekst: David Bohm en de impliciete orde   -  Zie video:  Interview with David Bohm - 1989 - Engels
 
bulletOnze toekomst hangt af of we ons als een deel van dit ene geheel (schepping) voelen of niet.
 


        ==  Integrale Politiek voor een betere wereld  ==
 

bulletTwee ministers, één buitenlands beleid - 29 januari 2018 - Ambassadeurs-conferentie - Den Haag

Bij de opening van de Ambassadeursconferentie maandag in Den Haag brak zowel minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken)
als minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een lans voor meer samenwerking.

‘Dat de Verenigde Naties en de Europese Unie goed functioneren, is belangrijk voor Nederland.’

Kleine stapjes

De VN en de EU hebben er weleens beter voor gestaan, vervolgde Zijlstra. Hij ziet het gezien alle uitdagingen in de wereld dan ook als een taak van iedereen die werkt voor Buitenlandse Zaken om beide organisaties weer aan de gang te krijgen.

‘Ook al zijn het kleine stapjes die we met z’n allen zetten, die kunnen op wereldniveau soms grote gevolgen hebben.’
Zijn pleidooi voor multilateralisme sloot aan bij het verhaal van minister Kaag.

 

Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn onderdeel van een  Integrale Politiek  voor een betere wereld, betoogde zij.

‘De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn daarbij leidend.’


Bron: 29 januari 2018, www.ambassadeursconferentie.nl: Integrale Politiek voor een betere wereld

 
bulletZie item Sustainable Development Goals op deze pagina   <<<<<

 

bullet29 januari 2018, www.mvoplatform.nl: Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid

Minister Kaag werkt aan een beleidsnota voor de beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Het MVO Platform gaat er vanuit dat MVO in deze nota een belangrijk onderwerp zal zijn en zond de minister suggesties.

De brief (Brief aan Minister Kaag  - pdf) in het kort:

 
bulletVoor een coherente boodschap aan het bedrijfsleven is MVO-beleid nodig dat de departementen overstijgt.
 
bulletOm de SDG’s te realiseren, moeten juist ook de MVO-normen centraal staan
 
bulletIMVO-convenanten kunnen succesvol zijn als het beleid flink wordt bijgestuurd
 
bulletDe ‘bedrijfsleven en mensenrechten’ agenda loopt achter en vraagt apart aandacht

 
bullet Wat is MVO? - MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbeeld:
 
bulletjuni 2018, www.oxfamnovib.nl: Armoede verslaan - Verdeling welvaart en macht - Eerlijk winkelen

We leggen de vijf grootste supermarktketens in Nederland continu langs de meetlat.

Wat doen ze om uitbuiting in hun productieketens te voorkomen?    -->   Bar weinig, is de conclusie!

 
bullet6 maart 2018, debatgemist.tweedekamer.nl: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Algemene commissie voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

 
bulletZie ook item Donut Economie - Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian

In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet.


 
bulletZie bv ook: www.civismundi.nl: Naar een op waarden gebaseerde economie

Bespreking en analyse van: Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2017.2nd ed. London: Ubiquity Press.

Economie professor Arjo Klamer heeft een interessant boek geschreven over een op waarden gebaseerde economie dat aandacht verdient van economen, politici, beleidsmakers en andere burgers.

Voor een uitgebreidere analyse van zijn belangwekkende boek verwijs ik naar mijn website.[1]
Het is duidelijk dat een op waarden gebaseerde economie weinig op heeft met het adagium ‘meten is weten’.

Niet alles kan gekwantificeerd worden. En kwaliteit staat vaak op gespannen voet met kwantiteit.

 

bullet20 oktober 2018, trouw.nl: Piet Hein Donner neemt afscheid: 'Zonder samenwerking verzuipen we'

Piet Hein Donner neemt afscheid: Zonder samenwerking verzuipen we

Vandaag wordt hij 70 jaar en schrijft de wet voor dat hij eind deze maand stopt als vice-voorzitter van de Raad van State.
Bijna zeven jaar adviseerde Piet Hein Donner met zijn collegas regering en parlement over wetgeving.

Een afscheidsinterview over Europa, de kunst van het besturen en de kracht van democratie.

De nationale staat kan niet zonder de Europese Unie - Piet Hein Donner

 - We hebben een atmosfeer geschapen waarin politici grote behoefte hebben om te pleasen - Piet Hein Donner -
 

 

         Boek: Tijd van Woede, door Pankaj Mishra
 
bulletBoek: Tijd van Woede  - Een geschiedenis van het heden, door Pankaj Mishra

Pankaj Mishra beschrijft in "Tijd van woede' op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer.

Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme.

Dat is geen geruststellende gedachte en "Tijd van woede' is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden
 
bullet Boek 'Tijd van Woede' inzien via Google
 
bullet 12-08-2017, Video: Tijd van Woede - Pankaj Mishra

Jeroen van Kan spreekt met de schrijver Pankaj Mishra (1969, India) over zijn roman 'Tijd van woede. Een geschiedenis van het heden'.
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg.
Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat Mishra zien dat deze tijd niet uniek is.

 
bulletZie ook de verschillende YouTube video's met Pankaj Mishra op internet
 I
SBN 9789045034010

 
bullet14 augustus 2019, trouw.nl: Belgische regeringsvorming opnieuw slijtageslag: de Vlamingen zijn eruit, België als geheel nog niet

De regeringsvorming in België is opnieuw een slijtageslag. Het Vlaams Gewest krijgt een stevig rechtse regering, maar de federale puzzel lijkt onoplosbaar.

Eigen opmerking: Misschien moet er als eerder weer een G1000 aan te pas komen om er uit te komen.
Zie de pagina Integrale Visie Europa Nederland.
 
 

 

     
      Gele Hesjes

 
bullet7 december 2018, trouw: De gele hesjes zijn het zat! Maar wat?

Nederlandse demonstranten in gele hesjes willen nadrukkelijk géén geweld gebruiken zoals in Frankrijk. Maar dat is dan ook de enige beleidslijn van de nieuwe burgerbeweging.

Het moet gezegd: op Facebook knispert het. De ene na de andere gele-hesjes-groep plopt op, en ze zijn weliswaar besloten, maar iedereen wordt als lid toegelaten.

Zolang de leden maar beloven dat hun teksten niet racistisch zijn. De landelijke groep 'GeleHesjes NL' telt inmiddels meer dan twintigduizend volgers.

 
bullet7 december 2018, trouw: Er is gewoon geen makkelijke oplossing voor de misère van de gele hesjes

Zoals bij alle voorgaande opstanden zagen politici de protesten niet aankomen en onderschatten ze de gebeurtenissen.
 

 


   
Commissie Remkes - Onderzoek naar Parlementair stelsel in Nederland

 
bulletYouTube-Video: Commissie Remkes

'Groot deel van de bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd in Tweede Kamer'
De staatscommissie die onderzoek heeft gedaan naar het parlementair stelsel, concludeert dat een groot deel van de bevolking zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer, vooral lageropgeleiden.

Het is "buitengewoon urgent" om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door de invoering van een bindend referendum.

 
bulletZie de website: www.staatscommissieparlementairstelsel.nl
 
bullet Wilt U het volledige eindrapport lezen of downloaden

 
bullet13-12-2018, trouw: Commissie Remkes: voorkeurstemmen moeten belangrijker worden

Meer gewicht voor voorkeurstemmen en een bindend referendum zijn twee van de adviezen van de commissie Remkes. Hiermee kan de parlementaire democratie worden versterkt.

De mogelijkheid voor een kandidaat-Kamerlid om met voorkeurstemmen te worden gekozen moet groter worden. Het is een van de manieren om de politiek en de burger dichter bij elkaar te brengen, meent een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

 
bulletTrouw: Loopt het democratisch tijdperk ten einde

 
bulletnu.nl: Staatscommissie wil bindend referendum en vrije dag 5 mei

 
bulletZie ook: Samenvatting 1 A4  -  Democratie - Innovaties in Nederland en België (pdf-file) - Versie 03-12-2018-2018

 
bulletVoorbeeld België: www.meerdemocratie.be - Modelreglementen

Naar aanloop van de lokale verkiezingen van 14 oktober vroeg Meer Democratie VZW aan tienduizenden gemeenteraadskandidaten steun voor 3 voorstellen voor democratische vernieuwing in de gemeenten:

- Het petitierecht (voorstellen van burgers)

- Het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven)

- En de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting).

 
bulletZie bv ook de website: http://democracyinternational.com/

We are committed to supporting active citizens, responsive governments, and engaged civil society and political organizations to achieve a more peaceful, democratic world.

By developing and using new knowledge, tools, and approaches, we change people’s lives and improve development assistance in fundamental ways.
To do this, Democracy International works in four core practice areas: Politics, Governance, Peace & Resilience, and Learning.
 

OO========================
Maatschappelijk Verantwoorde Politiek  =====================OO


 

bulletMaatschappelijk verantwoorde politiek (MVP) - Wat is hier voor nodig?
 

 
bulletHet verder ontwikkelen van maatschappelijke verantwoorde en duurzame politiek met Integrale Visie, Integrale Aanpak en burgerparticipatie

 
bullet Website:  Mensen-rechten - Overzicht

Welke mensenrechten zijn er?

Mensenrechten gelden voor iedereen.

Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten.

Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld.

 
bullet 24-09-2019,nu.nl: Tweede Kamer wil een algoritme-meldplicht voor de Overheid

De rijksoverheid, gemeenten en overheidsinstanties die voor besluitvorming van algoritmes gebruikmaken, moeten dat voortaan melden bij een onafhankelijke toezichthouder.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met dit voorstel van D66 en CDA.
'Willekeur en discriminatie liggen op de loer'


 
bullet Ter inspiratie, bv:
 
bullet Peter Sloterdijk (zie ook item):

De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.
Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.
Het kan niet doorgaan zoals het ging
.

 
bullet Boek: Wat zou Aristoteles doen? door Edith Hall - Wikipedia  Hoe oude filosofie je leven kan veranderen

In 'Wat zou Aristoteles doen?' maakt Edith Hall duidelijk hoe Aristoteles (384 v.Chr.
– 322 v.Chr.) ideeën juist nu kunnen dienen als kompas voor een betrokken en gelukkig leven.
In een bijzonder turbulente en politieke tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de maatschappij, maar ook in het familieleven en in vriendschappen.
 
bullet www.mt.nl: Wat zou Aristoteles doen?
 
bullet Inzien boek 'Wat zou Aristoteles doen? - via Google
 
bulletYouTube-video: Socrates, Plato, en Aristoteles (short Documentary)
 
bullet Aristoteles - Wikipedia

Aristoteles (Grieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) was een Grieks filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.
Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles' werk, hoewel Aristoteles een duidelijk van Plato afwijkende filosofische stroming vertegenwoordigt
.

Zie ook de pagina's Spreekwoorden en Literatuur van deze website.

 

bullet Ervin Laszlo (zie ook item):

We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.

 
bulletMVP: maatschappelijke Verantwoorde Politiek - Duurzaamheid - Integrale Visie horen bij elkaar en ondersteunen elkaar:

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek, Integrale Visie en Duurzaamheid zijn elkaar ondersteunende concepten voor een duurzame samenleving - Bart Land

 - Maatschappelijk Verantwoorde Politiek  -  Socially Responsible Politics

 
bulletPolitiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandeling - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

 
bullet11-04-2019, www.mt.nl: Dit bedrijf heeft 6 vrouwen in het Management Team

Waar menig bestuurskamer gevuld is met mannen, kent IT-detacheerder Peak-IT een management team met zes vrouwen en een man. Wat is het verschil?
Niet een, twee, maar zes vrouwen die in de bestuurskamer van IT-detacheerder Peak-IT zitten: drie jaar geleden hadden ze het niet voor mogelijk gehouden.

‘Toen ik aantrad in 2016, was de helft van het MT man en de andere helft vrouw.
Gaandeweg zijn we uitgekomen op deze samenstelling’, vertelt directeur Richard Stassen, de enige man die het MT compleet maakt.

 
bullet 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' - Integrale Visie - Ken Wilber - Waarom veranderen naar duurzame politiek  met Integrale Visie? - Maatschappelijk Verantwoorde Politiek
 
bullet Zie ook: Het 4 kwadranten model van Ken Wilber (pdf-file) - Uitgebreide Toelichting
 
bullet YouTube-video: Daniel Ofman over integraal leiderschap - Nederlands - Integrale visie in de praktijk - heel informatief!
 
bullet Zie ook: The four faces of truth - Ken Wilber

 
bulletDuurzaamheid: Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

- Zie bv de site
www.duurzaammbo.nl

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC
s en ROCs in Nederland.

 
bulletZie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica - Wikipedia en Retorica - Wikipedia van Aristoteles.

Aristoteles (384 voor Chr.) is zonder veel overdrijving een van de oorspronkelijkste, veelzijdigste en belangrijkste filosofen in de West-Europese cultuur.

 
bullet www.dailyevolver.com

The Daily Evolver - Integral insight into politics & culture
Our mission is to offer an integral, evolutionary view of contemporary politics, culture and spirituality.

We produce new podcasts every week, posted here. You can also subscribe on iTunes, Google Play or Soundcloud, and enter your email below to get them to your inbox. New to the integral theory?

 

bullet 29 augustus 2018: Alles over het Alternative Finance Festival 14-16 september 2018

Het Alternative Finance Festival (AFF) is een groot grassroots festival door heel Nederland dat het bestaan viert van financiële alternatieven en iedereen die bezig is met financiële verandering, van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van lokaal geld tot onvoorwaardelijk geven.

Op 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat de zakenbank uit de VS Lehman Brother omviel.
 
bullet Programma Centraal

 
bullet 3 juni 2018, uitzendinggemist.net: VPRO Buitenhof - zondag 3 juni 2018

Te gast: Minister Wiebes, Jason Moore, Willem Schinkel en Tom-Jan Meeus

Ontstane situatie Groningen.

Tot voor kort stond duurzaamheid laag op de agenda van politici op het Binnenhof. Tijden veranderen.

Uitgebreide discussie over de principiële en belangrijke maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid

Eigen opmerking: Veel vraagtekens mbt aanpak en beloftes politici mbt Groningen en duurzaamheid!

 
bullet Social responsibility, political activity & competitive strategy: An Integral Model  -  Alan E. Singer (pdf)

Er zijn veel spanningen binnen de algehele samenhang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, concurrentiestrategieën en politieke activiteiten van bedrijven.
Deze drie aspecten van de bedrijfsstrategie worden meestal afzonderlijk beschouwd.
Dienovereenkomstig wordt hier een poging gedaan om een algemeen strategisch probleem van de onderneming uiteen te zetten waarin alle drie de aspecten worden gecombineerd en onderling gerelateerd.

Om deze taak uit te voeren, moet eerst een onderscheidend vermogen worden overwogen politieke veronderstellingen dat de corporatie zou kunnen vasthouden en handelen, zoals het klassieke liberale model, de stakeholder model of global hyper concurrentie, om maar een paar te noemen.
De algehele aanpak geeft aan dat het perspectief van strategisch management potentieel politiek, ethiek en economie kan informeren.
 
bulletbol.com: Boeken geschreven door Alan E. Singer
 
bullet Boek 'Integrating Ethics With Strategy' - door Alan E. Singer - Inzien via Google
 
bullet17 oktober 2018, nu.nl: Adviesorgaan - Kabinet heeft geen oog voor kwetsbare mensen

De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De drie adviesorganen luiden hier woensdag de noodklok over.

 
bullet6 juni 2018: Veel waardering bij gemeenteraad voor deelnemers G1000 Steenwijkerland

- www.g1000steenwijkerland.nl - www.steenwijkerland.nl -
Nieuwsbrief juni 2018

De Gemeenteraad van Steenwijkerland organiseert regelmatig een politieke markt waar thema's worden besproken met betrokkenen uit de samenleving.

 
bulletdecorrespondent.nl: Wat kunnen we leren van het Zwitserse referendum

Eenheid in een land van minderheden.
Onder druk van deze referendumpraktijk is in Zwitserland een zeer stabiel politiek systeem ontstaan.
 
bullet20 september 2018, wnl.tv: Benelux krijgt referendum over winter- of zomertijd
 
bullet20 september 2018, rtlnieuws.nl: Bevolking raadplegen ivm keuze wintertijd of zomertijd

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat de voorkeur van Nederlanders peilen door 'consultatie en focusgroepen'. Daarnaast gebeurt het door 'het uitvragen van de mening bij belangengroepen en koepels'.

De Belgische premier Michel gebruikte de term 'burgerraadpleging' om erachter te komen wat de bevolking wil.
Een woordvoerder van Rutte benadrukt dat het niet om een referendum gaat. 'Dat is niet het geval.'
 

bullet20 september 2018, trouw: Zwitsers referendum: alle voeding duurzaam?

Krijgen de Zwitsers straks alleen nog duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel op hun bord? Als het aan de initiatiefnemers van twee referenda ligt wel. Zondag wordt erover gestemd.

Toelichting op referendum 23-09-2018 over oa voeding - Startseite Documentation Volksabstimmungen Volksabstimmung 23-09-2018

Zie ook de pagina Integrale visie EU/NL item 1.3
 
bulletZie Deel 2 - van deze Start - Pagina   -  Waarom en hoe naar Duurzame Politiek met Integrale Visie
 
bulletZie de pagina: Spreekwoorden politiek duurzaamheid van deze site
 
bulletZie de pagina: Meditatie geluk duurzame politiek van deze site
 
bulletZie de pagina: Wat is integraal? van deze site
 
bulletMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - zie de pagina Duurzaamheid van deze website
 
bullet Bijvoorbeeld: Findhorn in Schotland - Findhorn - een andere manier van leven (via https://tallsay.com) - - Findhorn Foundation - Wikipedia

De Findhorn Foundation kan worden omschreven als een ecologische leefgemeenschap, gebaseerd op een alternatieve leefwijze en diep spirituele waarden, die los staan van enige gevestigde religie.
 
Findhorn bestaat ca 56 jaar, ben zelf een aantal keren Findorn geweest en een paar jaar in een 'Findhornhuis' in  Nederland gewoond.
 
bullet www.findhorn.org - website Findhorn
 
bulletBoek: Laws of Manifestation - inzien via Google, door David_Spangler - Wikipedia
 
bulletZie ook de pagina's Discussie Duurzame Politiek, Duurzaamheid en Literatuur sites duurzame politiek van deze website.

 
bulletMensenrechten: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (volledige tekst)

Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 
bullet Het Earth Charter - Handvest voor de aarde - Tekst Earth Charter  -  Website Earth Charter -  Earth-Charter - Wikipedia

Het Earth Charter is een document én een mondiaal maatschappelijk initiatief.
Het is ontstaan uit een wereldwijde dialoog met alle actoren in de samenleving.
In het jaar 2000 werd het Earth Charter gelanceerd, in het Vredespaleis in Den Haag.
Het omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren.

 
bullet Zie het boek Wanneer het water breekt, door Chris De Stoop - Vpro-Boeken, 30 september 2018:
Video - Chris de Stoop - Wanneer het water breekt - Zie de pagina Literatuur van deze website.


Hoe komen migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.


 
bullet- Voorbeeld 1: - Klimaat-proces Urgenda - Als de Overheid tekortschiet - als het ontbreekt aan een duurzame en integrale visie?:

-
Zie ook de pagina Duurzaamheid, oa item 'Klimaatverandering in Nederland' en item 5
 
bullet14-07-2019, nos.nl: Uitstoot Nederlandse luchtvaart flink gestegen

De uitstoot van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met passagiersvluchten is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).
TUI Airlines Nederland staat stevig bovenaan met een stijging van 74 procent, gevolgd door Corendon (70 procent), Transavia (33 procent) en KLM (18 procent).

De luchtvaart is hiermee een buitenbeentje. Vrijwel alle sectoren laten een daling zien van de CO2-uitstoot, blijkt uit gegevens van de NEa. Het gaat hier om de uitstoot van vluchten binnen Europa. Dat zijn de enige cijfers die worden bijgehouden. Worden wereldwijde vluchten meegerekend, dan is de uitstoot van de Nederlandse luchtvaartsector mogelijk nog tot vijf keer hoger.
 
bullet14-07-2019, nos.nl: Hoe kon de uitstoot van CO2 de afgelopen vijf jaar zo groeien

In nagenoeg alle sectoren is de CO2-uitstoot de afgelopen vijf jaar gedaald, maar in de luchtvaart juist flink gestegen, bleek vandaag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Waarom kon die uitstoot juist in de luchtvaart groeien?
 

bullet23-01-2019, volkskrant: Kabinet hard onderuit in race naar Urgenda-doel: het doel kan niet meer gehaald worden

Het kabinet haalt de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Ook de behaalde energiebesparing blijft achter bij de doelstelling, zo bevestigen diverse betrokkenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vrijdag een voortgangsrapportage met de actuele cijfers over de Nederlandse milieuprestaties.
 
bullet09-10-2018, nu.nl: Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen sneller verminderen, heeft het Gerechtshof Den Haag dinsdag in het hoger beroep van de klimaatzaak bepaald. Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar in 2020 noodzakelijk.

Dit is
2de rechtszaak welke Urgenda tegen de Staat heeft gewonnen.

Nu.nl: Alle artikelen over klimaat

 
bulletStichting Urgenda (www.urgenda.nl) vindt dat de Staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

In juni 2015 besliste de rechter in het voordeel van Urgenda.

In deze zaak loopt hoger beroep op 28-05-2018.
 
bullet www.rechtspraak.nl: Uitspraken en nieuws - bekende rechtszaken - Klimaatzaak Urgenda - Proces en oa live-stream

 
bullet 28 mei 2018, trouw: De Staat wil Urgenda alsnog verslaan   -  Klimaatzaak Urgenda

In 2015 zei de rechter: Nederland moet vóór 2020 klimaatactie ondernemen. De Nederlandse Staat wil die uitspraak van tafel.

De rechter gaf Urgenda in 2015 totaal onterecht gelijk - volgens de Staat.

Urgenda wilde snelle klimaatactie afdwingen om zo af te komen van milieubeloften waarvan je maar moet afwachten of en wanneer ze uitkomen.
 
bullet13 juni 2018, nu.nl: Zeespiegel stijgt sneller dor toenemend ijsverlies Antarctica
 
bullet28 mei 2018, nu.nl: Nederlandse broeikasgasafdruk wereldwijd gestegen in 2017

De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk is vorig jaar gestegen, na de voorgaande jaren juist te zijn gedaald.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in een rapport over de Nederlandse welvaart.
 
bullet15 mei 2018.www.cbs.nl: Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal van 2018 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.
Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,8 procent.
 
De toename van de CO2
–uitstoot komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor verwarming.
Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid, oa item 5, van deze website


 
bulletVoorbeeld 2: Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen - Als de Overheid tekortschiet -
             
       als het ontbreekt aan integrale/duurzame visie en aanpak?
 
bullet 31 mei 2018, Nieuwsbrief Gasbereaad: Maatschappelijke Stuurgroep (MSG) stelt ultimatum aan minister

Maatschappelijke Stuurgroep (MSG) verwerpt unaniem besluiten Wiebes op Gasdossier, kamerdebat volgende week, tijdelijke versterking en problemen afhandeling 'oude schadegevallen' duren voort.

Vertrek Alders vergroot opnieuw de angst, woede en onzekerheid, de MSG stelt een ultimatum.
 

bullet 30 mei 2018, trouw: Hans Alders botst met Wiebes en stopt als coördinator gaswinningproblemen Groningen

 
bullet Zie ook de pagina Reden duurzame politiek - item 5, van deze website.
 

   
 

bulletVoorbeeld 3: Problemen mbt integriteit in de Tweede Kamer en de Trias Politica?:
 
bulletZie Afschaffing Dividendbelasting - de Documenten / memo's ? - op deze pagina
 
bullet Trias Politica - De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) - Wikipedia
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

Naar aanleiding oa van het onduidelijk afschaffen van dividendbelasting en snel wegwerken van raadgevend referendum.

Beide heeft de regering in een vlot tijdschema er door gekregen, wie heeft wat en hoe dit in korte tijd geregeld en is het volgens het trias politica principe gegaan ?

 
bullet Trias politica: machtenscheiding en machtenspreiding - www.montesquieu-instituut.nl
Wat is de trias politica? Trias Politica in Nederland?
 
bullet Dualisme en monisme - www.parlement.com
In de praktijk is het gedrag van de Tweede Kamer echter vaak minder dualistisch.
Hierop bestaat veel kritiek, omdat de weinig onafhankelijke houding van de Tweede Kamer ten koste gaat van de controle op en bijsturing van het kabinet.
Vooral kabinetsformaties staan op gespannen voet met het dualisme.
Het Torentje, de werkkamer van de minister-president waar veelal afspraken tussen kabinet en coalitiefracties uit de Tweede Kamer worden gemaakt, staat symbool voor het gebrek aan dualisme.

 
bulletVoorbeeld 4: Problemen mbt sociale zaken
 
bullet25-07-2019, www.volkskrant.nl: 9,5 miljard aan fout geld ontdekt in Nederland en slechts het topje van de ijsberg

Er gaan zulke enorme sommen fout geld in Nederland rond, dat zelfs bankiers ervan schrikken.

Miljarden aan drugs- en terrorismegelden worden er per jaar witgewassen.

Waarom doen opsporingsdiensten en banken daar zo weinig aan?

 
bullet03-05-2019, trouw: Het kabinet drukt mensen met schulden nog altijd dieper in de problemen

Het kabinet drukt mensen met schulden nog altijd dieper in de problemen. ‘Schandalig', vinden deurwaarders.
 
bullet17-04-2019, nu.nl: De consumentenprijzen in Nederland zijn in maart twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in de eurozone

In de eurolanden was de gemiddelde stijging 1,4 procent, terwijl in Nederland de prijzen met 2,9 procent stegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van Eurostat-cijfers.
 
bullet01-03-2019, Volkskrant: Personeel UWV stapt naar de rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden

De ondernemingsraad van uitkeringsdienst UWV stapt naar de rechter om een ict-vernieuwing tegen te houden die de organisatie 500 miljoen euro gaat kosten. Het personeel denkt dat het project tot mislukken is gedoemd en stoort zich aan de stevige salarissen voor ict-managers.
‘Dit is al tweeënhalf jaar pure chaos, die maar niet naar buiten komt’, zeggen twee werknemers die anoniem willen blijven.
 
bullet21-01-2019,nu.nl: Oxfam Novib: Economische ongelijkheid groeit wereld

Het vermogen van miljardairs is in het afgelopen jaar met dubbele cijfers gestegen, terwijl het armste deel van de wereldbevolking nog verder de armoede in is geduwd.
De mondiale daling van belastingtarieven speelde een belangrijke rol in het versterken van deze ongelijkheid, aldus ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport.
 
bullet www.oxfamnovib.nl: Zij verdienden 25 miljard per dag
 
bullettrouw: Zoek tussenoplossingen voor mensen met schulden nu de wet is uitgesteld

Na uitstel van het wetsvoorstel dat moet voorkomen dat mensen met schulden ver onder het bestaansminimum belanden, blijft het doodstil. De politiek moet deze mensen te hulp schieten die anders verder in het moeras zakken, menen Rosalie de Bont en Pieter Donders van Stichting Burgerschuldhulp Waalre.
 
bullet09-02-2019, nu.nl: Overheid volgens ombudsman vaak onduidelijk bij innen schulden

Wie schulden heeft bij overheidsinstanties, bijvoorbeeld door boetes of terugvordering van huur- of zorgtoeslag, ontvangt vaak geen duidelijk schuldenoverzicht.
Ook klagen mensen dat persoonlijk contact met medewerkers niet mogelijk is, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.
bullet14-12-2018,trouw: 856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op

Ruim 850.000 werknemers bouwen via hun werkgevers geen pensioen op. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als de overheid lange tijd dacht.
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van sociale zaken, blijkt dat circa 856.000 werknemers geen pensioenregeling hebben. 40 procent van hen heeft een vast contract, de rest heeft een tijdelijk of een flexibel contract,
 
bullet23 november 2018, volkskrant: Gert-Jan Segers wil van het leenstelsel af. 'Wij zijn de sjaak, hoor ik in huis

Ik zie een vermoeide, overbelaste generatie, zegt Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie.
Hij wil dat zijn partij zich hard gaat maken voor de millennials.
 
bullet25 oktober 2018, trouw: Vakbonden: 'Minister, ondergraaf ons sociale stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet'

CNV, FNV en de Vakcentrale voor Professionals (VCP) zijn boos over de aangekondigde bezuinigingen op zieke werknemers. Die moeten direct van tafel, menen zij. Het enige wat de maatregelen opleveren is dat minder mensen straks een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en de zwaarste gevallen mogelijk een lagere uitkering
 
bulletZie ook https://www.nu.nl/tag/Zorg
 
bullet13 september 2018, nu.nl: Koopkracht bij de helft van Nederlanders vorig jaar gekrompen

Er bestaan grote verschillen in de koopkrachtontwikkeling tussen individuele personen. Zo groeide de gemiddelde koopkracht in Nederland vorig jaar met een half procent, maar nam de koopkracht bij 46 procent van de bevolking juist af.
Het gaat daarbij om de zogenoemde doorsnee-ontwikkeling, tussen individuele personen verschilt de koopkrachtontwikkeling.
Zo gingen werknemers er het meest op vooruit, terwijl gepensioneerden hun koopkracht zagen afnemen.
 
bulletKoopkracht (www.cbs.nl - CBS): Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling op basis van de consumentenprijsindex (CPI).
Koopkracht - Wikipedia  -  CBS: Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Toelichting:
De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen personen en huishouden
 
bullet3 mei 2018, trouw: Wie langdurig ziek wordt, kan dankzij dit kabinet diep vallen

De plannen rond arbeidsongeschiktheid en bijstand leiden tot een nieuwe tweedeling in de samenleving, waarschuwt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.
 
bullet23-01-2019, trouw: De president van de Hoge raad maakt zicht zorgen

De president van de Hoge Raad maakt zich zorgen. Kan iedereen straks zijn recht nog halen?
De president van de Hoge Raad waarschuwt dat het recht voor iedereen toegankelijk moet blijven.
“Hoe de politiek het oplost, is aan het kabinet”, zegt Maarten Feteris, president van de Hoge Raad.
“Maar als mensen met een serieus geschil er onderling niet uitkomen, moeten er niet te veel belemmeringen zijn om hun recht te halen.”
 
bullet13 oktober 2018, trouw: Advocaten slaan alarm: Dekker houdt burgers met weinig geld weg van een advocaat

De minister wil burgers met een laag inkomen meer zelf laten betalen voor juridische hulp bij bijvoorbeeld echtscheidingen. Dat stuit op bezwaren bij rechtshulpverleners.
Minister Dekker (VVD, rechtsbescherming) wil een deel van de rechtsbijstand aan de markt overlaten. Niet ieder conflict moet voor de rechter worden uitgevochten, meent hij, vooral doelend op zaken in het familierecht, zoals scheidingen.
Maar sociale advocaten vrezen dat lagerbetaalden straks zelf voor de kosten van een procedure opdraaien
.
 
bullet24 juli 2018, ad: Sociale advocaten haken af wegens slechte vergoeding

Sociale advocaten laten zich omscholen, worden actief in andere specialismen en beunen bij om rond te komen. De reden hiervoor is de slechte vergoeding voor het pro-Deowerk.
De overheid betaalt (deels) de inzet van advocaten, als burgers dat niet kunnen betalen.
NVSA-voorzitter Jeroen Soeteman waarschuwt dat de rechtsstaat minder goed functioneert zonder sterke advocatuur, inclusief het pro-Deowerk.

,,Na acht jaar bezuinigen is de strafrechtadvocatuur uitgeperst. We rijden niet in Rolls- Royces, we dragen geen maatpakken en zijn vooral niet op tv dan zijn we aan het werk.’’
 
bullet22 augustus 2018, trouw: Wordt een goede advocaat zeldzaamheid voor wie gen geld heeft?

Een wantrouwend iemand zou haast denken dat de minister de sociale advocatuur wil uitroken.
Dat kan toch niet waar zijn, stelt Mies Westerveld, hoogleraar Toegang tot Recht aan de Universiteit van Amsterdam


 
bullet16 juni 2018, volkskrant: Rechtsgeleerden maken zich zorgen: Bijstandsfraudeurs slechter beschermd dan verdachten bij strafzaken

Sociale diensten gebruiken verborgen camera’s en gps-trackers om bijstandsfraude op te sporen.
Daarbij krijgen ze veel meer ruimte dan de politie in strafrechtelijk onderzoek.
Rechtsgeleerden en advocaten maken zich zorgen om de rechtspositie van mensen met een uitkering.
 
bulletZie ook de pagina Integrale-Visie NL-EU

 
bulletBelangrijke Literatuur (zie de pagina Literatuur - Sites - Duurzame Politiek) van deze website:
 
bulletBoek: Groter denken - Kleiner doen - Een Oproep - door Herman Tjeenk Willink
Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen?
 
bullet8 mei 2017, https:/kennisopenbaarbestuur.nl: video: Herman Tjeenk Willink aan het woord - Kennisbank Openbaar bestuur - Korte versie
 
bullet Via Google inzien van Boek 'Groter denken - Kleiner doen' - Herman Tjeenk Willink'  <<=====
 
bulletBoek: Moreel leiderschap - door Alex Brenninkmeijer
Het economische verdienmodel van het neoliberalisme stuurt op marktmacht zoals van Amazon.
De digitale wereld wordt beheerst door machtige partijen zoals Apple, Google en Facebook, die — vaak achter de schermen — tot vrijwel alles in staat blijken.
 
bullet Moreel leiderschap, door Alex Brenninkmeijer - Inzien via Google
 
bulletEigen opmerking: In de praktijk vaak en groot en ernstig gemis aan Integrale Visie en Integrale Aanpak van Overheid en organisaties tav burgers!

 
bulletVoorbeeld 5: Nieuwbouwprojecten van woonhuizen in nabij Schiphol zie ook de pagina Discussie duurzame politiek
 
bullet27 juli 2018, www.nhnieuws.nl: Bewoners Nieuwbouw rond Schiphol niet goed op de hoogte van risico's

De 172.000 mensen die zich de komende jaren rond Schiphol vestigen, lopen flinke risico's, zo concludeert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
Zo hebben ze verhoogde kans op aandoeningen als gevolg van slaapverstoring en ultrafijnstof. Toch lijkt niet iedereen zich dat te realiseren.

"Als je ergens gaat wonen, wil je dat de volksgezondheid bovenaan staat", zegt Sijas Akkerman van de milieuclub in de Hoofddorpse nieuwbouwwijk 'Tudor Park'.

"Je wilt dat de overheid je daar tegen beschermt.
Rondom Schiphol is dat niet het geval. Daar vliegen iedere twee minuten vliegtuigen over.
Hoe je het ook wendt of keert, daar krijg je op een gegeven moment last van".

 
bullet25 november 2017, Eenvandaag: Zwijgcontracten voor huizen bij Schiphol

Kopers van een nieuwbouwhuis in de omgeving van Schiphol gaan met het ondertekenen van hun koopcontract vanaf 1 januari automatisch akkoord met een anti-klaag clausule.

Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van overlast van de luchthaven, nu en in de toekomst.
 
bullet15 oktober 2018, radar.avrotros.nl: Normen voor fijnstof moeten strenger (zie pagina Duurzaamheid, item 5.5 van deze site)

De regels voor de luchtkwaliteit moeten veel strenger, vindt Milieudefensie.
De huidige normen voor fijnstof en stikstofdioxide zorgen voor grote gezondheidsrisico's, stelt de organisatie.
'Als Nederland precies aan de normen voldoet, dus op het randje van wat wettelijk mag, dan sterft 1 op de 720 mensen in Nederland door het inademen van stikstofdioxide', aldus Anne Knol van Milieudefensie.


 

bulletVoorbeeld 6: We moeten niet overal maar 'markt' in zien. De markt is niet de maat der dingen
 
bullet14 augustus 2019, Tubantia: Anderhalf miljoen voor een rijtjeshuis in Amsterdam: wat koop je daarvoor in Twente?
 
bullet25-07-2019,trouw.nl: Alogoritmes bedreigen solidariteitsbeginsel verzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwen voor ondermijning van de solidariteit in de verzekeringssector, door het toenemend gebruik van zelflerende algoritmes.
 
bullet20-07-2019,nu.nl: Steeds meer huurhuizen in handen van particuliere vastgoedeigenaren

Het aantal huurhuizen dat in het bezit is van de grootste particuliere eigenaren, is in de afgelopen tien jaar met 22,3 procent gestegen, schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. Ook buitenlandse beleggers maken een enorme opmars op de Nederlandse markt voor huurhuizen.
Woningcorporaties verkochten juist, vaak onder druk van de overheid, hun huurwoningen.
 
bullet18-07-2019, www.maxvandaag.nl - Video: https://Hollandse-Zaken - Klem op de Woningmarkt

Voor een groeiende groep Nederlanders wordt wonen onbetaalbaar. Huurprijzen rijzen de pan uit. 1500 euro per maand is geen uitzondering meer, met soms huurverhogingen van 50 procent. En een huis kopen is voor starters niet meer te doen. Tenzij de ouders financieel bijspringen. De prijs van een nieuwbouwhuis steeg in vier jaar tijd met 35 procent.

 
bullet10-06-2019, nu.nl: IMF-topvrouw waarschuwt voor mogelijk verstorende invloed van fintech

Christine Lagarde, de topvrouw van het internationaal monetair fonds (IMF), waarschuwt zaterdag voor de mogelijk verstorende invloed die technologiegiganten kunnen hebben op het wereldwijde financiële systeem.

Financiële technologie, afgekort tot fintech, maakt een snelle ontwikkeling door. Fintech heeft de toegang tot goedkope betalingssystemen vergroot, maar leidt ook tot zorgen over de toenemende dominantie van "een handvol" grote techbedrijven.
 

bullet01-03-2019, Trouw: Minister de Jonge: Marktwerking in de zorg is doorgeslagen

De marktwerking in de gezondheidszorg is ‘doorgeslagen’ en moet worden ingeperkt. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een interview in het AD.

“De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol”, zegt de minister.
“Samenwerking gaat niet vanzelf, maar moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar organiseren.”
De CDA-bewindsman keert zich hiermee tegen het liberale principe van keuzevrijheid voor patiënten.
 
bullet31 juli 2018, trouw: We moeten niet overal maar 'markt' in zien. De markt is niet de maat der dingen

De markt wordt te pas en te onpas als metafoor gebruikt.
Zo hebben we het bijvoorbeeld over de relatiemarkt.

Vaak wordt de metafoor onschuldig gebruikt of hooguit pedant, met onvervalste Zuidas-retoriek door financieel specialisten die heel goed weten dat het slechts om een metafoor gaat.

We moeten niet overal maar 'markt' in zien. De markt is niet de maat der dingen.

Deze vorm van beeldspraak wordt pas problematisch wanneer mensen echt geloven dat de marktprincipes ook opgaan buiten de economie.
 
bullet31-12-2108, trouw: De nieuwe wet voor mensen met schulden is uitgesteld

De nieuwe wet voor mensen met schulden is uitgesteld - en dat baart schuldenexperts zorgen.
De nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum duiken, is uitgesteld.
Dat baart schuldenexperts zorgen.

 
bullet8 oktober 2018, ad.nl: Financiële waakhond waarschuwt: 1 op de 5 huizen verkocht aan beleggers

De activiteiten van beleggers op de Amsterdamse huizenmarkt zijn fors toegenomen, waardoor de prijzen nog harder stijgen.
De Nederlandsche Bank waarschuwt dat het risico op ongelukken groeit.

In 2017 waren particuliere beleggers goed voor 21 procent van het aantal woningaankopen in de vier grote steden. Dat is een opvallend sterke stijging, stelt De Nederlandsche Bank in het vandaag verschenen Overzicht Financiële Stabiliteit.
 
bullet19 september 2018, nos.nl: Zorgen over uitverkoop van corporatiewoningen - Uitverkoop van sociale woningen !! ??

Buitenlandse investeerders hebben de Nederlandse woningmarkt ontdekt.
Vorig jaar werd 50 procent van alle beleggingen in Nederlandse huurwoningen door buitenlandse investeerders gedaan.

Volgens vastgoedadviesbureau Capital Value, gespecialiseerd in internationale woningbeleggingen, zijn er vorig jaar in tien transacties 14.300 huurwoningen
verkocht aan buitenlandse partijen.

 
bullet6 september 2018, trouw: Woninghuurprijzen stijgen nog harder dan vorig jaar

Net als de koopprijzen gingen dit jaar ook de huren flink omhoog, in de maand juli met 2,3 procent, blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Fors meer dan een jaar geleden, toen de gemiddelde huurwoning 1,7 procent duurder werd.
 
bullet10 augustus 2018, https://marketupdate.nl: Huizen worden onbetaalbaar voor starters
(Bv Studentenkamers worden steeds moeilijker te vinden en duurder - nog grotere studieschulden !!)

De huizenprijzen zullen de komende twee jaar waarschijnlijk nog blijven stijgen en daarmee wordt het voor starters steeds moeilijker om iets te vinden, zo blijkt uit onderzoek van RTL Z
 
bullet13-05-2019, YouTube-video: Twintigers in de knel door torenhoge studieschuld - Margriet van der Linden

Ze kunnen geen huis kopen, krijgen geen vast contract en hebben een enorme studieschuld: twintigers.
Aanstellerij? Niet volgens het CBS: in de afgelopen 10 jaar is het erger geworden. En dan komt het leenstelsel er nog bij.
Torenhoge schulden en een onzekere toekomst.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers, GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil en voorzitter van de LSVb Carline van Breugel praten erover.

bulletapril 2019, volkskrant: Studentenvakbond waarschuwt voor renteverhoging op studieleningen: trap er niet in Eerste Kamer

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) waarschuwt dat de rente op studieleningen de komende jaren fors stijgt. Dat komt door het wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt en regelt dat het leenstelsel vanaf 2020 uitgaat van de 10-jaarsrente. Volgens de belangenvereniging kan de gemiddelde studieschuld daardoor duizenden euro’s omhoog gaan.
 
bullet17 september 2018, trouw: Jeugdafdelingen van coalitiepartijen willen niet dat studenten meer rente gaan betalen over hun lening

De vier jongerenorganisaties van de regeringspartijen CDA, ChristenUnie, D66 en VVD zijn fel tegen het plan van de regeringscoalitie om de rente voor studieleningen te verhogen.
De politieke jongeren vrezen dat door deze maatregel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk komt te staan.
 
bullet27 augustus 2018, nu.nl: Studentenorganisties: Leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning

Wie een flinke studieschuld heeft opgebouwd, komt vaak niet of nauwelijks in aanmerking voor een hypotheek.
Daarvoor waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
''Lenen in het 'socialeleenstelsel ontneemt starters de kans op een woning.''
 
bullet30 augustus 2018, NRC: Nationale studieschuld stijgt verder naar 11,2 miljard

In 2017 waren alle voormalige studenten samen de overheid ruim 11 miljard euro schuldig. De nationale studieschuld verdubbelde sinds 2011.
 
bullet03-06-2019, nu.nl: Renteverhoging studentenlening definitief van de baan

De voorgenomen verhoging van de rente op studieleningen die vanaf volgend jaar voor nieuwe studenten zou gelden, gaat definitief niet door. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zet een streep door deze afspraak uit het regeerakkoord, schrijft ze maandag in een Kamerbrief.

 
bullet17 november 2017, NRC: Politici aan zet om problemen huizenmarkt op te lossen

Torenhoge huizenprijzen in de stad, gebrekkig aanbod en een berg hypotheekschulden: politici moeten meer doen om de huizenmarktproblemen op te lossen, zeggen twee hoogleraren.
Wat heeft de politiek gedaan aan de problemen op de woningmarkt?
De afgelopen jaren was minister Stef Blok (Wonen, VVD) een van de minst besproken ministers van het kabinet-Rutte
 
bulletZie Parlementaire enquêtes woningcorporaties - www.parlement.com en Parlementaire enquête Woningcorporaties - Wikipedia
 

Eigen mening:

Dit zijn 6 voorbeelden, ook op andere terreinen ontbreekt het bij de overheid vaak/regelmatig aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek met een duurzame en integrale visie.
 

OO======================== Maatschappelijk verantwoorde politiek  =====================OO
 

 

   Ga naar het begin van deze pagina
 


- Tweede Kamer Nederland - Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek -


Klimaat is niet links of rechts

Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)
 


17 Globale doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling


Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website: www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

It always seems impossible until it's done
- Nelson Mandela -  =====   Inhoudelijke Deel van deze pagina  =====Op deze Start-Pagina - ga verder naar:

 
bulletBelangrijke actuele politieke onderwerpen in Nederland:

Lokale politiek + Referendum Sleepwet + Red het referendum

  
- Referendum in Nederland is door regering Rutte III (Incl D66) in 2018 afgeschaft !
     Zie uitgebreid verslag van deze gang van zaken in de democratie van Nederland !


+ Aantal hoofd-thema's van deze website over duurzame politiek met integrale visie - kort besproken.

 
bullet Democratie en Duurzaamheid  =  Wat op het spel staat 


 
bullet Deel 1 - van deze Start - Pagina  -  Algemene Introductie van deze site over Duurzame Politiek

(
Met oa Tweede Kamer - Nederland na de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 en de Kabinetsformatie) 
bullet Deel 2 - van deze Start - Pagina   -  Waarom en hoe naar Duurzame Politiek met Integrale Visie
 


Overzicht onderwerpen:

 

bullet Op deze Start-Pagina - Kort op deze pagina
 
bullet Op de overige pagina's van deze website - Uitgebreid op pagina Inhoud Website

 =================================================================================================

 
bulletBelangrijke actuele politieke onderwerpen in Nederland:

 

       ==  Mensen willen meer zeggenschap, niet minder  ==  Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie ==
                                                   

               ====   ! Daarom blijvend veel aandacht voor onderstaande onderwerpen !    ===     Lokale politiek - Referendum Sleepwet - Referendum SleepwetRed referendum + Literatuur


        
Voor inspiratie en hulp bij maken van keuzes zie bv de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid - spreuken en stellingen mbt politiek.
                       -- Duurzame Politiek met Integrale Visie --


         - 
Burger - Participatie op lokaal niveau:
 www.g1000steenwijkerland.nl - G1000 op weg naar een andere democratie.
 
        
   Burgerbesluit Steenwijkerland is zaterdag 7 april 2018  - Zie item op deze pagina. 

 
bulletLokale politiek

 

   Gekozen Burgemeester

 
bullet22 november 2018, www.meerdemocratie.nl: Eindelijk goedgekeurd: grondwetswijziging die gekozen burgemeester mogelijk maakt

De Eerste Kamer heeft vandaag in tweede lezing ingestemd met het schrappen van de kroonbenoeming van de burgemeester en de commissaris van de koning uit de grondwet haalt.

Daarmee is de deconstitutionalisering van de kroonbenoeming eindelijk een feit.
De aanstellingswijze van de burgemeester kan voortaan bij gewone meerderheid worden gewijzigd.

 
bullet20 november 2018, nu.nl: Senaat voor grondwetswijziging, gekozen burgemeester stap dichter bij

 
bullet13 november 2018, nu.nl: Grondwetwijziging lonkt, gekozen burgemeester stap dichter bij

In de Eerste Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor het D66-voorstel om de benoeming van de burgemeester door de koning uit de grondwet te schrappen. Het voorstel maakt de weg vrij voor een gekozen burgemeester.

De senaatsfracties van de coalitiepartners VVD, CDA en CU waren eerder op de dag nog kritisch, maar toonden zich dinsdag later in het debat in de Eerste Kamer positiever over het voorstel van Rob Jetten, de D66-fractievoorzitter van de Tweede Kamer.

Omdat ook de PVV, SP en GroenLinks en 50PLUS voor het plan zijn, is de vereiste tweederdemeerderheid voor een grondwetswijziging in zicht.
De senaat stemt volgende week dinsdag over het voorstel.
 


   Het lokale coalitieakkoord nieuwe stijl: iedereen mag meepraten
 
bullet11 mei 2018, trouw: Het lokale coalitieakkoord nieuwe stijl: iedereen mag meepraten

De tijden van dichtgetimmerde coalitieakkoorden en scherpe tegenstellingen tussen coalitie en oppositie zijn op lokaal niveau voorbij.

In de 335 gemeenten waar nieuwe colleges worden of zijn gesmeed, komt het ene na het andere open coalitieakkoord tot stand, met als uitdrukkelijke doel om details en plannen later in samenspraak met oppositiepartijen en burgers verder in te vullen. Liefst 45 coalitieslogans bevatten het woord ‘samen’.
 

 

bullet22 maart 2018, binnenlandsbestuur.nl: Opmars lokale partijen zet door

De lokale partijen hebben het opnieuw beter gedaan dan in 2014.
Lokale verkiezingen zijn lokaler geworden, zegt de een.

Er is nog steeds sprake van nationalisering van de lokale verkiezingen, zegt de ander.

Over de voors en tegens van vergaande versplintering zijn de meningen verdeeld.
 
bulletEigen opmerking: Betekent dit bv ook dat de bevolking meer invloed wil hebben op de Overheid?

Zie bv de lezing van David van Reybrouck op deze pagina.

 
bullet13 maart 2018, www.meerdemocratie.nl: Rapport: wat willen de Amsterdamse partijen met de lokale democratie?

Woensdag 21 maart 2018 kiezen Amsterdammers hun nieuwe gemeenteraad.
 
De nieuwe raad drukt niet enkel haar stempel op het lokale beleid van de komende vier jaar, maar ook op hoe de Amsterdamse democratie er in de toekomst uit zal zien.

Partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s stelling genomen over vele vormen van democratische vernieuwing: referenda en gekozen burgemeesters, buurtrechten en buurtbudgetten, loting en nog veel meer.
 
bulletRapport: Standpunten Raadsverkiezingen Amsterdam - 2018 (pdf)

Wat willen de Amsterdamse politieke partijen met de lokale democratie?
 

 
bulletEigen opmerking:

De participatie - maatschappij vraagt om steeds meer en betere communicatie van de overheid met de betrokken bewoners van het land en stad.

Dit blijkt bij oa de ontwikkelingen van (duurzaamheids-) projecten en het uitvoeren van besluiten steeds belangrijker en urgenter te worden!!!

Een aantal overheden lijken hier nog weinig begrip van/over te hebben wat voor veel onrust/frustratie en oponthoud zorgt!

Ook lijken integriteits - vraagstukken (bv
WODC, Gas Groningen (zie pagina) , vliegvelden (zie pagina)) de communicatie mbt de burgers ernstig te vertroebelen.== Op weg naar een duurzame samenleving! - Voor inspiratie zie bv de pagina's Spreekwoorden en Wat is integraal van deze website.

==> Zie de lezing van David van Reybrouck op deze pagina  - met oa:   Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie


 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie Nederland Europa van deze website.=========================================================================


 

 
bulletReferendum Sleepwet - Let erg goed goed op !!!! - Zie ook Rutte III wil het nationale referendum  afschaffen

==   Privacy is een mensenrecht  -  Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat.  Zie de website: www.privacyfirst.nl/  ==


 
bullet03-07-2019, bitsoffreedom.nl: Kabinet houdt vast aan cosmetische aanpassingen sleepwet

Het kabinet heeft eindelijk de aangekondigde wijzigingen van de sleepwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vorige zomer riepen we de regering op om met echte verbeteringen te komen.
Wat na een jaar radiostilte is gepresenteerd bevat helaas niet de gewenste verbeteringen. Tijd voor de Tweede Kamer om in te grijpen.

 
bullet4 december 2018, trouw: Toezichthouder: Veiligheidsdiensten missen essentiële waarborgen om privacy te beschermen

De veiligheidsdiensten doen sinds de invoering van de nieuwe inlichtingenwet nog te weinig om de privacy van burgers te beschermen.

Volgens de onafhankelijke toezichthouder - de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) - ontbreken nog altijd de waarborgen om te voorkomen dat er meer gegevens dan nodig worden verzameld en bewaard.
Ook is er onvoldoende interne controle. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd.

Neem de zorgplicht. Dat verplicht de veiligheidsdiensten om continu te controleren of gegevens goed worden verzameld en of de analyses van de data deugen.
Hoewel de verantwoordelijke ministers van binnenlandse zaken en defensie in december vorig jaar beloofde dat die zorgplicht bij het ingaan van de nieuwe wet helemaal op orde zou zijn, blijkt dat niet het geval.
Volgens de CTIVD hebben de AIVD en MIVD nog steeds geen manieren bedacht om invulling te geven aan die zorgplicht.


 
bullet 04-12-2018, nu.nl: Burgerrechten slecht beschermd bij toepassing aftapwet

De rechtsbescherming van burgers zou in het geding zijn, omdat de twee geheime diensten de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv2017) - in de volksmond 'sleepwet' of 'aftapwet' genoemd - nog niet goed uitvoeren.

Dat leidt tot ''hoge risico's'' voor onrechtmatig handelen door de diensten, constateert de toezichthouder CTIVD in een eerste ''stevige'' rapportage over de Wiv die dinsdag werd gepubliceerd.
 
bullet02-12-2018, bitsoffreedom: Toetsingcommissie sleepwet moet overheid te vaak terugfluiten

Ruim één op de twintig verzoeken van de AIVD om een bijzondere bevoegdheid in te mogen zetten was onrechtmatig.
Dat blijkt een half jaar nadat de sleepwet in werking is getreden uit de voortgangsbrief van de nieuwe toetsingscommissie, de ‘TIB’.
Dat is veel te vaak.

 

bullet November 2018, volkskrant: De belastingdienst wint het van de privacy en krijgt de gegevens van de Museumkaarthouders

De Museumvereniging, die de exploitatie van de Museumkaart heeft ondergebracht bij de Stichting Museumkaart Nederland, weigerde om principiële redenen al anderhalf jaar de Belastingdienst inzage te geven in het museumbezoek door één kaarthouder.
Daarop besloot de Belastingdienst de vereniging voor de rechter te brengen en die stelde de fiscus donderdag dus in het gelijk.

Volgens de Museumvereniging zou het inzage geven in het gebruik van de Museumkaart de privacy van een kaarthouder aantasten.
De vereniging verstrekt daarover ook geen informatie aan de 450 aangesloten musea en vindt dat de overheid niets te maken heeft met de vrijetijdsbesteding van een kaarthouder.

 

bullet 17 september 2018, nu.nl: Ollegren wilde kritisch rapport over 'aftapwet' pas na referendum delen

In het onderzoek concludeerde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat er onvoldoende werd gedaan om privacy te beschermen bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten.

De minister zou de definitieve versie van het rapport volgens Nieuwsuur al op 9 februari in haar bezit hebben gehad. Ze had tot uiterlijk 23 maart om deze naar de Tweede Kamer te sturen. Dat is twee dagen nadat het referendum had plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het onderzoek op 28 maart gedeeld.
 
 
bullet https://geensleep.net/:

Er was een referendum! Meer dan 300.000 mensen hebben de oproep om een referendum te organiseren over de sleepwet getekend.

Dat moest eerst nog formeel worden goedgekeurd.

Wat vind jij van de sleepwet? Moet de wet nog beter?

Bekijk de inhoud van deze website!

 
bullet www.rijksoverheid.nl/:

Op 21 maart 2018 was er een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

Deze wet gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De AIVD en MIVD hebben deze wet nodig voor de veiligheid van Nederland. Om terreuraanslagen en cyberaanvallen te voorkomen en voor de veiligheid van Nederlandse militairen op missie.

 
bullet16 augustus 2018, www.bof.nl : Grijpt het kabinet herkansing aan voor het verbeteren van de sleepwet

Het was even stil rondom de sleepwet, maar daar lijkt verandering in te komen: binnenkort komt er een wetswijziging aan.
Wij bekeken het voorstel van het kabinet en gaven commentaar. Eén ding is duidelijk: de voorgestelde wijzigingen zijn nu nog onvoldoende.

Cosmetische wijzigingen
Dit voorjaar kwam het kabinet met een pakket wijzigingenin reactie op de uitslag van het referendum over de sleepwet. Die wijzigingen zijn vooral van cosmetische aard. Daar zeiden we eerder al wat over. Er gebeurt eigenlijk niets met de kritiek de afgelopen jaren werd gegeven. Dat is en blijft jammer. Met de uitslag van het referendum in de hand had het kabinet juist echte verbeterslagen kunnen maken.

 


    Jaarlijks zetten speurders tussen de twee en bijna drie miljoen zoekopdrachten uit

 
bullet31 juli 2018, www.bof.nl, Bits of Freedom: Opsporingsdatabase nog steeds niet op orde

Elke dag moeten providers een deel van hun klantenadministratie uploaden naar een centrale database.
We moeten erop vertrouwen dat de overheid daar dan netjes mee omgaat.

Maar de jaarlijkse audits laten zien dat de minister nog altijd weinig op heeft met jouw privacy.

Meer dan twee miljoen bevragingen
Om het een groot aantal opsporings- en geheime diensten in ons land iets makkelijker te maken, moeten de telefonie- en internet­providers elke dag een deel van hun administratie naar een database van de overheid kopiëren.

Het gaat dan om gegevens. De aantallen zijn terug te vinden in het jaarverslag van het CIOT die nodig zijn om een IP-adres of telefoonnummer naar een persoon te herleiden, en omgedraaid.

Jaarlijks zetten speurders tussen de twee en bijna drie miljoen zoekopdrachten uit.
 
bullet Privacy - Wikipedia

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt

Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of een corrigerende invloed op uitoefent. Privacy heeft met verschillende disciplines te maken, zoals ethiek, informatiekunde en rechtsgeleerdheid.
 
bullet CIOT - Wikipedia

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is een overheidsorganisatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 

 


     Uitslag referendum Sleepwet - 21 maart 2018

 
bullet22 maart 2018, trouw.nl: Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen per Gemeente) en Sleepwet referendum (per Gemeente en Landelijk) van 21 maart 2018

 
bulletZie Verslag Expertmeeting over het wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum - Eerste Kamer - 27 maart 2018, op deze pagina.
 


   ==  Mensen willen meer zeggenschap, niet minder  == 
Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie ==

 

bulletwww.volkskrant.nl: OM gaat weer de fout in met onrechtvaardig afluisteren journalist

Het Openbaar Ministerie (OM) blijkt in een derde geval geprobeerd te hebben de bronnen van een journalist te achterhalen. Dat maakte het OM donderdag in een verklaring bekend. Met de journalist is een ‘excuusgesprek’ gevoerd.
 
 
bullet8 juni 2018, trouw: Justitie: opvragen belgegevens journalist had nooit gemogen

Justitie is in grote verlegenheid gebracht nadat bekend werd dat er heimelijk telefoongegevens van een journalist zijn bekeken om zo het lek op te sporen bij de burgemeestersbenoeming van ’s-Hertogenbosch. Dat had nooit mogen gebeuren.

 
bullet1 mei 2018, www.bof.nl - Bits Of Freedom: 1 mei 2018 is de dag dat de sleepwet in werking treedt, maar misschien ook de laatste 1 mei dat deze wet er is

1 mei 2018
treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in werking.
Bij ons staat die wet beter bekend als de sleepwet.
Ondanks jarenlange kritiek vanuit de hele maatschappij en een referendum waarin de stem van de burger nog eens fijntjes te horen was, is de wet een feit.
Maar ook al kan de wet vanaf vandaag worden toegepast, klaar zijn we nog lang niet.

 
bullet18 april 2018, nu.nl: Coalitie van organisaties wil uitstel inlichtingenwet afdwingen via rechter

Een coalitie van journalisten, advocaten, maatschappelijke organisaties en IT- en techbedrijven bereidt een rechtszaak voor tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De coalitie wil dat de invoering van de wet wordt uitgesteld

Nu staat de invoering van de wet gepland op 1 mei 2018. Tijdens de verkiezingen in maart konden Nederlanders in een referendum over de wet stemmen. Een meerderheid stemde toen tegen de wet.

De regeringscoalitie heeft kleine wijzingen aan de wet gemaakt, en bereikte daar zo'n drie weken na het referendum een akkoord over. Zo wordt bijvoorbeeld de bewaartermijn voor informatie verkort naar één jaar in plaats van drie, en is er nu twee keer de mogelijkheid tot verlenging.

De coalitie bestaat uit privacywaakhonden Bits of Freedom en Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten, Free Press Unlimited, datacenter BIT, internetbedrijven Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten.
 
bullet8 juni 2018, trouw: Organisaties eisen uitstel inlichtingenwet bij de rechter

De nieuwe wet op de inlichtingendiensten is te snel ingevoerd, werd gisteren voor de rechtbank betoogd door een aantal organisaties.
De advocaten van de twaalf organisaties vergelijken de Wiv met een boot 'die al voor de tewaterlating lek was'
 
bulletUitspraak op 26 juni 2018

 

bullet28-03-2019, Trouw: Ook 'wit nationalisme' mag nu niet meer op Facebook

Facebook scherpt zijn moderatiebeleid aan.
Het bedrijf lijkt daarmee te reageren op de kritiek die na de aanslag in Christchurch aanzwol.
Zeggen dat het witte ras superieur is, dat mocht al niet op Facebook.

Maar zeggen dat er alleen witte mensen in je land zouden mogen wonen, dat mocht tot nu toe wel.
Zolang je er maar niet expliciet bij zei dat je dat vindt omdat je het witte ras superieur acht.

 
bullet21-03-2019, www.bitsofreedom.nl: Iedereen moet zich aan de wet houden ook de Overheid

Onze geheime diensten zijn gereguleerd met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, onderwerp van het laatste referendum.
De meest recente rapporten van de toezichthouder over de naleving zijn glashelder.
De geheime diensten implementeren de wet onzorgvuldig en overtreden de regels. Anders gezegd, de geheime diensten voeren de wet maar half uit: wél de ingrijpende bevoegdheden, maar niet de bijbehorende waarborgen.
De baas van de AIVD en de minister lijken nu al voor te sorteren op de evaluatie van de wet: de waarborgen zijn lastige sta-in-de-wegs, die moeten weg.

 
bullet 11 april 2018, Volkskrant: Komt D66 weg met de aanpassingen van de inlichtingenwet en het afschaffen van het referendum?

Wiv-aanpassing is 'wassen neus' voor oppositie.
Het kabinet heeft de inlichtingenwet aangepast na het 'nee' bij het referendum.
'Een wassen neus', oordeelt een deel van de oppositie, maar minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaf geen krimp.

 
bullet 12 april 2018, nu.nl: Zorgverzekeraars overtraden mogelijk wet met Facebook-tracker

Zorgverzekeraars die gegevens van hun websitebezoekers met behulp van een tracking-pixel naar Facebook verstuurden, overtraden mogelijk de wet.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen de NOS
 
bulletwww.bof.nl: Hoe zit het nou eigenlijk met het Facebook Pixel? - Bits Of Freedom

De Facebook Pixel is een piepklein plaatje, 1 pixel bij 1 pixel groot, die sommige bedrijven op hun website plaatsen.
Achter deze pixel zit een stukje code verstopt.
Als jij de website bezoekt, geeft deze pixel door aan Facebook -en het bedrijf dat de pixel geplaatst heeft- dat jij er bent.
 
bulletEigen opmerking: Waar wordt nog meer gewerkt met oa dit type tracker's, etc ?

 
bullet 6 april 2018, Trouw: De inlichtingenwet wordt aangepast: is het een verbetering of cosmetische ingreep?

De nieuwe inlichtingenwet gaat vanaf 1 mei gelden, ook al stemde een meerderheid van de burgers ‘nee’ bij het referendum.
Wel komt het kabinet volgens premier Mark Rutte de tegenstanders tegemoet door de wet die de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitbreidt, op een aantal ‘belangrijke punten’ te wijzigen. Maar of het gaat om ingrijpende veranderingen of dat het vooral een cosmetische ingreep is, hangt sterk af van wie je het vraagt.

Zo spreekt David Korteweg van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom over ‘muizenstapjes’.
 
bullet6 april 2018, www.bof.nl: Kabinet negeert kritiek en dendert door

 

bullet YouTube-video: Waarom de sleepwet het medisch beroepsgeheim bedreigt

 
bullet YouTube-video: Waarom de sleepwet de mensenrechten bedreigt

 
bullet 19 maart 2018, metronieuws.nl: Rutte vergelijkt referendum met met leuk kantklossen

Een nog al opmerkelijke uitspraak van premier Mark Rutte tijdens een interview met een EenVandaag over de afschaffing van het raadgevend referendum.
Als hem wordt voorgelegd dat mensen het leuk vinden om mee te kunnen beslissen over dingen zoals de Sleepwet, komt hij met het volgende antwoord:

„Spelshows op tv zijn ook leuk en kantklossen is ook leuk, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen."
Interviewer Marc Belinfante deelde het fragment op social media, waarna er veel kritiek kwam op de uitleg van de minister president.
 
bullet19 maart 2018, Eenvandaag: Fragment kantklossen (na ca 15 min en 50 sec na start video)

 
bulletZie de pagina Integrale Visie NL EU item 1.1 - Participatie-samenleving
 

Een politicus denkt aan de volgende verkiezing,
een staatsman aan de volgende generatie. 
 - JF Clark -

 
bullet14 augustus 2019, volkskrant: Ook Facebook huurde mensen om me te luisteren met gebruikers

Facebook liet honderden ingehuurde medewerkers meeluisteren met stemopnames van gebruikers, zonder dat zij hiervan wisten.
Dat meldt persbureau Bloomberg na gesprekken met enkele ingehuurde medewerkers.

 
bullet22 mei 2018, nu.nl: Zuckerberg geeft in Brussel geen antwoord op dringende vragen

Facebook-directeur Mark Zuckerberg kreeg dinsdagavond meerdere keren het vuur aan de schenen gelegd tijdens zijn verhoor in het Europees Parlement, maar kon geen antwoord geven op de meest dringende vragen.

 
bullet17 maart 2018, volkskrant: NY Times: Bedrijf gelinkt aan Trump beinvloede stemgedrag. 'Grootste privacyschending Facebook ooit'

'Regels speelden geen rol'

Een Amerikaans bedrijf dat nauw samenwerkte met het campagneteam van Donald Trump heeft gegevens verzameld over zo'n vijftig miljoen Facebook-gebruikers in de VS.
Cambridge Analytica heeft geprobeerd hun stemgedrag te beïnvloeden.

De onderneming zou ook bemoeienis hebben gehad met de Brexit-campagne.
 
bullet18 maart 2018, Volkskrant: Trump-campagne gebruikte gegevens 50 miljoen Facebook-gebruikers om stemgedrag te beïnvloeden
 

 

bullet15 maart 2018, nu.nl: VVD en D66 willen controle gebruik kwetsbaarheden inlichtingendiensten

Politieke partijen VVD en D66 willen duidelijker vastleggen wanneer zogeheten zero-days door inlichtingendiensten gebruikt mogen worden.

 
bulletEigen mening: Journalisten moeten de overheid controleren - De overheid moet niet de journalisten gaan controleren.

 
bulletWelke regering is de beste?    Die regering die ons leert onszelf te regeren  - J.W. Goethe.

 
 
bulletYouTube-video, 8 februari 2018: Het referendum: valt er nog wat te kiezen?

Gaat het referendum als democratisch middel te ver of juist niet ver genoeg?

Op woensdag 7 februari 2018 gingen Frank Hendriks, auteur van 'Democratische zegen of vloek.

Aantekeningen bij het referendum', Joost de Vries, parlementair verslaggever bij de Volkskrant, Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid (PvdA) en initiatiefnemer 'Meer Democratie' en Renske Leijten, Tweede Kamerlid (SP) hierover in debat.

Ondersteuning door oa: Prodemos en Montesqui - Instituut

 
bulletCollege van Frank Hendriks is onderdeel van: College-reeks: 'Hebben politieke partijen de toekomst?' - Prodemos-site
 
bulletZie Literatuur bij 'Referendum sleepwet' op deze pagina.
 

 

bulletZie ook de website www.privacyfirst.nl/

Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat.

Privacy is een mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam.

Het universele recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers.

Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk!
 
bullet6 maart 2018, nu.nl: FIOD en Belastingdienst mogen vanaf de zomer verdachten afluisteren

 
bullet10 december 2013, Volkskrant: Iemand die in de gaten wordt gehouden, is niet meer vrij

De staat kan uw politieke voorkeuren en activiteiten volgen en verzamelt en bewaart uw gegevens - in samenwerking met internetbedrijven - om daarmee uw gedrag en consumptiepatroon te voorspellen (nu of in de toekomst).

 
bullet30 januari 2018, advocatenblad.nl, Sleepwet bedreigd advocatuur en journalistiek

Op 1 mei treedt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in werking.

Althans, als het aan het kabinet ligt.
Sébas Diekstra roept eenieder op alles op alles te zetten om de wet tegen te houden.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk voor geheime diensten om alle burgers van dit land, verdachte maar ook volstrekt onverdachte, met een zogeheten sleepnet af te tappen en al hun persoonlijke en zakelijke communicatie te bekijken en jarenlang onder handbereik te houden.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk voor geheime diensten om alle burgers van dit land, verdachte maar ook volstrekt onverdachte, met een zogeheten sleepnet af te tappen en al hun persoonlijke en zakelijke communicatie te bekijken en jarenlang onder handbereik te houden.

 

bullet www.privacybarometer.nl: Grootschalig internet afluisteren

AIVD: Grootschalig afluisteren, onbeperkt hacken en een geheime DNA databank

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) waarmee de geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren.

Op 14 februari ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel.

 

bulletautoriteitpersoonsgegevens.nl: Autoriteit Persoonsgegevens reageert op wetsvoorstel inlichtingen en veiligheiddiensten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ nog niet aan de voorwaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voldoet.

 
bulletZie ook de website Big Brother Awards: https://bigbrotherawards.nl

Het kabinet wint de publieksprijs van de Big Brother Awards 2017.
Profielhandelaar Focum gaat met de expertprijs naar huis.

 
bullet Bits of Freedom - Verdedigd digitale burgerrechten!

Zie bv item 'Sleepwet (referendum), item 'NPO Start'
etc.

 
 
bulletGevaren van Big data:
 
bullet28 maart 2018, nos.nl: Overheid moet gevaren big data-analyse beperken

Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens van burgers kan voordelen bieden, maar brengt ook gevaren met zich mee.
Er kan fraude mee worden opgespoord en misdrijven worden opgelost, maar als de overheid niet oppast, is de vrijheid van burgers in het geding, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De overheid moet actie ondernemen om de gevaren van 'big data'-analyses in te perken, aldus de WRR
 
bulletEigen opmerking: in Hoeverre wordt er bij de overheid met big-data gewerkt?

 
bullet15 augustus 2017, adformatie.nl: Het grote risico van de big data-hype

'Big data’ is al enkele jaren een van meest besproken onderwerpen op congressen, in directiekamers en op talloze marketingafdelingen.

Het idee heerst dat ‘op elk moment alles over iedereen weten’ het ultieme doel is. Bij NRC waren we daarin zelf geen uitzondering.
Het ontwikkelen van een allesomvattend klantbeeld op individueel niveau stond boven aan ons prioriteitenlijstje.

Maar in de loop van de tijd kwamen we er achter dat je eerst je ‘small’ data op orde moeten hebben, voordat je aan big data kan denken

 

 

bulletZie literatuur bij referendum sleepwet + Red het referendum

 
bulletEigen opmerking:

De sleepwet ervaar ik als een zeer riskant maatschappelijk gebeuren, net als bv de steeds maar grotere kloof tussen armen en rijken, waarbij de rijken nog steeds rijker en de armen steeds armer worden.

Ik vrees dat de Nederlandse democratie dit niet meer in de hand krijgt/houdt en eerst oa de nodige democratie-moderniseringen moeten worden doorgevoerd.
 
bullet Raadgevend referendum - Wikipedia

 
bulletTeken de petitie: Stop de Vriendjespolitiek!  ----  https://secure.avaaz.org/page/nl/  ----  Avaaz - Wikipedia

Sinds decennia worden de burgemeesters, leden van adviesraden and hogere ambtenaren grotendeels benoemd in achterkamertjes, waarbij de grote politieke partijen bepalen wie de baan krijgt. Dit is in strijd met onze meest basale democratische principe.

We zien het steeds opnieuw. Wanneer een baan in het openbaar bestuur open komt, kan iedereen solliciteren, maar "als je geen partijlid bent, maak je geen schijn van kans" -- hoe gekwalificeerd of ervaren je ook bent.

=======================================================================================
 
bullet Afschaffing Raadgevend Referendum

 - Red het referendum - De nieuwe regering Rutte III wil het nationale referendumwet afschaffen.

   
 - Referendum in Nederland is door regering Rutte III (Incl D66) in 2018 afgeschaft !
      Zie onderstaand uitgebreid verslag van deze gang van zaken in de democratie van Nederland !==  Mensen willen meer zeggenschap, niet minder  ==  Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie ==

 

     Burgerbeweging Code Oranje   -   Meer inspraak voor de burger - Voor verandering politieke democratie

 
bullet https://www.drechterland.nl : Maatschappelijk akkoord Gemeente Drechterland 2018 - 2022

 
bullet https://www.tubbergen.nl : Maatschappelijk akkoord van Tubbergen
 
bullet Maatschappelijk Akkoord (pdf)

Het maatschappelijk akkoord Tubbergen
Heel uitgebreid en goed verhaal!!!

 
bullet https://evolutiegids.nl/ : Nieuwe democratie - Hoe creëren we zinvolle democratie?
 
bullet https://evolutiegids.nl/ : Findhorn spirituele & ecologische evolutiegemeenschap  -  Findhorn Foundation - Wikipedia

De Schotse leefgemeenschap Findhorn is al vanaf 1962 een inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar innerlijke en duurzame groei.
Het begon als een caravanpark en is nu een prachtig ecodorp in het noordoosten van Schotland.
Veel woningen en gemeenschappelijke gebouwen in het ecodorp zijn gemaakt van gerecyclede en natuurlijke materialen.
Maar bijzonder is dat je jezelf levensbeschouwelijk kunt opladen.
 
bullet Zie ook item op deze pagina.

 
bullet25-oktober-2018, trouw: Nieuw bij de komende Statenverkiezingen: Burgerbeweging Code Oranje

Politieke partijen zijn volgens de initiatiefnemers iets van de vorige eeuw, dus kunnen we nu ook voor burgerbeweging Code Oranje kiezen, en direct meepraten.

Kiezers kunnen bij de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019 voor het eerst op deze beweging stemmen

Code Oranje, een samenwerkingsverband van enkele honderden bestuurders, ondernemers, wetenschappers en actieve burgers, wil laten zien dat Nederland juist zonder politieke partijen beter af is.

 
bullet Video - Code Oranje

 
bullet25 oktober 2018, nrc.nl: Nieuwe politiek beweging wil de democratie omvormen

Code Oranje
Door middel van online fora en een burgerjury wil de beweging achterhalen wat burgers belangrijk vinden.
Een nieuwe politieke beweging tégen politieke partijen en voor een betere democratie. Zo presenteerde Code Oranje zich donderdag in het Haagse café Dudok.
Waarnemend burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard, die zijn PvdA-lidmaatschap opzegt, stelde dat „het tijdperk van politieke partijen aan het aflopen is”.
De beweging wil in drie provincies meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen en later aan de Tweede Kamerverkiezingen
.

 
bullet26 oktober 2018, vng.nl: Code Oranje voor verandering politieke democratie

Bron: VNG Magazine - Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers heeft een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie. Dat onder de naam Code Oranje.

Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden. Om dat verder te bereiken, werkt de groep aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, een innovatieve voorhoede van gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord dat is gebaseerd op ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. Dit akkoord behelst de grote vraagstukken die de komende jaren worden aangepakt en wie daarin worden betrokken. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, moeten vertrouwen en nieuwe inspiratie ontstaan.

In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om nieuwe democratische vormen te verkennen. Volgend jaar vraagt de groep het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken.

Code Oranje zet een innovatief online platform in om gezamenlijk met iedereen die interesse heeft, te werken aan het vernieuwen van de democratie.

>>> Code Oranje - democratie - netwerkprogramma - Nieuwe democratie: dit is ons appèl
 

 
 Boek: Het verhaal van de wereld - Het ontstaan van Code Oranje

   door
Bert Blase -Burgemeester van Heerhugowaard

Bert Blase toont zich in deze meeslepende en ontroerende roman een radicaal pleitbezorger van de nieuwe democratie.

Deze sluit aan bij het mensbeeld en de vraagstukken van deze tijd.

De huidige politieke partijen zijn niet in staat om het voertuig te zijn van deze verandering; dat is de samenleving zélf.

Blase laat zien dat de nieuwe democratie veel meer is dan een andere organisatie van de macht.
 
bullet www.lokale-democratie.nl: Het verhaal van de wereld
 
bulletwww.nhnieuws.nl: Boek burgemeester Heerhugowaard-Traditionele politiek is failliet - met video
"De traditionele politiek is failliet, en het is tijd om meer macht over te dragen naar de samenleving"
 

 

bullet25 oktober 2018,ad.nl: Bij Code Oranje krijgt burger de macht: 'Willen niet links of rechts zijn'

Code Oranje wil in maart mee doen aan de Statenverkiezingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland.
Daarna moet de stap naar de Tweede Kamer gezet worden.

 
bullet25 oktober 2018, nos.nl: Code Oranje is nieuwe beweging en wil populisten wind uit de zeilen nemen

In Den Haag is Code Oranje gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers is het geen politieke partij, maar een beweging, die volgend jaar in ieder geval mee gaat doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.

Code Oranje wil vooral meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Die dragen volgens de initiatiefnemers bij aan het overwinnen van tegenstellingen in de samenleving.
Op die manier hoopt initiatiefnemer Bert Blase ook populistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie de wind uit de zeilen te nemen.

Blase is waarnemend burgemeester in Heerhugowaard. Hij is lid van de PvdA, maar zal zijn lidmaatschap opzeggen. In de jaren negentig richtte hij al De Nieuwe Partij (DNP) op. Ook was Blase betrokken bij de Unie 55+, een ouderenpartij die één zetel in de Tweede Kamer haalde.

Opvallende namen zijn verder CDA'er Herman Wijffels en de partijloze burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn.
Ook andere, vooral lokale bestuurders met verschillende politieke achtergronden zouden zich hebben aangesloten.
 

 
bulletZie ook www.meerdemocratie.nl/videos-over-democratie

Hier video's over directe democratie in Zwitserland en Californië, de volksvergadering in Glarus, het in de wereld unieke Duitse kiesstel, de bloeiende praktijk van burgerinitiatieven in Nederland, grondige democratisering van de EU, enz

 
bulletZie ook: https://codeoranjedemocratie.nl/  en https://codeoranje-democratie.netwerkprogramma.nl/news/
 
bullet26 oktober 2018, tubantia.nl: Alles verdwijnt in de bermuda-driehoek Mart Rutte
 
bullet26 oktober 2018, tubantia.nl: Coryfeeën CDA en VVD - Rutte3 slaafs kabinet
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie NL EU van deze website.
 

 

 
bullet www.meerdemocratie.nl: 7 oktober 2018:

Eindelijk is de Raad van State zover: aanstaande donderdag 11 oktober 2018 om 10 uur s ochtends is de openbare zitting van onze derde en laatste rechtszaak over de afschaffing van het referendum.
U bent allen welkom bij deze zitting op Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Op deze zitting wordt naar alle waarschijnlijkheid nog geen uitspraak gedaan.
We verwachten die binnen enkele weken na 11 oktober.

In principe is deze uitspraak definitief. Want daartegen kunnen de minister of wij niet in beroep gaan, en binnen Nederland is dit de laatste mogelijkheid voor een procedure voor ons.
 
bulletZie https://www.meerdemocratie.nl/sites/default/files/beroepschrift_0.pdf, U kunt ons beroepschrift hier downloaden.

Beroep Stichting Meer Democratie tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit te nemen ex artikel 6 van de Wet raadgevend referendum.
 

 

 
bullet10 september 2018, volkskrant: D66-senator: 'Die grondwet van ons is zo rigide!'

Om Nederland democratischer te maken, moet de Grondwet worden herzien. Zodat de rechter voortaan de Grondwet kan toetsen en er een bindend referendum kan komen. Dat bepleit D66-senator Hans Engels, die zich zijn leven lang bezighoudt met staatsrecht, bij de opening van het seizoen voor de Eerste Kamer.

Extra problematisch is, volgens Engels, dat ook de manier waarop de Grondwet kan worden gewijzigd in de Grondwet zelf vastligt. Het is daarom in de praktijk zo goed als onmogelijk om democratische vernieuwingen die een grondwetswijziging vereisen, zoals invoering van het bindend correctief referendum, door het parlement te krijgen. Engels noemt dit een ‘catch 22-situatie’.

 

        Beroepsschrift Meer Democratie van 2 augustus 2018 - ivm afschaffing referendum

 
bullet17 januari 2019, meerdemocratie.nl: Meer Democratie zwaar teleurgesteld in Raad van State, maar wij knokken door

Vandaag deed de Raad van State uitspraak in de rechtszaak om de afschaffing van het referendum die Meer Democratie aanspande tegen de Staat. Ze verklaart ons beroep ongegrond.

“We zijn zwaar teleurgesteld dat de Raad van State meegaat met de juridische goocheltrucs van Rutte en Ollongren.
Hiermee wordt een democratisch recht van de burgers afgeschaft zonder dat de burgers daar zelf zeggenschap over krijgen, zoals de referendumwet garandeerde”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.


“Wij hebben geknokt voor wat we waard waren. Wij gaan door met de strijd voor invoering van een volwassen referendum in Nederland en komen met een eigen initiatiefwet.”

 

bullet Wat zeggen wetenschappers over de afschaffing van het referendum - www.meerdemocratie.nl - 2018

Wat zeggen de leidende politicologen, bestuurskundigen, staatsrechtgeleerden en communicatiewetenschappers over de afschaffing van het referendum? Zij die over referenda publiceren?

 
bullet2 augustus 2018, www.meerdemocratie.nl:

Vandaag hebben we een derde en laatste rechtszaak gestart om de afschaffing van het referendum, opnieuw voor de Raad van State. Ons beroepsschrift is vandaag ingestuurd en we verwachten de zitting en uitspraak binnen 2 weken.

Zodra de datum van deze openbare zitting bekend is, informeren we u daarover. Op naar de laatste beslissende ronde van #ThePeopleVsOllongren!

Nu eindelijk een uitspraak!

Bij onze eerste twee gecrowdfunde rechtszaken – voor de bestuursrechter en de civiele rechter – doken de rechters beide keren. Ze wilden niet ingrijpen in het toen nog lopende wetgevingsproces en verklaarden zichzelf onbevoegd tot een uitspraak. En verwezen vervolgens naar elkaar…
 
bullet Beroepsschrift Meer Democratie van 2 augustus 2018  (pdf)   <<<<=========================<<<<

Beroep Stichting Meer Democratie tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit te nemen ex artikel 6 van de Wet raadgevend referendum.
 

 


   Raadgevend referendum in Nederland is afgeschaft - juli 2018

 
bulletjuli 2018, www.meerdemocratie.nl: Senaat schaft referendum af, maar Nederland is nog niet is nog niet van het referendum af

Ik kan in alle rust en redelijkheid zeggen dat dit een dieptepunt is in de na-oorlogse democratie, zegt Dubbelboer over de stemming.

Van Drees tot Lubbers en Kok hadden dit niet zo gedaan. Het zegt iets over de neergang van de vertegenwoordigende democratie die we globaal zien, van de VS en Turkije tot Nederland aan toe.

Dank nogmaals aan allen die onze campagne en onze rechtszaken mede mogelijk hebben gemaakt, waaronder allereerst de donateurs en Vrienden van Meer Democratie.


Vandaag kopte Trouw dat het referendum nu wel weg lijkt, maar voor hoe lang?
Trouw citeert oud-Kamerlid en D66
er Gerard Schouw die voorspelt dat het referendum snel terug zal keren in de politieke praktijk.

Bijna iedereen in Nederland wilde het referendum behouden, een meerderheid van de bevolking, nagenoeg de hele oppositie, vrijwel alle wetenschappelijke experts, verreweg de meeste hoofdredactionele commentaren zijn voor evenals de columnisten en opinieleiders.

De coalitiepartijen stonden vrijwel alleen in de samenleving. We zien de laatste stuiptrekkingen van een zuiver vertegenwoordigend systeem
, aldus Dubbelboer die naar dit artikel in Trouw verwijst.

Arjen Nijeboer

 
bullet10 juli 2018, trouw.nl: Het referendum is afgeschaft. Maar voor hoelang?

Na vier pogingen en twee daadwerkelijk gehouden referenda is het raadgevend referendum vandaag bij het Haagse grofvuil gezet.
 
De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag tijdens haar laatste vergadering voor het zomerreces
2018 in met het afschaffen van dit instrument.

Dit gebeurde op initiatief van het huidige kabinet, dat vindt dat het referendum ‘niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht’. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden vóór, evenals de SGP.

 
bulletEigen opmerking:

Naar mijn overtuiging een in alle opzichten zeer trieste en dubieuze zaak.

Een D66 minister heeft namens de regering Rutte haar uiterste best gedaan in de Tweede Kamer en Eerste Kamer om het raadgevend referendum af te schaffen!! Terwijl D66 tot de regeringsdeelname nog voor het referendum was!!
Hoe kan dit?
 

 

 
bulletjuli 2018, www.civismundi.nl: Over het promotieonderzoek van Joost van den Akker naar Europese referenda

Over het promotieonderzoek van Joost van den Akker naar Europese referenda
Op 4 juli jl. promoveerde Van den Akker op dit onderwerp aan de Universiteit Twente, met als hoofdconclusies:

1. een EU-referendum hoeft de speelruimte van een regering niet te beperken

2. het economisch en politieke klimaat zijn belangrijke succesfactoren bij een referendum.

Van den Akker is onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en sinds kort Gedeputeerde voor de provincie Limburg
 

 

       
         Afschaffing van het raadgevend referendum

 
bullet4 juli 2018, nu.nl: D66 leden protesteren tegen afschaffen referendum

 
bullet3 juli 2018, volkskrant: D66 in het nauw tijdens referendumdebat in de Eerste Kamer

Het voorstel tot afschaffing van het referendum stuit op weerstand in de Senaat (Eerste Kamer).
D66, met een nieuwe fractievoorzitter, werd onder vuur genomen.
 
bulletWelk Europees land schafte als laatste het referendum af?

-->  Juist, de DDR. In 1968, precies vijftig jaar geleden.


Zowel senator Jan Nagel (50Plus) als zijn collega Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) haalt dinsdag Oost-Duitsland aan als huiveringwekkend voorbeeld van wat in Nederland staat te gebeuren: het intrekken van het raadgevend referendum.

 
bulletZe hebben het schrikbeeld overgenomen van voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, een van de pleitbezorgers van de volksraadpleging. Bijna overal in Europa is het referendum een gangbaar instrument.

Het referendum werd hier na een wetsgeschiedenis van tien jaar in 2015 eindelijk ingevoerd.
Nu, drie jaar en twee referenda verder, schaft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het alweer af. In het regeerakkoord staat dat het niet heeft gebracht ‘wat ervan werd verwacht’.

 
bullet5 juli 2018, www.meerdemocratie.nl: Rechtbank weigert inhoudelijk oordeel te geven in referendumzaak

De Haagse rechtbank heeft vanochtend geweigerd een inhoudelijk oordeel te geven over de vorderingen van Meer Democratie over de afschaffing van het referendum. De rechtbank heeft zowel de provisionele vordering als de hoofdvorderingen van Meer Democratie afgewezen.
Er komt geen vonnis meer op 1 augustus, zoals eerder wel voorzien.

 
bulletZie ook Twitter account - Meer Democratie en de website www.meerdemocratie.nl

 
bullet3 mei 2018, volkskrant: Voor het eerst ook georganiseerd protest binnen D66-Leden - kritische leden niet eens met afschaffen referendum

== Partijprominent Jan Terlouw noemde eerder de wijze waarop D66-minister Kajsa Ollongren het raadgevend referendum afschaft ‘ernstig’ ==.

Hij laakte daarbij dat het kabinet het onmogelijk heeft gemaakt om een referendum te houden over de afschaffing.

 
bulletEigen opmerking:

Na een succesvol en goed functionerend raadgevend referendum over de sleepwet komt een voor veel mensen ongelofelijke besluit het referendum op te heffen!

Past dit in dezelfde categorie als de wetgeving mbt bv afschaffen van de dividend belasting? (vergeten memo's en ondoorgrondelijke besluitprocedures etc)
 

 


           Staatscommissie oppert bindend referendum en Constitutioneel Hof

 
bullet21 juni 2018, nu.nl: Staatscommissie oppert bindend referendum en constitutioneel hof

Volgens de staatscommissie zou een bindend correctief referendum een middel kunnen zijn om de democratie in Nederland te versterken. Ook de mogelijkheid om eerder dan op verkiezingsdag je stem uit te brengen zou goed zijn en een rechtstreeks gekozen formateur zou kiezers meer betrekken bij kabinetsformaties. De invoering van een constitutioneel hof zou de rechtstaat kunnen versterken.

Het zijn enkele "mogelijke oplossingen" die de staatscommissie die onderzoek doet naar het parlementair stelsel donderdag presenteerde in een tussenrapport.

Dat de commissie pleit voor een bindend referendum is brisant. Het kabinet is in een ver gevorderd stadium om het raadgevend referendum af te schaffen. Alleen de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. De coalitiepartijen werden het er in de formatie over eens dat wat hen betreft het raadgevend referendum een teleurstelling is gebleken.

 

bullet 21 juni 2018, trouw: Adviseur: Kamer dreigt machteloos te worden, tijd om stevig in te grijpen

 
bullet21 juni 2018, www.parlement.com: Tussenrapport Staatscommissie: bindend correctief referendum - Hoofdinhoud

Een bindend correctief referendum als middel om de democratie te versterken. Dit is één van de ideeën van de Staatscommissie.

 
bullet21 juni 2018 www.staatscommissieparlementairstelsel.nl: Spreektekst Hr. Remkes (voorzitter) - presentatie tussenstand
 

 

 
bullet16 juni 2018, www.meerdemocratie.nl: Rechtszaak afschaffing van het referendum

De
rechtszaak die wij hebben aangespannen tegen de Staat om de afschaffing van het referendum, vindt plaats a.s. woensdagochtend 20 juni om 9.30 uur bij de rechtbank Den Haag.

U bent allen welkom om hierbij te zijn! Het adres is Prins Clauslaan 60, Den Haag.

Neem uw identiteitsbewijs mee. De rechtbank zal de zaak volledig behandelen tijdens deze zitting. De uitspraak volgt gewoonlijk binnen enkele weken.

 
bullet20 juni 2018, www.meerdemocratie.nl: Verslag van onze rechtszaak tegen de Staat om afschaffing referendum

Vanochtend diende onze rechtszaak omtrent de afschaffing van het referendum in het Paleis van Justitie van de Haagse Rechtbank.
Onze hoofdeis: maak een referendum mogelijk over de afschaffing van het referendum. Want daar hebben we tenminste een hard wettelijk recht op.
Ons pleidooi: de manier waarop de intrekkingswet een referendum over het referendum poogt te voorkomen, is expliciet illegaal verklaard door de Wet Raadgevend Referendum en die wet is voorlopig nog honderd procent van kracht.

Commentaar Niesco Dubbelboer: “De juridische truc houdt met name in dat de Intrekkingswet, waarmee de referendumwet zou worden afgeschaft, na publicatie in het Staatsblad terug reist in de tijd, om dan naar de toekomst toe het recht om een referendum aan te vragen, doelgericht uitschakelt. Een juridische ‘back to the future’, een puur legalistisch-wiskundige truc bedoeld om de wet te omzeilen.”

 
bulletStemming Eerste Kamer over het afschaffen van het referendum

- Steun het online burger protest richting de Senaat

Over mogelijk al 3 weken verwachten we de definitieve stemming over de afschaffing van het referendum in de Eerste Kamer.
We hebben maar één senator van de coalitiepartijen nodig. Het wordt de dood of de gladiolen.

Op het cruciale moment lanceren we een publiekscampagne om te zorgen dat alle senatoren direct van zoveel mogelijk Nederlanders een protesttest horen tegen de afschaffing van het referendum. Dit is een schande en Nederland onwaardig.

Via sociale media, email, advertenties en de reguliere media gaan de senatoren van ons horen. En via advertenties en opiniestukken die zij als eerste zullen lezen!

 

bulletZie ook uitkomst recent Referendum over de Sleepwet
 

 

 
bullet8 juni 2018, trouw: D66, draai het referendum niet de nek om

Op dit moment heeft het er de schijn van dat de geboortepapieren van D66 bij de partijtop niet in goede handen zijn, betogen D66-leden Roel van der Poort en Daniel van Kesteren.

In de afgelopen week was er de nodige media-aandacht voor het artikel van voormalig D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham.

Het artikel verwoordt bezorgdheid over het opgeven van het (raadgevend) referendum door de partijtop van D66 en de ongekende snelheid waarmee minister Kajsa Ollongren het referendum momenteel de nek omdraait.
 

 

 
bullet www.meerdemocratie.nl -  referendum

De nieuwe regering Rutte III wil onze nationale referendumwet afschaffen. Dat is een schandaal!

Met de afschaffing van het referendum keert Den Haag de rug toe naar de kiezers.

Het referendum hoort bij een moderne democratie.

 
bullet8 januari 2018, www.civismundi.nl: Meer Democratie, Help ons het referendum te redden
 
 

 

           
     Het referendum over de Donorwet - 2de ronde/fase

 
bullet13 juni 2018, nu.nl: Er zijn te weinig handtekeningen opgehaald voor de aanvraag van een referendum over de donorwet

Om het referendum door te laten gaan, moeten er voor donderdag 300.000 handtekeningen worden ingeleverd bij de Kiesraad.
Rond 16.15 uur maandag waren er 'slechts' 117.699 binnen.
Om middernacht sluit de tekenapplicatie op de website van GeenStijl.

 
bullet6 april 2018, Telegraaf: Donorwet goed onderwerp voor referendum

De donorwet lijkt het kabinet een goed onderwerp voor een referendum.
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt alle aandacht voor het thema orgaandonatie „van groot belang.

 

 

 
bullet30 mei 2018, volkskrant: Voor het eerst ook georganiseerd protest binnen D66 - kritische leden niet eens met afschaffen referendum

D66 is met het afschaffen van het raadgevend referendum afgedwaald van haar oorspronkelijke democratische idealen.
Dat schrijft een groep van vijftig kritische partijleden vandaag in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

De critici binnen de partij hebben zich daarmee voor het eerst verenigd.
Onder de naam Opfrissing willen de kritische leden weer terug naar de oorspronkelijke D66-idealen.

 

 

 
bullet www.meerdemocratie.nl: E-Book: Directe democratie, door Jos Verhulst & Arjen Nijeboer

Directe democratie
Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum.
 

 


   Democratisch profiel van bv Nederland - IDA

 
bullet International Institute for Democracy and Electoral Assistance  -  https://www.idea.int/

What does International IDEA do?

International IDEA develops, shares and enables the use of comparative knowledge in its key areas of expertise.
 
bulletElectoral processes
 
bulletConstitution building
 
bulletPolitical participation and representation
 
bulletDemocracy and development

 
bullet Activeer de link: Kies een land - en ga op het scherm naar links-boven in vakje 'Search' en vul daar bv Netherlands in.

Dan blijkt: Netherlands (2015): Directe elections: 0.08, Subnational elections: 0.34 op schaal van 0 - 1
 
bullet Overzicht Status Nederland (pdf)
 
bullet Overzicht Status Griekenland (pdf)

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie NL EU van deze website <<======

 
bullet 9 februari 2018, www.meerdemocratie.nl: Argumenten voor behoud referendumwet

Sinds de invoering van het evenredig kiesstelsel in 1917 en algemeen kiesrecht in 1919 is er weinig aan ons politieke bestel verandert.

Tegelijkertijd hebben er de afgelopen eeuw wel enorme sociale, politieke en technologische veranderingen voorgedaan: het onderwijsniveau is enorm gestegen, ontzuiling, de opkomst en stagnatie van de verzorgingsstaat, internet en de sociale media, de opkomst en ondergang van nieuwe politieke partijen en een steeds verder toenemende nivellering van het politieke landschap.

Gepaard met deze ontwikkelingen heeft er een emancipatie van het Nederlandse electoraat plaatsgevonden: kiezers zijn gaan kiezen.

Dat vraagt ook om veranderingen van ons politieke bestel. In 2018 voldoet het niet meer dat een modern electoraat slechts eenmaal in de vier jaar een bolletje naast de naam van een kandidaat rood kleurt.

 

bullet 7 mei 2018, https://platformoverheid.nl: interview Jacques Wallage

Het mandaat van de kiezer is van karakter veranderd, stelt voorzitter van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) Jacques Wallage in zijn laatste boek Het land achter de heuvels; politiek als ambacht.

Besluiten in de verticale wereld van departementen, meerderheidsbesluiten in het parlement, betekenen nog niet dat er draagvlak in de samenleving is.
Volgens Wallage loopt de politiek steeds vaker, bijvoorbeeld bij de luchthaven Lelystad, aan tegen de noodzaak om de systeemwereld opnieuw te verbinden met de leefwereld.

Hij pleit voor de maatschappelijke dialoog als wezenlijk onderdeel van het beleidsproces, om beter gebruik te maken van de wisdom of crowds. De politiek kan het niet alleen.

‘De Tweede Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk. Maar de Kamer is het volk niet,’ stelt Wallage.
 
bullet Inzien boek 'Het land achter de heuvels' door Jacques Wallage via Google
 

    
 Expertmeeting over het wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum - Eerste Kamer - 27 maart 2018

   
 
bulletEerste Kamer houdt op 27 maart 2018 een expertmeeting over intrekking referendumwet

 
 
bullet27 maart 2018, volkskrant: Experts schieten het referendum te hulp

Als het om het referendum gaat zijn het volk en de meeste hooggeleerde experts het nou eens een keertje roerend eens. Brengt dat de Eerste Kamer nog aan het wankelen?

Het is de politieke hamvraag van de komende weken: slaagt het kabinet erin zich te ontdoen van het raadgevend referendum? Met geen enkel ander wetsvoorstel werd na de formatie zoveel haast gemaakt, het kabinet is duidelijk van plan om te voorkomen dat het de komende jaren nog wordt lastiggevallen door de ene na de andere volksraadpleging.

 
bullet27 maart 2018, Telegraaf: Experts vernietigend over intrekken referendum

Staatsrechtgeleerden en politicologen zijn het eens: het kabinet kan het raadgevend referendum beter niet afschaffen zoals het zich heeft voorgenomen.
 
Zeven van deze deskundigen waarschuwen de Eerste Kamer, de laatste die er nog een stokje voor kan steken, dat het kabinet „niet chic
en „bruusk” opereert en het vertrouwen in de politiek dreigt te schaden.

 Video Expertmeeting over het
wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum op 27 maart 2018
In de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag

 
bulletDe bijeenkomst werd geleid door commissievoorzitter Hans Engels (D66) en bestond uit twee blokken:

- In het eerste blok kwamen de juridische aspecten van de intrekking aan bod

- In het tweede blok eventuele alternatieven en de gevolgen van de intrekking


-
De volgende deskundigen komen aan het woord :
 
bullet Prof. mr S.A.J. Munneke
 
bullet Prof. mr Roel Schutgens
 
bullet Prof. dr Frank Hendriks - Zie boek op deze pagina
 
bullet dr. Ph. van Praag
 
bullet Prof. mr Fred Soons
 
bullet dr. Martin Rosema

 

 
bulletZie ook bv de website: www.meerdemocratie.nl - voor uitgebreide informatie over het referendum !!!

Zie
uitgebreide informatie mbt oa Red het referendum

 
bulletEigen opmerking:

Er lijkt een behoorlijke gespannen sfeer ? te zijn rond het intrekken van de referendum wet: ik wilde discussie documenten van de Expertmeeting (van de deskundigen) op deze site zetten, die werden geblokkeerd via een filter dat op mijn PC is gezet (ik veronderstelde dat het openbare voor discussie te gebruiken documenten zijn en er geen copyright rechten op rusten - staat ook niets over op de documenten of op de overheids-site van de Eerste Kamer).
Ik heb de documenten nu verwijderd van deze site. Graag  eventueel commentaar via het e-mail-adres onder aan de deze pagina.

Misschien kunnen de spreuken en gezegden op de pagina Spreekwoorden Politiek Duurzaamheid inspiratie geven voor besluitvorming.


      Bv: Een politicus denkt aan de volgende verkiezing,  een staatsman aan de volgende generatie - JF Clark -

 
bullet27 maart 2018, nu.nl: Experts uiten forse kritiek op afschaffing referendum

Het kabinetsbesluit om het raadgevend referendum af te schaffen is juridisch houdbaar, maar het voornemen om het onmogelijk te maken een referendum over de afschaffing te organiseren is "niet fraai, niet hoffelijk en niet genereus" naar voorstanders van referenda.

Schutgens snapt niet zo goed waarom de intrekkingswet niet referendabel is gemaakt. "Waarom zou je de voorstanders van het referendum de kans ontnemen om een laatste keer een referendum te organiseren", vraagt hij zich af. "Waar ben je zo bang voor?"

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben in het regeerakkoord afgesproken het raadgevend referendum af te schaffen. Volgens de partijen leiden raadgevende referenda tot teleurstelling bij de kiezer, omdat het kabinet niet verplicht is de uitkomst over te nemen.

Frank Hendriks, hoogleraar bestuurskunde aan Universiteit Tilburg, noemt dat "merkwaardig."
Hij stelt dat niet is vastgesteld dat kiezers teleurgesteld zijn of het vertrouwen in de politiek is afgenomen.
Hendriks voegt daaraan toe dat op basis van één referendum dergelijke conclusies moeilijk te trekken zijn.

 

bullet Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie

Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie. Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming.
 
bulletZie ook onderstaande artikelen.

 
bulletYouTube-video: Nieuwsuur kritisch over afschaffing referendum (bij kamerdebat 15-02-2018)

 
bullet Maurice de Hond: 'Schrappen referendum is stap richting ondergang van politieke systeem'

DigiD kan referendum redden. Schaf het referendum niet af, zegt opiniepeiler De Hond, maar pas het aan. Met een hoge opkomst drempel, stemmen via DigiD en een bindende uitslag heeft de kiezer écht invloed. 'Anders gaat dit systeem ten onder.'
 
bulletwww.maurice.nl: Vernieuwing Democratie - Maurice de Hond

Ons systeem van parlementaire democratie stamt uit 1848 en is sindsdien amper veranderd.
Nadat het systeem lang goed heeft gefunctioneerd is er nu sprake van een forse crisis.
De kloof tussen politiek en burgers is sterk toegenomen.
Het vertrouwen van de burger in politiek en politici is erg laag.

 
bullet2 april 2018, volkskrant: Zijn we de democratie al voorbij

Niet vrijhandel is onze vijand, maar onbeperkte kapitaalstromen en de bestuurlijke technocratie, betoogt politicoloog Sander Boon.

 
bulletKijk/Luister via de link: Lezing David van Reybrouck - Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' op deze pagina.

Nederland en Europa en Democratie   -    Een belangrijke en actuele lezing !

 
bulletZie ook de website www.meerdemocratie.nl voor uitgebreide informatie mbt oa Red het referendum.

 
bullet23 maart 2018, volkskrant: Onverwacht 'nee' bij referendum zet eengezindheid binnen coalitie voor het eerst onder druk

Het 'nee' bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kwam als een verrassing.

De eensgezindheid van Rutte III staat nu onder druk, stelt politiek verslaggever Frank Hendrickx.

 
bullet22 maart 2018, binnenlandsbestuur.nl: Opmars lokale partijen zet door

De lokale partijen hebben het opnieuw beter gedaan dan in 2014.

 
bulletEigen opmerking: Betekent dit bv ook dat de bevolking meer invloed wil hebben op de Overheid?

Zie bv de lezing van David van Reybrouck op deze pagina.

 
  
  
Ja ik doe mee met de rechtszaak tegen minister Ollongren ivm intrekken raadgevend referendum

 
bulletJa, ik doe mee met de rechtszaak tegen minister Ollongren

Elke staatsburger heeft belang bij en recht op het referendum.

Het referendum is bij uitstek een instrument van de bevolking! Daarom roepen wij zoveel mogelijk Nederlanders op om als medestander mee te doen met de rechtszaak tegen minister Ollongren.

Procederen is helaas duur, helemaal als we de bodemprocedure tot het einde moeten doorlopen. Daarom hopen we dat u ook een donatie wilt doen. Maar het is ook mogelijk om als medestander bij de dagvaarding gevoegd te worden zonder te doneren.

 
bullet5 maart 2018, meerdemocratie.nl: Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie

Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming.

 
bullet23 februari 2018, www.meerdemocratie.nl: Steun Rechtszaak tegen minister Ollongren ivm intrekken raadgevend referendum.

 
bullet15 februari 2018, YouTube-video: Prof. Wim Voermans: Referendum afschaffen zonder referendum kan juridisch niet

Prof. Wim Voermans tijdens de referendumhoorzitting in de Tweede Kamer (13 feb 2018): Een wet in werking laten treden, inclusief de intrekkingswet referendum, zonder dat er een referendum over gehouden kan worden, kan juridisch niet.
Daarvoor zorgt artikel 8 van de Wet Raadgevend Referendum.

 
bullet18 februari 2018, politiek.tpo.nl: Opiniepeiling Maurice de Hond: Aftreden Zijlstra, Motie van wantrouwen tegen Rutte, Referendum

30 % van de Nederlanders vindt dat het referendum moet worden afgeschaft. De rest is voor de mogelijkheid een raadgevend of bindend referendum te houden.

68 % van de kiezers vindt dat dat D66 verraad aan haar uitgangspunten pleegt.

De meeste tegenstanders vinden we onder de VVD-kiezers.

 
bullet www.meerdemocratie.nl: Dossiers over democratische thema's
 
bulletwww.meerdemocratie.nl: Dossier Referendum

Directe democratie in de vorm van bindende referenda en volksinitiatieven is de eerste prioriteit voor Meer Democratie.
Op 1 juli 2015 is onze nieuwe nationale referendumwet ingegaan. Hierdoor kunnen 300.000 burgers nationale adviserende referenda aanvragen over pas aangenomen wetten en verdragen.

Ook veel gemeenten hebben referendumverordeningen en/of hebben referenda gehouden.
Hoe kunnen we het referendum in Nederland grondig verbeteren? Lees hier alles over referenda.

 

bullet22 februari 2018, NPO Radio-interview: Meer Democratie spant rechtszaak aan om Referendum in stand te houden - Geluids-fragment
 
bullet22 februari 2018, www.parool.nl: Rechtszaak om afschaffing referendum

De beweging Meer Democratie stapt opnieuw naar de rechter om een referendum af te dwingen over de afschaffing van het referendum.

"Ons doel is dat wij als Nederlanders in een referendum kunnen aangeven of wij het referendum willen behouden of afschaffen," aldus woordvoerder en oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer.

 
bullet Referendum of Volksraadpleging - Wikipedia - Zie ook de pagina Integrale Visie EU NL van deze website

Onder meer de volgende landen kennen een referendum: Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, Costa Rica, Denemarken, Egypte, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Irak, Iran, Ierland, Italië, Kroatië, Malta, Moldavië, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Pakistan, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Servië, Singapore, Slovenië, Spanje, Taiwan, Thailand, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
In Zwitserland heeft men de meeste ervaring opgedaan met referenda, die in de Grondwet (Bundesverfassung) zijn vastgelegd.

 

         Civis Mundi (burger van de wereld) - Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur

         Civis Mundi - Wikipedia

 
bullet Uitgebreid Artikel: Referendum als pas ontloken democratisch instrument in het Nederlandse staatsrecht nu alweer afgeschaft

Door Wim Couwenberg

Regentenklasse als drager van volkssoevereiniteit, met populisme als verzet hiertegen.

De meeste westerse democratieën kennen een of andere vorm van directe democratie.

Een van de schaarse uitzonderingen daarop is Nederland. Daar stuitte alles wat zweemt naar directe democratie lange tijd namelijk op principieel verzet.
Democratie pleegt men daar te vereenzelvigen met representatieve democratie. Dat heeft het karakter gekregen van een politiek dogma om het beleid van politieke elites zodoende zoveel mogelijk af te schermen tegen interventies van burgers aan de basis.

Vandaar dat over het referendum in dit land veelal geen discussie op intellectueel verantwoord niveau te voeren valt.
In de geest van de eerder gereleveerde verdragstheorie van Althusius zoals geformuleerd in diens Politica methodici digesta (1603) geldt de politieke en maatschappelijke regentenklasse hier nog altijd als de natuurlijke drager van de volks­soevereiniteit en wordt de uitoefening ervan daarom tot de exclusieve verantwoordelijkheid van die regentenklasse gerekend.

Het populisme van rechts en links is daartegen een recente rebellie, en heeft de vereenzelviging van democratie met representatieve democratie in de politieke partijenstrijd ter discussie gesteld.
In Civis Mundi is dat al als onderdeel van de staatkundige vernieuwingsbeweging sinds eind jaren ’60 al eerder gedaan.

(Kort deel uit het uitgebreide en interessant artikel)
                                     
 -------------------------------------------------------------------------

Voorbeeld van een recent referendum in Zwitserland

 

bullet 4 maart 2018, nos.nl: Grote meerderheid Zwitsers kiest voor behoud publieke omroep

Zwitsers hebben in een referendum voor het behoud van de verplichte bijdrage voor de publieke omroep gestemd.
72 procent van de kiezers heeft tegen een voorstel gestemd om de omroepbijdrage af te schaffen.
 
bullet Zie bv ook de pagina Integrale visie EU NL - bv item 1.3, van deze website.
 

 

 
bullet22 februari 2018, nu.nl: Tweede kamer stemt in met intrekken raadgevend referendum

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde ook de SGP voor de afschaffing van de volksraadpleging.

De intrekkingswet moet nog door de Eerste Kamer.

De oppositiepartijen die voor het referendum zijn, zien het raadgevend referendum als een democratisch middel voor de bevolking om de politiek te corrigeren en bij te sturen.

 
bullet22 februari 2018, volkskrant.nl: Oppositie gromt, toch stemt coalitie het referendum weg

 
bullet23 februari 2018, nu.nl: Referendum ingetrokken, oppositie woest, Hoe kwam het zover?
 
bulletnu.nl: Meest recente artikelen over dit onderwerp

 
bullet20 februari 2018, nu.nl: Voltallige oppositie hekelt goedkeuring voor afschaffen referendum

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het kabinet zoals verwacht groen licht gegeven om het raadgevend referendum af te schaffen.
Ook zien zij geen bezwaren in het voornemen van het kabinet om het onmogelijk te maken om de intrekkingswet aan een referendum te onderwerpen. De coalitiepartijen vinden geen enkele oppositiepartij aan hun zijde.

 
bullet17 februari 2018, www.metronieuws.nl: Politicologen: houd referendum over referendum

Er moet een referendum gehouden worden over het afschaffen van het referendum. Daartoe pleiten achttien politicologen en bestuurskundigen.

Volgens hen zou er door het niet houden van een referendum een kloof ontstaan tussen de politiek en middelbaar en lageropgeleiden. „Het referendum is voor kiezers bij uitstek de manier om een dergelijke kloof te dichten."

Volgens de politicologen houden de argumenten die politici gebruiken om geen referendum over de Wet raadgevend referendum (Wrr) te houden geen steek. Zij noemen ze „circulair, eenzijdig, of misplaatst."

 
bulletLuister ook naar Lezing David van Reybrouck - Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' op deze pagina.
 
bulletBoek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck  <<<<<<<

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016
 

 
bullet18 februari 2018, Buitenhof: Referendum over schrappen referendum - Wim Voermans - item 22 min en 9 sec na start uitzending

Een verhit Kamerdebat afgelopen week over het afschaffen van de referendumwet. Centrale vraag: kan de regering de referendumwet afschaffen, zonder het volk de mogelijkheid te geven om zich hierover in een referendum uit te spreken?

De Tweede Kamer heeft minister Ollongren teruggestuurd naar de Raad van State voor aanvullend juridisch advies.

Daarover referendum-expert Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
 
bullet www.meerdemocratie.nl:   Red het Referendum
 

Het kabinet-Rutte III wil onze referendumwet afschaffen.

Meer Democratie verzet zich hiertegen met alle mogelijke middelen.

De regering weet echter dat wij en anderen een referendum over de afschaffing van het referendum willen aanvragen, en heeft in de intrekkingswet 2 juridische trucs toegepast om dit te voorkomen - Zie tekst met uitleg 
Red het Referendum  op site.

 
bullet16 februari 2018, dagekijksstandaard.nl: Pijnlijk voor Pechtold - zijn D66 leermeester Jan Terlouw verzet zich tegen afschaffing van het referendum

 
bullet15 februari 2018: Volkskrant: Oppositie staat lijnrecht tegenover minister Ollegren bij debat over afschaffen van het referendum

Een stampvoetende oppositie debatteerde donderdag met minister Ollongren (D66) over de afschaffing van de referendumwet.

Een dikke vinger naar de bevolking.' 'Vandaag is een dag van verlies en rouw.' 'Hoe voelt het om de democratie ten grave te dragen?'
Een briesende oppositie staat donderdagmiddag tegenover minister Ollongren en Kamerlid Jetten.
 
Hoe kunnen de D66'ers het over hun hart verkrijgen om het raadgevend referendum af te schaffen?

 
bullet15 februari 2018, nu.nl: Tweede Kamer wil extra advies mbt schrappen  referendumwet- debat opgeschort

De oppositiepartijen vragen zich af of de regering juridisch gezien het recht heeft de referendumwet in te trekken zonder de mogelijkheid over deze intrekkingswet nog een referendum te kunnen organiseren.

 
bulletVoorbeeld ???:

6 maart 2018, volkskrant: Nederland heeft de handen ineengeslagen met zeven andere EU-landen om vergaande integratie van de eurolanden tegen te gaan


De alliantie presenteerde zich dinsdag - aan de vooravond van de herstart van de Frans-Duitse motor voor Europa - met zes gemeenschappelijke standpunten, waaronder een verplichte sanering van de staatsschuld als een land in zware problemen komt.

Eigen opmerking: Wanneer is dit in Tweede Kamer besloten - is daar bv een debat over geweest ???  Wie besluit dit???


 
 
bulletKijk/Luister via de link: Lezing David van Reybrouck - Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' op deze pagina.

Nederland en Europa en Democratie   -    Een belangrijke en actuele lezing !

David van Reybrouck:

'Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat koloniale administratie.

Wie dat 1 keer door heeft ziet het overal. Vinden we het dan raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat?
 

 

 
bullet7 maart 2018, nu.nl: Geen referendum over nieuwe burgemeester

Een referendum over de nieuwe burgemeester van Amsterdam is juridisch gezien niet mogelijk, stelt de referendumcommissie.

De wens van Stichting Meer Democratie om Amsterdammers hun burgemeester te laten kiezen gaat daarmee niet door.
De stichting startte eerder samen met prominente Amsterdamse politici een petitie.

De initiatiefnemers wisten de benodigde 1200 handtekeningen te halen, waardoor het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad werd gezet.
 
bulletZie ook Dossier gekozen bestuurders  -  www.meerdemocratie.nl

 

 


     Ander voorbeelden van burger participatie:
 
bullet Platform G 1000 Steenwijkerland: Voorbeeld moderne besluitvorming  Burger - participatie op lokaal niveau
        

De Voorstellen van de G1000Steenwijkerland   -
www.g1000steenwijkerland.nl - G1000 op weg naar een andere democratie

Het Burgerbesluit Steenwijkerland is zaterdag 7 april genomen.

63 Gelote burgers van Steenwijkerland die tevens hadden deelgenomen aan de burgertop van 18 november 2017 hebben 13 van de 21 beslispunten aangenomen. Een verslag vindt u op G1000Steenwijkerland.nl

Beslispunten die in het Burgerbesluit zijn opgenomen betreffen praktische en onafhankelijke informatie voor bewoners en onderwijs.
Dat via een energiewinkel, een energiebus, een website en een living lab waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken.

Ook duurzaam transport heeft een plek in het besluit in de vorm van het stimuleren van minder en schoner verkeer in Steenwijkerland door meer fiets en ov, (elektrisch) deelautogebruik, een toereikende oplaadinfrastructuur en emissievrij personen- en goederenvervoer.

Ten aanzien van wind en zon vraagt de Burgerraad om stimulerend en transparant gemeentelijk beleid waarbij lasten én lusten lokaal goed worden verdeeld.

Ook vindt de Burgerraad dat aardwarmte en samenwerking op het gebied van biomassa voor het opwekken van gas, warmte of elektriciteit, compost en bio-grondstof moet worden bevorderd.

Maatregelen dichtbij huis en energiecoöperaties verdienen ondersteuning.
Het stimuleren van aardgasvrije woningen, goedkope energieleningen en verduurzaming van monumenten completeren het besluit.
De volledige tekst plus handtekeningen van de ondertekenaars wordt gepubliceerd op
 
bulletZie ook Burgerbesluit - energieneutraal - Steenwijkerland

 

bullet    Partner-Overeenkomst - G1000 - Heerenveen
 
bullet19 december 2018, G1000-Nieuwsbrief: Nieuwsbrief G1000
 
bullet Partnerovereenkomst G1000 - Heerenveen
 
bullet Blog- Partnerovereenkomst G1000 - Heerenveen
 
bullet Partnerovereenkomst G1000-Heerenveen (pdf)

 
bulletZie ook de pagina Integrale-Visie EU/NL Item 1.2
 

 

bulletZie ook de pagina Integrale visie Europa Nederland - item 1.1

==================================================================
 
    
    Literatuur bij 'Referendum sleepwet' + Referendum afschaffen:

 
bulletZie ook de boeken op de pagina Literatuur - item 1, van deze website:
 
bullet E-Book Directe democratie

Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum

Door Jos Verhulst & Arjen Nijeboer  - democratie.nu


 
bulletBoek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck  <<<<<<<

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016

 
bulletBoek: Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het referendum, door Frank Hendriks

Dit boek zoekt antwoorden via een rondgang door theorie en praktijk, in binnen- en buitenland.

 
bulletVia Google inzien van het boek: Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het Referendum

 
bulletBoek: De Strijd om de Democratie, door Afshin Ellian - Een essay over democratische zelfverdediging

Wat is een weerbare democratie?  Hoe gaan we om met krachten die zich niet aan de regels van onze rechtsstaat houden?

 
bulletBoek: 1984: 1984 door George Orwell

Boek 1984 is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes
.
 
bulletZie ook Boek: 1984 - Wikipedia  en  Boek 1984 - inkijken mbv Google

 
bulletBoek: Gemeente in de genen - Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland, door Wim Voermans

Democratie begint bij de gemeente.
Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland. Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie. Al vanaf de vroege Middeleeuwen namen lokale gemeenschappen het lot zelf in handen. Samen vormden die ons land uit veen, moeras en water.
Centraal bestuur en adel kregen er nooit echt vat op, het lokale zelfbestuur zit ons in de genen
.

 
bullet9 februari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Stille revolutie voltrekt zich binnen de lokale democratie
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie Nederland EU van deze website.

=========================================================================

Ga naar het begin van deze pagina
 

                
                 =========================================================================


                  =  Duurzaamheid en Democratie  =  Wat op het spel staat  =

                 
We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk - Zie de pagina Spreekwoorden-Politiek-Duurzaamheid

 
bulletBoek: Wat op het spel staat, door Philipp Blom

Wat als een historica over vijftig jaar terugkijkt naar het begin van de 21ste eeuw?

Zij zal versteld staan dat wij - verblind door
onze dagelijkse beslommeringen en ons kortetermijnperspectief?

Door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering staat onze manier van leven misschien wel op het spel.
 
bullet TV-programma Buitenhof - 23 oktober 2017 - Philipp Blom - video

Een analyse over de grootste veranderingen van onze tijd: historicus Philipp Blom luidt met zijn nieuwe boek 'Wat op het spel staat' de noodklok

 
bulletZie de pagina Duurzaamheid - Item  - Actuele Introductie
 
 
bullet 21 Lessen voor de 21ste Eeuw, door Yuval_Noah_Harari - Wikipedia

In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het heden.

Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news?
Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog?
Wat moeten we denken van het opkomend nationalisme?

Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren?

En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China?
In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.
 
bulletZie ook: www.ynharari.com/
 
bullet27 maart 2018, YouTube-video: The Future of Humanity: Yuval Noah Harari in conversation with Thomas L. Friedman
Yuval Noah Harari and Thomas L. Friedman discuss the big issues affecting our collective future, in a free-flowing conversation moderated by Rachel Dry. What are the biggest threats that currently face humanity? Where are the opportunities?
 


ISBN 9789400407855

  
     - Donut Economie -

 
bulletBoek: Donut Economie, door Kate Raworth

Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.

In 'Donuteconomie' laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet.
Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet.
Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
 
bullet Boek: Donut Economie - Inzien via Google (NL)

 
bullet18 juni 2018, nos.nl: Bestsellerauteur van 'Donut-economie' te gast in de Tweede Kamer

 
bulletYouTube-video: Change the Goal - 1/7 Doughnut Economics
 In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

- ISBN
9789046823187 -

Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian

 
bullet13 juni 2018,groene.nl: Donut-economie gaat van auw

Vorig jaar verscheen Donuteconomie van de Britse wetenschapper Kate Raworth.
Ze verwijt de gevestigde economische wetenschap, sterk marktgericht als die is, verwaarlozing van de vernietiging van natuur en milieu die wereldwijd gaande is.

 
bullet26 november 2017, VPRO-Tegenlicht, video: De donut economie met oa Kate Raworth ( Video )

Markten zijn inefficiënt en groei is niet alles zaligmakend: tijd voor een nieuw economisch model.
De Britse econoom Kate Raworth gebruikt een krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie: de donut.
Onze economische activiteiten zouden niet uit de bocht moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel.

Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet?
 
bulletYouTube-video: Kate Raworth
 
bullet Kate Raworth - www.kateraworth.com
 
bullet20 april 2017, Follow The Money: De Donut-economie van Oxford-onderzoekster Kate Raworth
 
        

  
 - Nederland en Europa en Democratie   -    Een belangrijke en actuele lezing !

 
bulletVlaamse schrijver David van Reybrouck geeft Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' in Groningen
 
bullet17 november 2017: YouTube video: Lezing  - David van Reybrouck - Populisme en de dekolonisatie van Europa, duur ca 1 uur

David van Reybrouck:

'Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat koloniale administratie.

Wie dat 1 keer door heeft ziet het overal. Vinden we het dan raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat?

 
bulletItem: Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie - start ca 30 minuten na start video (tot einde video)

 
bulletItem: Een geheel nieuwe aanpak van verkiezingen - ca 40 minuten na start video
 
bulletDavid van Reybrouck:

'Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat koloniale administratie.

Wie dat 1 keer door heeft ziet het overal. Vinden we het dan raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat?


 
bulletWebsite over de Van der Leeuw lezingen: www.vanderleeuwlezing.nl

U kunt hier de 35e Van der Leeuw Lezing met David Van Reybrouck, Marcia Luyten (co-referent) en Freek de Jonge (gastcolumn) zien.
 
bullet9 juni 2017, Volkskrant: Vlaamse schrijver David van Reybrouck geeft Van der Leeuw lezing

 
bulletZie bv ook de pagina Integrale Visie Europa en Nederland, item 1.2

=====================================================

 
bullet29 december 2017, NPO-Radio 1- duur 60 min. - audio-file:

David van Reybrouck - Crisis van de democratie en crisis van Europa
 
bulletZie pagina Integrale Visie EU-NL item 3.1
 


      -  De Grote Transitie  -

 
bullet De Grote Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie

- Duidelijke en bijzonder informatieve site -


10 Thema's - 10 debatten

 
bulletBestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen
 
bullet100% duurzame energie
 
bulletSchone productieproces die slim en zuinig omgaan met grondstoffen
 
bulletEen lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan
 
bulletDe visie achter de Grote Transitie gaat uit van kwaliteit en welzijn, niet van alsmaar meer willen hebben.
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid, item 2.2 De grote transitie.
 


Introductie:
De Grote Transitie - video:YouTube-video:
De Grote Transitie (Jan Terlouw), ca 4 minuten
 

 
   -  We have created a Global World and have a Local Mentality  -


 
bullet Ervin Laszlo - kwantum fysicus, systeemdenker, hoogleraar en oprichter van de Club of Budapest en betrokken bij de Verenigde Naties (VN) en Club van Rome

Zijn boodschap aan jonge mensen:

‘We have created a global world and have a local mentality’

Laszlo vertelt over de systeemverandering waar we middenin zitten, en welke invloed jij hebt om de wereld te veranderen.

‘Wees de periferie. Geloof me dat jij de beweging bij elkaar kan brengen, de cultuur die aan het ontstaan is.

Dat jij de cultuur die de wereld zal veranderen krachtiger kan maken. Meer en meer mensen beginnen met anders leven, deze voorbeelden zullen de wereld over gaan.

Maak zelf jouw alternatieve wereld. Ben de nieuwe wereld, ben de verandering.

Breng die mensen bij elkaar die inzien dat het zinvol is.


 
bulletZie de video's op de site: http://futurefuel.nl/ervin-laszlo/  van de site http://futurefuel.nl/

FutureFuel is een zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd.
 


  
De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bullet27 januari 2018, trouw.nl: Wij bepalen wat geluk is en helpen bij het verkrijgen ervan

De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk.

En het plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak.
De man die voor het geluksbeleid politiek verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en financiën Jan Steven van Dijk (PvdA).

Schagen stuurt op geluk. Wat betekent dat?

"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'.
 
bullet YouTube-video: Schagen stelt geluk centraal  <<=====

Schagen stelt geluk burger centraal
met dank aan Nieuwsuur, U aangeboden door Occupy Schagen.

 
bullet17 januari 2018, trouw: Een lesje geluk op school werkt al snel door tot aan de eettafel thuis

"Gelukkig zijn, kun je dat leren?" De klas met twaalf- en dertienjarigen valt even stil en kijkt wat wezenloos naar de vraag die achter hun mentor op het digitale schoolbord verschijnt.

"We hebben vandaag les vier van Lessen in Geluk", zegt Kitty de Ridder, mentor van de eerstejaars vmbo-klas aan het Clusius College in Schagen.

De schoolbanken zijn volop gevuld met de door klavertjes vier gesierde werkboeken.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie geluk duurzaamheid - item 2, van deze website.
 


    
 -  Zie ook onderstaande onderwerpen op deze start-pagina  -

bullet Zie bv onderwerp  -  2 Duurzame Politiek met een Integrale Visie - introductie op deze start-pagina.

 
bulletZie bv item Jan de Belastingman (TV programma) - Panama Papers - Paradise Papers op deze start-pagina.
 
 

 


   Europese jongerenpartij VOLT  -  Wikipdia - Volt -Europa   -  Let's make people believe in politics again!

 
bullet National politics seem to be stuck in old divisions of left versus right and liberal versus conservative, but fail to give answers in an insecure and fast-changing world. This perceived insecurity creates a room for extremist movements and parties, who offer ready-made and simplistic answers to questions of security, identity, and solidarity.
The European Union, the political and social project of our grandparents and parents, is blocked by quarrels of competence and failure to align on shared interests...

We believe in a united Europe that values its citizens and residents, who are able to fulfils their unique potential and continuously strive to achieve together the highest standards of human, social, environmental, and technical development.

We dare to innovate the way politics is done and inspire citizens in dreaming of and fighting for a better future.
We connect and organize all the passionate, energetic, and hopeful Europeans who dare to challenge the status quo. We are a young progressive pan-European movement.

 

bullet Volt op Facebook:  www.facebook.com/VoltNederland/

 
bulletInterview op Radio 1: Europese Jongerenpartij Volt

VOLT is een pan-Europese jongerenpartij en is actief in alle lidstaten van de EU. Die nieuwe partij wil volgend jaar meedoen aan de Europese verkiezingen. Volt steunt op drie peilers: klimaatverandering, migratie en politieke vernieuwing.

Laurens Dassen is één van de oprichters van de Nederlandse VOLT en is verantwoordelijk voor de financiën. Hij moet het geld binnen zien te krijgen om een professionele politieke partij op te zetten.

 
bullet24 juni 2018, volkskrant: Nieuwe partij VOLT wil de geschiedenis ingaan als eerste pan-Europese partij
 
bulletwww.civismundi.nl: Europa heeft behoefte an een ander Europa

Bespreking van: Koo van der Wal, Op zoek naar de ziel van Europa - Een cultuurfilosofische verkenning. Uitgeverij Gompels en Scavina. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2018.
 

Volt Nederland
www.volteuropa.org/

Volt steunt op drie peilers:

-  Klimaatverandering
- Migratie
- Politieke vernieuwing.

 

bullet

Zie ook de pagina Integrale Visie EU/NL op deze websiteGa naar het begin van deze pagina

horizontal ruleDeel 1 - van deze Start-Pagina - Algemene Introductie van deze site

 

 
bulletNa Tweede Kamerverkiezingen Nederland op 15 maart 2017:
 
bulletZie  - Tweede Kamer Nederland - op deze pagina
 

 

bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.

-
Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid

 
bullet15 oktober 2017, VPRO-Tegenlicht: Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - Video

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De kosten voor de zorg blijven maar stijgen.
Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, wil daar voor eens en voor altijd verandering in brengen. ‘Zorgeloos’ is de naam van zijn nieuwste project: een collectieve, betaalbare zorgverzekering zonder managers.
Een persoonlijk portret van de man met een missie !!!
 
bullet Jos de Blok - Wikipedia
 

 

bulletDuurzame Politiek: Belangrijke motieven, achtergronden en discussies met oa:
 
bulletWat is duurzame ontwikkeling?

'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'

Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987
(duurzame ontwikkeling - Wikipedia - Nederlands, sustainability -Wikipedia - Engels)

 
bulletWat is een Duurzame Maatschappij?

Een duurzame maatschappij stimuleert duurzaam leven en voorziet de samenleving in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

 
bulletSamen naar duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit

 
bullet 'Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien', Johan Witteveen (oa Oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds)

Zie de pagina Meditatie geluk en Duurzame Politiek - Item 8, Johan Witteveen
 
bullet14 december 2017, Trouw: De wereldwijde ongelijkheid blijft maar toenemen

Er is nog altijd geen oplossing voor de grote ongelijkheid van inkomen en vermogen in de wereld.
Sinds de Franse econoom Thomas Piketty 3,5 jaar geleden zijn bestseller 'Kapitaal in de 21ste eeuw' publiceerde is daarover steeds meer debat ontstaan.
In een nieuwe publicatie constateert de stereconoom samen met andere onderzoekers dat de wereld nog altijd hard achteruit holt.

 
 
Actuele Thema
: Integrale Visie en Integrale Aanpak in Nederland

 
bulletHet lijkt erop dat 'Integrale Visie' en 'Integrale Aanpak' als zoekopdrachten op internet steeds meer hits geven bij de huidige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland.

 
bulletEr is steeds meer behoefte aan meer inzicht, inspraak en betrokkenheid in het maatschappelijke en bestuurlijke gebeuren.

Denk aan de steeds serieus wordende problemen mbt het klimaat en de steeds groter worden kloof tussen arme mensen en enkelen met zeer grote rijkdom.

Ook geeft de toename van flexwerk en de komende robotisering  in Nederland de nodige onrust en onzekerheid.

Ook op de verschillende bestuurlijk niveaus nemen de vraagstukken toe (EU en de ontwikkelingen in vele landen (oa VS met Trump, zie item 3.5 - 'Donald Trump' op de pagina Integrale Visie EU/NL))

 
bulletDeze problemen komen ook steeds dichterbij tgv de moderne communicatie die zich over de hele wereld uitbreidt en intensiveert.
 
Je kunt bijna niet meer alleen naar de op zich staande problemen blijven kijken en oplossen.

 
bulletIn Nederland zijn er nog bijna geen instituten, opleidingen of politieke partijen die bv ook echt met de Integrale Visie en de Integrale Theorie bezig zijn.

 
bulletBv het begrip 'integrale leefwijze' heb ik nog maar heel weinig in Nederland gevonden. In andere landen is dit een veel algemener begrip.

 
bulletOp deze website is achtergrondinformatie te vinden over de integrale theorie van Ken Wilber.

Zie bv Overzicht van Literatuur op deze website.
Overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber.

In deze website komt naar voren dat vele landen al bezig zijn met de integrale benadering.

 
bulletZie ook deze pagina en de pagina's Duurzaamheid, Wat is IntegraalDuurzaamheid en Spreekwoorden van deze website.

 


 

bullet The 4th Integral European Conference

GLOBAL INTEGRAL AWAKENS - 26-31 May, 2020
Hungary

 
bullet What is Integral Theory?
 
bullet Integral Academy Budapest
 
bulletZie ook de pagina Wat is Integraal van deze website
 
 


- Tweede Kamer Nederland - Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek -


Klimaat is niet links of rechts

Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)
 


17 Globale doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling


Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website: www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

It always seems impossible until it's done
- Nelson Mandela -

bullet Sustainable Development Goals (SGD): Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - www.rijksoverheid.nl

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld.

De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s.
Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.

 
bullet4 juli 2017, Trouw: Nederland stemt nu echt in met klimaatakkoord

Een belangrijk moment voor het Nederlandse klimaatbeleid vandaag.

De ratificatie van het ‘Parijs-akkoord’ is rond. Den Haag is daar wel erg laat mee.

In de strijd tegen klimaatverandering geldt de ratificering van het klimaatverdrag als een formaliteit, maar wel een essentiële formaliteit.
Na deze parlementaire goedkeuring kan alle politieke aandacht uitgaan naar de bereiken van de noodzakelijke CO2-vermindering.
Het temperatuurstijging op aarde moet beperkt blijven tot ruim onder de 2 graden Celsius, liefst tot 1,5 graad.
 
bullet Klimaat verandering in Nederland: wat merken we er hier eigenlijk van? - www.scientias.nl/
 
bullet Is Nederland klaar voor het extreme weer van de toekomst? - Youtube-video - De Kennis van NU - 17 minuten  - 28-9-2017
 
bullet Klimaat-effect Atlas van Nederland - www.klimaateffectatlas.nl/nl/
 
bulletOver de atlas - Wat betekent klimaatverandering voor Nederland?
 
bulletZie ook op de pagina Duurzaamheid - item 'Klimaatverandering in Nederland' !!!

 
bullet20 oktober 2017, telegraaf.nl: VN: Groei broeikasgas lijkt onstuitbaar

De hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer van de aarde stijgt met een recordsnelheid.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties zegt in een rapport dat in 2016 het hoogste niveau van het zogenoemde broeikasgas sinds 800.000 jaar werd bereikt.
 
bullet30 oktober 2017, nos.nl: Hoeveelheid broeikasgas in atmosfeer is sterk toegenomen

De hoeveelheid broeikasgas in de lucht stijgt explosief.
Het meteorologisch bureau van de Verenigde Naties zegt dat vorig jaar het hoogste niveau in 800.000 jaar is bereikt.
De toename van de hoeveelheid CO2 was vorig jaar anderhalf keer zo groot als de gemiddelde stijging van de afgelopen tien jaar.
Volgens de VN-meteorologen worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald als de opwarming in dit tempo doorgaat. Een van de afspraken is dat de temperatuur op aarde hooguit twee graden mag stijgen en liefst minder, maar dat gaat volgens de wetenschappers op deze manier niet lukken.
De Verenigde Naties waarschuwen voor ernstige verstoringen van het ecologisch systeem en een gevaarlijke verhoging van de temperatuur als de hoeveelheid broeikasgas verder stijgt.
 
bullet18 april 2017, decorrespondent.nl: Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
 
bullet17 juli 2017, www.urgenda.nl: Actieplan 2030

Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport
'Nederland op 100% duurzame energie in 2030'  -  Het kan als je het wilt!

Hierin staat per thema beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken.
Er is per thema een agenda gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.

 
bulletDownload het gehele Urgenda-actieplan: Rapport 'Nederland 100 procent duurzaam 2030' (pdf)
 
bullet Duurzame Troonrede   -   www.urgenda.nl

De Duurzame Troonrede werd tijdens Duurzame Dinsdag in 2012, 2013 en 2014 uitgesproken door de toenmalige nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, Urgenda directeur Marjan Minnesma.

 
 
bullet3 augustus 2017, Trouw: Zuid-Azië dreigt te bezwijken aan hitte

Delen van Zuid-Azië dreigen zo op te warmen dat geen mens het er straks nog uithoudt.

Delen van Zuid-Azië dreigen tegen het eind van deze eeuw onleefbaar te worden voor de mens als die haar uitstoot van broeikasgassen niet mindert. De combinatie van een hoge temperatuur én luchtvochtigheid wordt dan zonder airconditioning een gezonde volwassene al na zes uur fataal
– ook in de schaduw.

Dat berekenen klimaatonderzoekers uit Hongkong, Cambridge en Los Angeles met nieuwe klimaatmodellen in vakblad Science Advances.
Het onderzoek besloeg India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Landen waar samen een vijfde van de wereldbevolking woont, en niet het welvarendste deel.
 

 

bullet18 juli 2017,duurzaamheidsnieuws.nl: Oude klimaatsvoorspellingen komen uit

Hansen (1988) gebruikt een van de eerste drie-dimensionale computermodellen, waarvan het "Business-as-Usual" scenario, dat het best overeenkomt met de opgetreden uitstoot van broeikasgassen, de temperatuurstijging weer iets overschat.

Het CMIP5 ensemble van aanmerkelijk betere klimaatmodellen uit 2012 zit iets te hoog maar de IPCC voorspelling die daarop gebaseerd is gaat wellicht weer te laag uitkomen. Al met al blijkt dat de voorspellingen van de opwarming van de aarde de afgelopen 35 jaar behoorlijk goed waren.
 
bulletZie ook op de pagina Duurzaamheid - item 'Klimaatverandering in Nederland'
 

Ga naar het begin van deze pagina


   Tweede Kamer Nederland na Kabinetsformatie na verkiezingen op15 maart 2017 - Deel 1

 

   Ombudsman: Toegang krijgen tot de zorg is moeilijk

 
bullet14 mei 2018, trouw: Ombudsman bevestigd: toegang tot de juiste zorg krijgen is moeilijk

De stelselwijziging van 2015 zou de zorg dichterbij brengen. Maar overheden wijzen naar elkaar en de burger verdwaalt.

Van de beloftes die in 2015 bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn gedaan is nog niets terechtgekomen.

In plaats van toegankelijke zorg die ‘dichter bij de burger’ zou staan, krijgen mensen geregeld niet de hulp waar zij recht op hebben, zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een vandaag verschenen rapport.
 
bullet14 mei 2018, www.nationaleombudsman.nl: Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek, item 7
 
 
bullet9 mei 2018, trouw: Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek

Het aantal werknemers van 60 jaar en ouder dat al maandenlang ziek thuiszit, is in vier jaar tijd verdubbeld.

De schok kwam vorig jaar, toen de instroom in de arbeidsongeschiktheidsuitkering Wia opeens met bijna 12 procent toenam.
Sindsdien is het UWV op zoek naar de oorzaak.

Nu blijkt dat ook het aantal werknemers dat langdurig ziek is hard stijgt.
In vier jaar tijd is het aantal mensen dat langer dan negen maanden verzuimt met 32 procent toegenomen.
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek - item 6,van deze website.
 

 

   
   
Afschaffing Dividendbelasting - de Documenten / memo's ? - Hoe eerlijk is de regering Rutte III -
    Motie van Afkeuring in de Tweede Kamer (67 Kamerleden - bijna de gehele oppositie)

 
bullet11-09-2019, www.nu.nl: Kabinet wil multinationals als Shell meer winstbelasting laten betalen

Het kabinet neemt een initiatiefwet over van GroenLinks om ervoor te zorgen dat multinationals geen winstbelasting meer kunnen ontwijken in Nederland, bevestigen bronnen woensdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

De wet moet voorkomen dat de ondernemingen vanaf 2021 buitenlandse verliezen als aftrekpost in Nederland kunnen gebruiken. Zo drukken ze het bedrag waarover ze winstbelasting moeten betalen.

 

bullet7 augustus 20019, nu.nl: ABN AMRO gaat op verzoek van de Nederlandse Bank al zijn particuliere klanten controleren

De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, zoals witwassen en belastingfraude, beter gaat uitzoeken.
Dat maakt de bank woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

 
bullet02-08-2019, nos.nl: Aandelenbeurzen kelderen door oplaaiende handelsoorlog

De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidt wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen.
De AEX sloot vandaag met ruim drie procent verlies.
Wall Street, waar gisteren al ongeveer een procent werd verloren, opende vandaag een half procent lager.

 
bullet10-06-2019, nu.nl: Belastingontwijking multinationals aangepakt

De G20, de grootste landen van de wereld, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaan meer belasting vragen van internationaal opererende bedrijven.

Over twee jaar moeten er omvangrijke afspraken over de gezamenlijke inning van belastingen en het beperken van belastingontwijking door multinationals op papier staan.

Dat zou mogelijk duizenden miljarden extra aan belastinggelden per jaar opleveren. Zeker veertig landen werken mee aan de plannen, waaronder ook Nederland.

 
bullet09-07-2019, nu.nl: Vermogensbeheerder verkoopt deel van belang in Shell door klimaatbeleid

De grote Britse vermogensbeheerder Sarasin & Partners heeft een deel van zijn belang in de olie- en gasmaatschappij Shell verkocht, laat het bedrijf dinsdag weten in een brief.

Het zou gaan om zo'n 20 procent van het belang in de oliemaatschappij.

Reden voor de verkoop is het klimaatbeleid van Shell.
Volgens de vermogensbeheerder doet het oliebedrijf onvoldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

 
bullet29-05-2019, trouw: Shell: verantwoording belastingmoraal ligt bij de politiek

Shell volgt de regels en betaalt daarom geen winstbelasting, zegt het bedrijf tegen de politiek. “U hebt mogelijkheid daar iets aan te doen.”
Shell geeft toe: wij betalen geen winstbelasting in Nederland.

Het bedrijf legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de politiek. De Schot Alan McLean, hoofd belastingzaken bij de Nederlands-Britse oliemaatschappij, zei woensdag in de Tweede Kamer: “U hebt de mogelijkheid er iets aan te doen.

De politiek maakt de regels en de wetten. U moet bij het veranderen van de regels wel de gevolgen in ogenschouw nemen. Wij willen daarover graag met u in gesprek.”


 
bullet18-04-2019,trouw: Met dik 20 miljoen euro ziet de baas van Shell zijn beloning fors groeien, net als collega-topmannen

Bestuursvoorzitters van grote beursgenoteerde bedrijven inden vorig jaar gemiddeld 5,5 miljoen euro. Dat was zo’n 10 procent meer dan in 2017.

 
bullet23-04-2019, trouw: Dividenddeal leverde Shell vorig jaar 890 miljoen Euro op

Olieconcern Shell heeft in 2018 naar schatting 890 miljoen euro aan dividendbelasting bespaard, dankzij een oude afspraak met de Belastingdienst.
Dat heeft de Stichting onderzoek multinationale ondernemingen (Somo) berekend op basis van het vorig jaar door Shell uitgekeerde dividend.


 
bullet16-04-2019, trouw: Ook Shell moet winstbelasting gaan betalen vinden PvdA, Groenlinks en SP

Ook Shell De Tweede Kamer wil dat ook Shell winstbelasting gaat betalen. Drie partijen stellen voor om een voor het bedrijf gunstige belastingconstructie in te perken moet winstbelasting gaan betalen, vinden GroenLinks, PvdA en SP

GroenLinks, SP en PvdA willen door een wetswijziging bereiken dat Shell winstbelasting gaat betalen.
Zij stellen voor de aftrek te beperken van verliezen die bedrijven lijden in het buitenland.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie reageren positief op de regeling, die volgens het ministerie van financiën honderden miljoenen aan extra belasting kan opbrengen.

 
bullet15-04-2019, nu.nl: Kabinet onderzoekt manieren om spaarders minder te belasten

Het kabinet onderzoekt hoe mensen van wie het vermogen "vooral of uitsluitend uit spaargeld" bestaat, minder belast kunnen worden.
Op Prinsjesdag verwacht staatssecretaris Menno Snel van Financiën te weten of dat mogelijk is, schrijft hij maandag in een brief aan de Kamer.

 
bullet25-01-2019, NRC: Moet er een staatsbank komen?

In het Nederlandse financiële stelsel zijn private en publieke belangen uit balans geraakt en de hoeveelheid schulden is te groot, schreef de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een advies.

Een van de aanbevelingen: richt een publieke bank op.

 
bullet31-01-2019, nos.nl: Jaarwinst olie- en gasmaatschappij Shell ruim 23 miljard dollar

De winst ging van 12,9 miljard dollar in 2017 naar 23,3 miljard dollar (20,3 miljard euro) en is hoger dan analisten hadden verwacht.
De jaaromzet kwam uit op 396,6 miljard dollar, ruim een kwart meer dan in 2017.

 
bullet29-01-2019, rbm.tripolis.com: CPB: 'bronbelasting niet genoeg om belasting tegen te gaan

De bronbelasting, die in 2021 in zal gaan, is niet genoeg om belastingontwijking tegen te gaan. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

De bronbelasting is slechts van toepassing op landen met een statutair tarief van de winstbelasting van 9 procent of minder. Daar vallen andere doorsluislanden, zoals Ierland, Luxemburg en Zwitserland, niet onder.
Terwijl zo’n 25 procent van de uitgaande rentes via deze doorsluislanden stromen.

 
bullet24-01-2019, trouw: Kabinetsplan tegen belastingontwijking heeft weinig zin

De voorgestelde bronbelasting van het kabinet is volgens twee wetenschappers vooral een pr-stunt.

 
bullet23-01-2019, nu.nl: De Nederlandse schatkist loopt jaarlijks 22 miljard mis door belastingontwijking

Binnen de gehele EU gaat het naar schatting om ruim 823 miljard, blijkt uit een studie van een hoogleraar van de Universiteit van Londen in opdracht van de Europese sociaaldemocraten.
 
bulletSocialist_And_Democrates.eu: Document (pdf) - A report for the Socialists and Democrats Group in the European

 
bullet15 oktober 2018, nu.nl: Kabinet verlaagt de winstbelasting nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft

Kabinet verlaagt winstbelasting nu dividendbelasting niet wordt afgeschaft
De 1,9 miljard euro die vrijkomt nu het kabinet de dividendbelasting toch niet afschaft, gaat onder meer naar de verlaging van de winstbelasting.

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een Kamerbrief.

 
bullet18 oktober 2018, trouw: Zwendel met dividendbelasting kost Europese schatkisten veel miljarden

Via schimmige constructies vroegen banken en hedgefondsen vele tientallen miljarden euros aan belasting terug van Europese belastingdiensten.

Europese overheden zijn de afgelopen jaren miljarden aan inkomsten misgelopen door dubieuze constructies van banken, handelaren en hedgefondsen om dividendbelasting terug te vragen.
Dat blijkt uit onderzoek van tientallen journalisten die de constructies onderzochten onder de naam CumEx Files, waarvan in Nederland het platform Follow The Money deel uitmaakt.
 
bullet www.ftm.nl: Georganiseerde misdaad in krijtjespak roofde miljarden van Europese belastingdiensten

Via zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden wisten banken en brokers de belastingdiensten in Europa tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.

 

        Kabinet en coalitie schaffen dividendbelasting definitief niet af
 
bullet15 oktober 2018, nu.nl: Kabinet en coalitie schaffen dividendbelasting definitief niet af

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door, maakte premier Mark Rutte maandag bekend na het coalitieoverleg.

Nadat de maatregel door het kabinet en de coalitiepartijen werd heroverwogen, wordt de meest omstreden afspraak uit het regeerakkoord nu definitief teruggedraaid.

De premier zei dat de door dit besluit vrijgekomen 2 miljard euro zal worden geïnvesteerd in het bedrijfsleven en het verbeteren van het vestigingsklimaat.
 

 

bullet8 oktober 2018,trouw: Advocaat-generaal verscheurt laatste argument voor afschaffing dividendbelasting

Net nu het kabinet gaat heroverwegen om de dividendbelasting af te schaffen, vervalt ook een belangrijk juridisch argument.
De duizenden rechtszaken die buitenlandse beleggingsfondsen hebben aangespannen om die heffing terug te vorderen, maken namelijk geen kans.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad, in handen van Trouw.

 
bullet5 oktober 2018, trouw: Unilever trekt verhuizing hoofdkantoor naar Rotterdam in

Unilever trekt verhuizing hoofdkantoor naar Rotterdam in
Het Brits-Nederlandse Unilever ziet voorlopig af van het voornemen om een streep te zetten door zijn dubbele nationaliteit. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor in Londen naar Rotterdam niet door.

Volgens het levensmiddelenbedrijf kunnen vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de voorgestelde versimpeling van de bedrijfsstructuur. Dit is voor Unilever de reden om het plan in de ijskast te zetten.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer grijpen het voorlopige besluit van Unilever aan om premier Mark Rutte op te roepen opnieuw het debat aan te gaan over afschaffing van de dividendbelasting. "En daar gaat dan ook echt het allerlaatste argument van premier Rutte om de dividendbelasting af te schaffen" twitterde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Groenlinks-boegbeeld Jesse Klaver, die de beslissing 'pijnlijk' noemde voor de premier, wil zo snel mogelijk een debat met Rutte om de afschaffing van de dividendbelasting van tafel te halen.

 

bullet27 september 2018, trouw: Nederlandse steden zijn lid van Amerikaanse lobbyclub die pleit voor lage belastingen

Amsterdam, Rotterdam en menig andere Nederlandse stad zijn lid van een Amerikaanse lobbyclub voor bedrijven, die zich keert tegen maatregelen om belastingontwijking aan te pakken en lange tijd warm pleitbezorger was van afschaffing van de dividendbelasting.
Venlo zegt het lidmaatschap op.


 
bullet 20 september 2018, nu.nl: Bijna de voltallige oppositie steunt wet terugdraaien dividendmaatregel

Vrijwel de gehele oppositie tekent de initiatiefwet van GroenLinks om de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting per 2020 terug te draaien. Daarmee lijkt de omstreden maatregel onderdeel van de verkiezingen van de Eerste Kamer te worden.

Naast GroenLinks hebben ook de PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, DENK en Forum voor Democratie hun handtekening gezet. Alleen de SGP ontbreekt, waardoor de wet door 71 zetels gesteund wordt.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat zal de schatkist ieder jaar bijna 2 miljard euro kosten.

 

bulletHoge dividendbelasting leidt niet tot de uittocht van multinationals
 
bullet20 september 2018, nu.nl: Bijna de voltallige oppositie steunt wet terugdraaien dividendmaatregel

Vrijwel de gehele oppositie tekent de initiatiefwet van GroenLinks om de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting per 2020 terug te draaien. Daarmee lijkt de omstreden maatregel onderdeel van de verkiezingen van de Eerste Kamer te worden.

Naast GroenLinks hebben ook de PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, DENK en Forum voor Democratie hun handtekening gezet. Alleen de SGP ontbreekt, waardoor de wet door 71 zetels gesteund wordt.
Het kabinet heeft op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat zal de schatkist ieder jaar bijna 2 miljard euro kosten.

 
bullet19 september 2018, RTLZ: Hoge dividendbelasting leidt niet tot de uittocht van multinationals

Hoge dividendbelasting leidt niet tot de uittocht van multinationals

De hoogte van de dividendbelasting speelt vast een rol bij de vestigingsplaats van multinationals, maar die rol is veel minder groot dan het kabinet suggereert.
Landen zoals Zwitserland, met een hoge dividendbelasting, trekken nog altijd veel multinationals aan.
(zie video)

 
bullet16 september 2018, dagelijksestandaard.nl: Hans Wiegel haalt hard uit naar de VVD-top en noemt bestuursleden dom en onverstandig

We weten dat Thierry Baudet een tegenstander is van de afschaffing van de dividendbelasting, maar we wisten nog niets over de positie van Hans Wiegel.
Wiegel lijkt, net als Baudet, niet per se voor het afschaffen te zijn, maar vindt de procedure rondom de beleidsmaatregel en haar plaats in het grotere economische plaatje niet positief.
Hij heeft hard uitgehaald naar de VVD-top en zet dit in lijn met een andere grote fout: het loslaten van Ankie Broekers-Knol.
 
bulletNos.nl: Klaver heeft wet om dividendtaks meteen weer in te voeren

 
bullet10 september 2018, trouw.nl: De VVD lobbyde jarenlang voor een afschaffing van de dividendbelasting

De VVD dringt achter de schermen al jarenlang aan op het afschaffen van de dividendbelasting. Al in 2011 pleitte een interne belastingcommissie van de partij daarvoor bij toenmalig staatssecretaris van financiën en partijgenoot Frans Weekers. In 2015 herhaalde de VVD het pleidooi bij toenmalig staatssecretaris en tevens partijgenoot Eric Wiebes.

Dat blijkt uit interne documenten van het ministerie van financiën, die vrijdagavond zijn vrijgegeven nadat daarom verzocht was met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 

bullet13 september 2018, ad.nl: D66-leden in verzet tegen afschaffing dividendbelasting

Leden van regeringspartij D66 komen in het geweer om de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting tegen te houden.
Tijdens het komende partijcongres op 6 oktober in Den Bosch kan fractieleider Alexander Pechtold zijn borst natmaken: er liggen ten minste drie voorstellen waarin de D66-fractie wordt verzocht zich tegen de omstreden maatregel te keren.
 
bullet11 september 2018, nrc.nl: Dividendbelasting geen obstakel voor Unilever

Naar één aandeel. Als de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, kan Unilever de niet-Nederlandse beleggers compenseren.
Het is het meest omstreden besluit van het kabinet-Rutte III: de afschaffing van de dividendbelasting in 2020.
Levensmiddelen concern Unilever blijkt een plan te hebben voor als die afschaffing tóch niet doorgaat.
In dat geval kan het bedrijf, dat in Den Haag lobbyde voor de afschaffing van de dividendbelasting, hun aandeelhouders nog jarenlang vrijwaren van de 15 procent belasting op dividend.

 
bullet31 augustus 2018, ad.nl: D66-coryfee Jan Terlouw hekelt einde dividendtaks: 'Raadselachtig besluit'

De afschaffing van de dividendbelasting moet alsnog van tafel, vindt voormalig D66-leider Jan Terlouw. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft gisteren juist afgesproken de omstreden maatregel door te zetten.

Terlouw wijst er in de podcast Betrouwbare Bronnen op dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders en de Tweede Kamer de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders wil behouden. ,,En dan gaat het toch gebeuren! Wat heeft dat nog met democratie te maken?''

De politiek moet weer greep krijgen op de economie, zegt Jan Terlouw. En de coalitie moet de afschaffing van de dividendbelasting schrappen. Terlouw, nu bijna 87 jaar oud, is een uur lang te gast in de eerste aflevering van Betrouwbare Bronnen.
 
 
bullet31 augustus 2018, nos.nl: Kosten door procedures tegen dividendbelasting kunnen 1,7 miljard kosten

De kosten als gevolg van de procedures van buitenlandse beleggers tegen de volgens hun "discriminerende" dividendbelasting kunnen oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro. Dat zeggen fiscalisten die bij de procedures betrokken zijn tegen de NOS.

 
bullet30 augustus 2018: Rutte zet door: Omstreden dividendplan blijft overeind

Het gaat met pijn, moeite en nauwelijks verholen chagrijn gepaard, maar het omstreden plan van Rutte III om de dividendbelasting te schrappen, blijft overeind.
Zelfs de soms moeizame begrotingsonderhandelingen tussen de regeringspartijen hebben daar de afgelopen twee weken geen verandering in gebracht, beamen ingewijden.
Het kabinet trotseert daarmee de al maanden aanzwellende kritiek op het plan.
Onder leiding van premier Rutte moet nu worden geprobeerd de maatregel langs de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.
Nu zelfs de doorgaans constructieve oppositiepartij SGP twijfels heeft, kan het kabinet slechts rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid van één zetel.
Tegelijkertijd is de publieke steun voor het dividendplan tot een minimum geslonken

 
bullet29 augustus 2018, nu.nl: Buitenlandse bedrijven zien geen voordelen bij afschaffing dividendbelasting

Gezaghebbende buitenlandse bedrijven en beleggers zien amper voordelen aan het afschaffen van de dividendbelasting.

Naast de bedrijven die eerder steun uitspraken, zoals Shell, Unilever en AkzoNobel, is er weinig animo voor het kabinetsvoorstel te vinden.

 
bullet27 augustus 2018, ad: Minister Hoekstra worstelt met verleden als senator Hoekstra

Om te voorkomen dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting even doordrukt haalt de oppositie alles uit de kast. Het politieke verleden van minister van Financiën Wopke Hoekstra komt daarbij handig van pas.

50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen geeft echter niet op.
Dinsdag 4 september, de eerste Kamerdag na het zomerreces, zal hij het kabinet opnieuw vragen de afschaffing van de dividendbelasting apart te behandelen. ,,Ik ga daar enorm kabaal over maken, waarschuwt hij.

 
bullet22 augustus 2018,nu.nl: Ondernemers vrezen op te draaien voor hogere kosten dividendmaatregel

Mkb-bedrijven en land- en tuinbouworganisaties vrezen op te draaien voor het bedrag dat de Staat zal mislopen door de afschaffing van de dividendbelasting. De werkgevers in die branches bijten alvast van zich af.

Toen het plan vorig jaar oktober in het regeerakkoord werd opgenomen, werd er nog van uitgegaan dat de gemiste inkomsten oplopen op 1,4 miljard euro per jaar.
Maar omdat de economie aantrekt, stijgen ook de belastinginkomsten.
Zodoende kan de belasting op dividend, de winst die gemaakt wordt op aandelen, uitkomen op 2 miljard euro per jaar.
In dat geval loopt de schatkist jaarlijks niet 1,4 miljard, maar 2 miljard euro mis.

 
bullet18 juni 2018, trouw: Europarlementariër: De belastingdeal van Shell is in strijd met de EU-regels

De regeling van Shell met de Belastingdienst – dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend voor een groot deel van zijn aandelen via een trustconstructie in Jersey – is in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie.
Dit concludeert voorman Paul Tang van de PvdA in het Europees Parlement, waar hij zich met onder meer ontwijking en ontduiking van belasting bezighoudt.
 
bullet16 juni 2018, trouw: J esse Klaver Parlementaire enquête nodig voor belastingafspraken

Met een parlementaire enquête wil GroenLinks belastingdeals met bedrijven onderzoeken, te beginnen met die van Shell.

 
bullet18 juni 2018, trouw: Multinationals als Shell veroorzaken een race tot the bottom

 
bullet8 juni 2018, trouw: Kamer stelt vragen over de rol van Shell bij plan afschaffing dividendbelasting

Kamer stelt vragen over rol van Shell bij plan afschaffing dividendbelasting
Opnieuw is Den Haag in de ban van het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen.

Volgens Follow the Money zaten Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM en Philips achter het rapport.

Rutte herinnerde zich in november geen memo's die ten grondslag lagen aan het voornemen.

In april publiceerde Trouw dat er toch memo's waren en kwamen er documenten naar buiten die tijdens de kabinetsformatie aan de orde zijn geweest.
Daaronder ook het liberale memo met informatie van de RSM en mogelijk dus van Shell.

 
bulletmei 2018, www.ftm.nl - Follow the Money: Dutch Trade and Investment Board

Deze club heeft al dertien jaar invloed op ons economisch beleid (en toch kent niemand hem)

Onderzoek naar de schimmige Dutch Trade and Investment Board (DTIB) laat zien dat er in Nederland een structurele polderlobby gaande is om belangen van het nationale grootbedrijf te dienen.

Uit de notulen blijkt dat de BV Nederland in de DTIB toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie over lopend beleid.

Ook mag het meebepalen over hoe dit beleid eruit komt te zien.

Het gaat de bedrijven en belangenorganisaties daarbij vooral om financiële en diplomatieke ondersteuning voor ondernemen in het buitenland.

 
bullet26 april 2018, nu.nl: Hoe Rutte opnieuw een deuk in zijn geloofwaardigheid opliep

Premier Mark Rutte overleefde een motie van afkeuring, maar hij is woensdag niet onbeschadigd uit het debat over de omstreden dividendmemo’s gekomen.
Opnieuw heeft zijn geloofwaardigheid een flinke deuk opgelopen, en dit keer gaat het écht over zijn eigen betrouwbaarheid.

Eigen opmerking: Veel gebruikte 'mantra' van de regering: Ik heb er geen herinnering aan de ........  (dividendmemo's) ....
?????!!!! (via de WOB kwamen hele andere signalen, die geheel anders waren dan die van de regering - een ondemocratische schijnvertoning?)

 
bullet26 april 2018, Trouw: Rutte overleeft debat over dividendbelasting

Bijna de voltallige oppositie, de SGP uitgezonderd, dient een motie van afkeuring in vanwege het gestuntel rond de afschaffing van de dividendbelasting.


 
bullet26 april 2018, nu.nl: Rutte kan verder ondanks breed gedragen motie van afkeuring

Vrijwel de gehele oppositie heeft zich achter een motie van afkeuring tegen premier Mark Rutte geschaard.

De minister-president kreeg de motie woensdag in een Kamerdebat aan zijn broek vanwege zijn optreden in de zoektocht naar de omstreden memo's die tijdens de formatie gebruikt zijn om de dividendbelasting af te schaffen.

 
bullet25 april 2018, volkskrant: 'Politiek op zijn lelijkst', vinden alle betrokkenen

 
bullet25 april 2018, nu.nl: Wiebes schreef dividendmemo die Rutte gebruikte bij onderhandeling

VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) blijkt tijdens de formatie-onderhandelingen namens zijn partij een memo te hebben geschreven over de afschaffing van de dividendbelasting die door premier Mark Rutte in de onderhandelingen met het CDA, D66 en CU is gebruikt.

 
bullet23 april 2018, nu.nl: Kabinet maakt de omstreden stukken dividendbelasting alsnog openbaar

Het kabinet maakt de omstreden documenten over de dividendbelasting alsnog openbaar.

Eerder verklaarden premier Mark Rutte en betrokken partijleiders dat dergelijke memo's niet bestonden.

De vraag die ook na de publicatie van de stukken blijft spelen is of de hoofdonderhandelaars Mark Rutte, Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU) de documenten, die eerst niet zouden bestaan, echt niet gezien hebben.

 
bullet20 april 2018, nu.nl: Rutte maakt memo's dividendbelasting niet openbaar

 
bullet20 april 2018, Trouw: Toch memo's over omstreden afschaffing van dividendbelasting

Premier Rutte kon zich geen notities herinneren over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Maar ze zijn er wel.

Tijdens de formatie van het kabinet vorig jaar zomer zijn er wel degelijk documenten opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

Het ministerie van financiën bevestigt het bestaan van die stukken, maar weigert ze openbaar te maken.

 
bulletEigen opmerking:

Een afkeurenswaardige en genante vertoning van deze regering, welke weinig transparant, weinig constructief, niet van deze tijd is en niet bij een duurzame open transparante samenleving past.

Zie ook de pagina Integrale Visie Europa Nederland - item 1.1,  van deze website.
 

 

 
bulletwww.maxvandaag.nl: TV programma: Zwarte Zwanen

Dagelijks worden miljarden euro’s verhandeld en belegd om een zo hoog mogelijk rendement te maken.

Cees Grimbergen kreeg een exclusief kijkje in de wereld van pensioenbeleggers.

In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenspaarder niet eerder onthuld zijn
.
 
bullet7 mei 2018: TV programma - Zwarte Zwanen - Dokken en Zwijgen

In dit zevende deel van de spraakmakende serie over de Nederlandse pensioenfondsen: de groeiende onvrede over de pensioenpraktijk.
 

 


     Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie

 
bullet6 september 2018, volkskrant: Ontevreden leraren roepen zorg, politie en defensie op tot massale staking

De leraren achter het initiatief PO in Actie roepen zorg, politie, defensie en onderwijs op tot een massale stakingsdag.
Ze doen dat in een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad.

Met de collectieve staking zal worden geprotesteerd tegen de afschaffing van de dividendbelasting en voor een verbeterde publieke sector.
 
bullet6 september 2018, ad.nl: Boze leraren willen massale actie dag

 

bullet20 april 2018, EenVandaag: Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie

In navolging van de onderwijzers hebben nu ook zorgmedewerkers elkaar gevonden in de strijd om betere werkomstandigheden.

Onder de noemer ‘Zorg in Actie’ presenteert verplegend personeel uit de hele zorgsector vandaag een manifest en een website.

Inzet: naleving van bestaande cao’s die regelmatig met voeten zouden worden getreden, verlaging van de werkdruk en hogere salarissen.
 
bulletZie: https://www.facebook.com/zorgactie/        <<====

 

 


     
Nederland is een gaaf land met gelukkige en gemotiveerde mensen, tot ze opeens opgebrand zijn

 
bullet22 april 2018, Trouw: Nederland is een gaaf land met gelukkige en gemotiveerde mensen, tot ze zijn opgebrand

Modern geluk

Dat bijna twintig procent van drieduizend Zwolse studenten weleens aan zelfmoord denkt en een alarmerend aantal van hen afstevent op een burn-out, zoals een onderzoekster van hogeschool Windesheim begin deze maand meldde, leek me al wat stug.

En omdat ik zelf als twintiger weleens een half jaar op een bankje in het park heb gezeten - niet voortdurend huilend, maar wel labiel - begreep ik de psychologe die woensdag in Trouw benadrukte dat labiliteit ook een beetje bij de levensfase van de twintiger hoort.

 

bullet29 augustus 2018, trouw: Studenten hebben het nakijken: alle beloftes van het leenstelsel zijn gebroken

Studenten moesten in 2015 hun basisbeurs inleveren en zouden daar ander moois voor terugkrijgen.

Maar geen enkele van de verbeteringen die het kabinet aan studenten beloofde, is waargemaakt.
 

 


    Nederland: een gaaf land, waar duurzaamheid en het milieu onderaan staan


 
bullet19 mei 2018,Trouw: Nederland: een gaaf land, waar duurzaamheid en het milieu onderaan staan

Dat de kosten van onze almaar groeiende welvaart vaak worden afgewenteld op het milieu, toekomstige generaties, minder bedeelden en arme landen zal inmiddels tot veel mensen zijn doorgedrongen.

De vraag is wat we doen met die waarheid als een koe.
 

 


        Onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast

 
bullet13-06-2019, Trouw: Ministerie van Justitie doet aangifte tegen WODC-medewerkers voor lekken

Het ministerie van justitieheeft aangifte gedaan tegen medewerkers die mogelijk gelekt hebben in de zogenoemde WODC-affaire.

Zij onthulden dat ambtenaren druk uitoefenden op onafhankelijke onderzoeken door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - een onderdeel van het ministerie zelf.

 
bullet15 januari 2019, volkskrant: WODC verdwijnt na onderzoek van drie commissies dan toch uit de toren van Justitie

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) letterlijk buiten de deur.
Die stap werd dinsdag onvermijdelijk, nadat een door Grapperhaus zelf ingestelde commissie concludeerde dat in de verhouding van Justitie met het WODC ‘de balans tussen nabijheid en onafhankelijkheid is verstoord’.
 
bullet Rapport Onderzoekscommissie (pdf)
 
bulletEigen conclusie: Oa ambtenaren van oa Justitie hebben teveel invloed op de uitkomsten van het 'onafhankelijke' WODC
Oa veel Tweede Kamerleden baseren zich op de uitkomsten van het WODC.

 
bullet15 januari 2018, AD: Ambtenaar bemoeit zich regelmatig met 'onafhankelijk' onderzoek

Ambtenaren proberen ‘regelmatig’ de inhoud van politiek gevoelige onderzoeken te beïnvloeden die zogenaamd ‘onafhankelijk’ zouden moeten zijn.

 
bullet31 oktober 2018, trouw: Rapport bewijst: in drie gevallen beinvloede Ministerie van Justitie het WODC 'onbehoorlijk'

Het ministerie van justitie had drie maal een onbehoorlijkdikke vinger in de pap bij onderzoek dat onafhankelijk moest zijn.

 
bullet19 juni 2018, trouw: Het onderzoek naar de WODC affaire kost directeur Leeuw zijn baan

Frans Leeuw, directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC), stapt op. Zowel hij als het ministerie van justitie en veiligheid heeft een interne klokkenluider, die meermaals onder de aandacht bracht dat wetenschappelijk onderzoek werd beïnvloed door het ministerie, in de kou laten staan.

 
bulletIn de Kamer is geschokt gereageerd op het bericht van Nieuwsuur dat topambtenaren onafhankelijk onderzoek hebben beïnvloed om politiek wenselijke resultaten te krijgen in plaats van wetenschappelijke feiten.

"Als blijkt dat uitkomst al vaststond omdat het moest kloppen met Kamerbrieven, konden we dat dus niet serieus nemen en dan voel ik mij behoorlijk belazerd", zegt Michiel van Nispen van de Socialistische Partij.
 
bullet6 maart 2018, ad.nl: Brandbrief: ministerie verdraait misdaadcijfers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen.
Dat stellen vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen in een petitie aan de Tweede Kamer vandaag. Zij willen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen ‘naar de onbetrouwbare cijfers’.

 
bullet13 maart 2018,trouw.nl: De vrijheid van wetenschap staat onder druk

Wetenschappers worden te sterk gestuurd door overheid, bedrijven en belangengroepen, stelt de KNAW.

 
bullet 9 maart 2018, volkskrant.nl: Onderzoeksraad: politiek en ambtenarij bemoeien zich te vaak met 'onafhankelijk onderzoek'

Politici en ministeries bemoeien zich te vaak met de onderzoeksvragen, de bevindingen en de conclusies van onafhankelijke onderzoekers. De onderzoekers naar beleid, rampen of bestuurlijke misstanden moeten daardoor in de praktijk hun onafhankelijkheid 'waar nodig bevechten'.

Dat blijkt uit de donderdag verschenen studie 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin komen dertig ondervraagden aan het woord die de laatste jaren betrokken waren bij tientallen onafhankelijke onderzoeken. Zij beschrijven hun ervaringen bij hun pogingen de waarheid boven tafel te krijgen na een ramp, of andere pijnlijke gebeurtenissen die leidden tot beroering in de maatschappij.
 
bullet www.onderzoeksraad.nl

De raad, bestaande uit een aantal permanente raadsleden, vormt het gezicht van de Onderzoeksraad naar de samenleving. De raadsleden hebben brede kennis van veiligheidsvraagstukken.
Daarnaast beschikken zij over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring in verschillende functies.
 
 

bullet28 februari 2018, nu.nl: IMF roept op flexibilisering arbeidsmarkt tegen te gaan

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept op de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt tegen te gaan. Hoewel flexibele contracten bijdroegen aan het economisch herstel na de crisis, houdt het nu juist loongroei tegen.

Meer vaste contracten moeten ervoor zorgen dat ook de lonen gaan stijgen, schrijft het instituut in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.
 
bullet19 februari 2018, cbs.nl: Weer meer vast werk, maar flexwerk groeit harder

 

bullet22 januari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Klokkenluidster WODC - Grote zorgen over onafhankelijkheid onderzoeken WODC

Marianne van Ooyen werd eind vorig jaar tegen wil en dank klokkenluider.
Haar interne klacht uit 2014 bracht de zaak rond de politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) aan het rollen. "Ik schrok nogal dat die was uitgelekt. Voor mij was het een afgesloten hoofdstuk."
 
bullet22 januari 2018, uitzendinggemist.nl - Video: Video - Uitzending Nieuwsuur - 22 januari 2018

 
bullet24 januari 2018, Trouw.nl: Tweede Kamer wil kennisinstituut (WODC) weghalen bij Justitie

De Kamer is bezorgd over de angstcultuur bij het WODC, het kennisinstituut van het Ministerie van Justitie.
Minister Grapperhaus moet het vertrouwen in de onafhankelijkheid van het WODC herstellen.


 
bullet6 december 2017, nos.nl/Nieuwsuur: Onafhankelijk onderzoekinstituut onder druk gezet door politiek  ( Video Uitzending )

De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast.
Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur.

Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland. De politiek heeft jarenlang onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt voor onafhankelijk en objectief onderzoek vaak gebruik van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum.

Dit WODC speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid, want ook al is het gevestigd in het ministerie, het heeft de reputatie van uiterst onafhankelijk instituut.

Rapporten van het WODC gelden in de Tweede Kamer praktisch als dé waarheid. Directe bemoeienis van de minister of zijn beleidsmedewerkers is uit den boze, zo staat zelfs in het protocol.
 
bullet6 december 2017,nos.nl Nieuwsuur: Kamer schrikt van politieke sturing op onafhankelijk onderzoek - artikel

"Het is het zoveelste voorbeeld van dit ministerie waarin ze niet integer opereren en onafhankelijk onderzoek manipuleren", vindt Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid. "Terwijl we juist zeker moeten zijn dat het WODC haar werk onafhankelijk kan doen."
 
bullet6 december 2017, nu.nl:  Politiek bemoeide zich met rapporten onafhankelijk onderzoeksinstituut
 

 

 
bullet19 maart 2018, trouw.nl: Dijkhof (VVD): Bankier mag net zo veel verdienen als hij wil

De fractievoorzitter van de VVD vindt dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met de beloning van bankdirecteuren.

Banken moeten vrij zijn om bestuurders een zo hoog salaris uit te keren als zij zelf willen.

Dat is een zaak van de aandeelhouders en rekeninghouders, en niet van de overheid, zo zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gisteren bij 'WNL op Zondag'.

 

bullet28 februari 2018, nu.nl: IMF roept op flexibilisering arbeidsmarkt tegen te gaan

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept op de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt tegen te gaan. Hoewel flexibele contracten bijdroegen aan het economisch herstel na de crisis, houdt het nu juist loongroei tegen.

Meer vaste contracten moeten ervoor zorgen dat ook de lonen gaan stijgen, schrijft het instituut in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.

 

bullet22 januari 2017, Trouw: Bijna alle nieuw vergaarde rijkdom ging naar ... de rijken

De wereldwijde welvaart blijft groeien, maar miljarden arme mensen profiteren daar niet van mee.
De groei van de rijkdom gaat vooral naar de allerrijksten, schrijft Oxfam Novib in een rapport over de kloof tussen rijk en arm in de wereld.
De wereld is in een jaar tijd ruim 9000 miljard dollar rijker geworden.
Van die toegenomen rijkdom is 82 procent naar de rijkste 1 procent van de wereld gegaan, becijfert Oxfam Novib.
Volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal niets bij gekregen.
 
bulletTeken Petitie:Armoede verslaan - Eerlijke verdeling welvaart en macht

De allerrijksten hadden vorig jaar extreme armoede zeven keer kunnen beëindigen. Maar in plaats daarvan groeit de ongelijkheid. De allerrijksten telden afgelopen jaar 762 miljard dollar (bijna 600 miljard euro) extra bij hun vermogen, terwijl de armen er niets op vooruit gingen.
 
bulletmarketupdate.nl:  Federal Reserve waarschuwt voor oncontroleerbare inflatie

 
bullet22 januari 2918,nu.nl: Nibud waarschuwt opnieuw voor te veel optimisme over koopkracht

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt opnieuw voor een te positieve kijk op de koopkracht in 2018. Volgens de instantie gaan huishoudens er nauwelijks op vooruit.

Omdat de aanvullende pensioenen vrijwel niet stijgen, gaat de koopkracht van veel gepensioneerden met 0,1 tot 1,2 procent achteruit. Dit kan oplopen tot een daling van 50 euro per maand.
 
bullet Koopkrachtberekenaar 2018

 
bullet8 januari 2018, Trouw: Deze studenten strijden voor onze digitale privacy

Is de idealistische student terug?
Een groep Amsterdamse jongeren werd het gezicht van het verzet tegen de 'sleepwet'; ze dwongen een referendum af.

Wat drijft hen? "Mensen lijken niet door te hebben dat privacy wordt afgenomen."

 
bullet26 oktober 2017, nu.nl: Kabinet-Rutte III officiële beëdiging
 
bullet Overzicht mbt profielen van de bewindspersonen - www.nu.nl

 
bullet31 oktober 2017, EenVandaag Opinie Panel: Geen begrip voor Buma's Negeren van het Sleepwet referendum

Eenvandaag Opiniepanel

Er is weinig begrip voor de opmerking van Sybrand Buma dat het kabinet de uitslag van het referendum over de 'aftapwet' gaat negeren.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 22.000 leden van het Opiniepanel.

Ook een meerderheid van de CDA-kiezers staat niet achter de uitspraak van hun leider.
 
bullet Nu.nl - Overzicht artikelen over Wiv (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten)

 
bullet28 oktober 2017, volkskrant.nl: Felle kritiek op Kabinet vanwege negeren referendum - schandalig en de democratie onwaardig

In politiek Den Haag klinkt felle kritiek op het plan van het nieuwe kabinet om de uitkomst van het raadgevend referendum over 'de sleepwet' sowieso te negeren.

Op sociale media schrijven veel burgers dat zij door dit soort uitspraken het vertrouwen in politici verliezen.
'Wat heeft het nog voor zin om te stemmen als ze toch niet luisteren?'
 
bulletwww.meerdemocratie.nl : Schandaal Kabinet Rutte wil nationale referendum afschaffen

Volgens het vandaag verschenen regeerakkoord wil de nieuwe regering Rutte III - met daarin nota bene D66 - de Wet Raadgevend Referendum afschaffen.
"Dat is het toppunt van arrogantie! Veel burgers hebben het terechte gevoel dat politici alleen maar geïnteresseerd zijn in hun stem en niet in hun mening. De bevolking wil in grote meerderheid meer invloed op de politieke besluitvorming. Het beperken van die invloed staat daar haaks op", aldus Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

De bevolking wil in grote meerderheid meer invloed op de politieke besluitvorming. Het beperken van die invloed staat daar haaks op", aldus Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

 
bulletZie de pagina Integrale Visie Nederland - Europa - item 1

 
bullet10 oktober 2017, www. kabinetsformatie 2017.nl: Regeerakkoord  'Vertrouwen in de Toekomst'  - 2017 -  10 oktober 2017

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.
 
bulletnu.nl: Regeer akkoord 2017: Overzicht artikelen

 
bullet11 oktober 2017: nos.nl: Verbazing bij industrie over 'onrealistische CO2 opslag'

Vertegenwoordigers van de zware industrie in Nederland verbazen zich over de omvang van de CO2-reductie die het kabinet denkt te bereiken met het afvangen en opslaan van CO2. Van de 56 megaton CO2-vermindering in 2030 moet 18 megaton uit CO2-afvang komen.

Een recent rapport van adviesbureau McKinsey spreekt over 3 megaton in 2040 als een reële mogelijkheid

 
bullet11 oktober 2017, Volkskrant: Burgers kunnen het afschaffen van het referendum dwarsbomen met jawel een referendum

Als je zo'n democratisch recht terughaalt (regeerakkoord 2017), moet je de bevolking raadplegen - Niesco Dubbelboer, initiatiefnemer referendumwet.

Raad van State: een referendum over referenda? Dat mag gewoon.
Als het parlement het raadgevend referendum intrekt, kunnen burgers dit dwarsbomen met een referendum. Want ook een intrekkingswet is 'referendabel', stelt de Raad van State, de hoogste juridisch adviseur van de regering.

Uit het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bleek dinsdag dat de nieuwe coalitie de Wet raadgevend referendum wil schrappen. Een oud-initiatiefnemer van de wet is een petitie begonnen om het referendum te redden.

Thierry Baudet liet op Twitter weten dat zijn partij, Forum voor Democratie, 'alles zal doen om het referendum te behouden. Inclusief organiseren referendum over afschaffen referendum.' Baudet speelde bij het eerste raadgevend referendum een grote rol.

 
bullet Red het referendum - Teken de petitie   -  via de site: www.meerdemocratie.nl

De nieuwe regering Rutte III wil onze nationale referendumwet afschaffen. Dat is een schandaal! Mensen willen meer zeggenschap, niet minder.

Met de afschaffing van het referendum keert Den Haag de rug toe naar de kiezers. Het referendum hoort bij een moderne democratie.

Er is een ruime meerderheid in zowel het parlement als onder de bevolking om het referendum te behouden.
Een grote meerderheid van de burgers is volgens onderzoeken al decennia voorstander van het referendum.
De politieke partijen die het referendum in hun verkiezingsprogramma hebben staan, waaronder D66, bezetten 90 zetels in het parlement.

Hoe rot is de vertegenwoordigende democratie dat het referendum dan nu wordt afgeschaft?

                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

bullet4 december 2017, 2doc.nl, video: Beerput Nederland

Diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland.
Milieurechercheurs vertellen in de documentaire 'Beerput Nederland' hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan.
 
Hoe komt het dat frauduleuze Nederlandse afvalverwerkers al decennialang vrijwel ongestoord milieuwetten kunnen overtreden?
 
 
bulletTV programma Nieuwsuur: Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan - 2017 - Tjeenk Willink
 
bullet20 oktober 2016, TheGuardian.com - Video: Ken Loach on I, Daniel Blake: 'The climate of fear is unecceptable'
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU/NL - item 1.1
 

 

bullet5 september 2017, Trouw: Het referendum moet groeien, koester het    -   Raadgevend referendum - Wikipedia

Frank Hendriks’ boek over referenda verschijnt pas in oktober. Maar de inhoud is te actueel om te laten liggen.

Hij is de eerste die toegeeft dat referenda in een verkeerde opzet ook gevaarlijk kunnen zijn.
Als de tegenstanders van democratisch genomen besluiten te veel ruimte krijgen en politici te angstig zijn.
 
bullet Ivoren Toren  - website https://platformoverheid.nl/

Over de onterechte angst voor de directe 'volksdemocratie'.
Vicepresident Donner van de Raad van State laat met zijn pleidooi tegen de ‘volksdemocratie’ een schokkend uitzicht vanuit de ivoren toren zien.

Een reactie op zijn vier argumenten waarom ‘het volk’ zich vooral niet druk moeten maken om de bestuurlijke gang van zaken.
 
bulletZie ook de beschrijving van het boek: Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het referendum - op de pagina Integrale Visie Europa en Nederland, item 1.1 van deze website.

 
bullet31 augustus 2017, NRC: Nieuw referendum wordt wellicht ook het laatste - Toekomst referendum - Ligt het referendum op de formatietafel?

Het raadgevend referendum zou wel eens kunnen sneuvelen in de formatie. Maar mogelijk komt er binnenkort toch weer eentje, over de ‘tapwet’.

Ligt het referendum op de formatietafel?

Ja. Het is geen geheim dat bij de onderhandelende partijen nog maar weinig enthousiasme bestaat over het raadgevend referendum.

VVD, CDA en de ChristenUnie willen er sowieso vanaf. Bij D66, traditioneel een groot voorstander van democratisering, is het enthousiasme na het Oekraïne-referendum ook gedaald. De partij zag ook altijd meer heil in het bindend referendum.

'Een referendum zorgt ervoor dat de politiek zich niet vervreemdt van de burger' - Wim Lenting

 
bullet14 november 2017, nu.nl: Het referendum over de 'aftapwet' zal op 21 maart 2018 plaatsvinden

Dat heeft de referendumcommissie op dinsdag bekendgemaakt. Het referendum valt daarmee op dezelfde dat als de gemeenteraadsverkiezingen.

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU/NL - item 1.1 - items 'Referendum Aftapwet stap dichterbij' en 'Het referendum moet groeien, koester het'

 
bulletIvoren toren - Over de onterechte angst voor de directe 'volksdemocratie' - platformoverheid.nl/artikel/ivoren-toren

Vicepresident Donner van de Raad van State laat met zijn pleidooi tegen de ‘volksdemocratie’ een schokkend uitzicht vanuit de ivoren toren zien. Een reactie op zijn vier argumenten waarom ‘het volk’ zich vooral niet druk moeten maken om de bestuurlijke gang van zaken.

- Zie artikel in Volkskrant: Pas op met referenda ze ondermijnen de democratie

- Zie artikel decorrespondent.nl: Wat kunnen we leren van het Zwitserse referendum


 
bullet18 juni 2017, TV-programma Buitenhof: Worden de vluchtelingendeals zoals met Turkije standaard? - video

Na het 'nee' van Jesse Klaver en het klappen van de formatie deze week staat die vraag opnieuw centraal.

Worden vluchtelingendeals zoals die met Turkije de standaard, en wat voor gevolgen gaat dat dan hebben?

Een debat met hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, wiskundige en antropoloog Jan van de Beek en directeur Vluchtelingenwerk Dorine Manson.
 
bulletZie ook boek: Nergensland - nieuw licht op migratie, door Femke Halsema -Wikipedia

Zie ook de pagina Integrale Visie EU/NL item 3.3, van deze website - Boek Nergensland - nieuw licht op migratie inzien via Google

 
bullet17 november 2017, Trouw: Slavenhandel in Libië: Een paar honderd euro voor een mens

Door een deal met Libië wagen minder mensen de oversteek naar Europa. De prijs is hoog: volle centra, slavenhandel.

"Een sterke graver", zoals 'de veilingmeester' de Afrikaanse man aanprijst die op een binnenplaats wordt verkocht.

Verschrikkelijke beelden, vindt ook migratie-expert Giulia Lagana, van het Open Society European Policy Institute in Brussel.
De veilingen zijn nu dan wel voor het eerst gefilmd, "maar we weten al jaren dat dit soort mensenrechtenschendingen in Libië plaatsvindt".

 
bullet29 mei 2017, trouw.nl/: Steeds minder flexwerkers stromen door naar vaste baan (CBS)

 
bullet15 oktober 2011, NRC: Burgers buigen zich over België (nav bestuurscrisis in 2011 in België)

Nooit eerder was de burger zo mondig en machteloos en de politicus zo zichtbaar en radeloos, zegt schrijver David Van Reybrouck.
Hij kwam met een burgerinitiatief om „de democratie te laten overleven
”.
 
bullet Het Democratisch Vermoeidheids-syndroom - door David van Reybrouck -  via de website decorrespondent.nl/

 
bullet ==>> 8 juni 2011, YouTube-Video: G1000 Burgertop nav Bestuurscrisis in 2011 in België - met David van Reybrouck <<==
 
bullet Manifest nav bestuurscrisis 2011 in België

 
bullet10 juni 2017, http://g1000.nu/: Onderzoek E-Democracy met G1000 als case  -  Digitale empowerment van de demos

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel "Digitale Empowerment van de Demos".

Er staat een uitvoerige beschrijving in van de G1000. In navolging van Graham Smith' "Democratic Innovations"
 
bullet Een onderzoek naar aansprekende e-democracy innovaties (pdf)

 
bullet Zie G1000 (David van Reybrouck) op de pagina Integrale Visie EU/NL - item 1.2

Ga naar het begin van deze pagina

 


       Jan de Belastingman (TV programma) - Panama Papers - Paradise Papers

 
bullet26-04-2019, www.europa-nu.nl: Uitspraak Europees Hof legde bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

Het Europees Hof van Justitie heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Dat meldt Het Financieele Dagblad, op basis van een uitspraak van eind februari die niet eerder in de publiciteit is gekomen.

Het Hof draagt Europese belastingdiensten op een eind te maken aan de belastingvoordelen die deze investeerders tot nu toe genieten.
De Europese rechter rekent zo volgens de krant af met Nederland als fiscaal doorstroomland.

De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma's die Nederland telt en daarmee ook de dienstverleners die deze firma's beheren en adviseren.

 
bullet26-03-2019, NOS: Nederland is een belastingparadijs

Nederland is een belastingparadijs.

Dat heeft het Europees Parlement bevestigd door in te stemmen met een resolutie met die boodschap van PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Het is voor het eerst dat het parlement een EU-land als belastingparadijs aanmerkt.

De motie van Tang benoemt niet alleen Nederland als belastingparadijs, ook Luxemburg, Malta, Cyprus en Ierland zijn dat.
Twee jaar geleden probeerde Tang die landen ook al eens als belastingparadijzen aan te merken, maar toen verloor hij de stemming.
Dit keer stemden ruim 400 parlementariërs voor en zo'n 200 tegen.

 
bullet7 september 2018, volkskrant: ING onderuit op de beurs na kritiek om witwasaffaire

Beleggers in ING hebben vrijdag massaal het aandeel verkocht nadat politici van Den Haag tot Brussel de witwaspraktijken bij de bank hadden bekritiseerd.
Ook zou ING volgens Het Financiële Dagblad zulke problemen in de gewone bedrijfsvoering hebben dat de bankvergunning in gevaar zou kunnen komen.
 
bullet Bankierseed - Wikipedia
 
bullet Bankierseed 2015

 
bullet7 september 2017, TV-programma - BNN NPO 3:  Jan de Belastingman  - Jan Versteegh ontduikt belasting

- Zeer informatief en belangrijk


Jan Versteegh is vanaf donderdag 7 september 2017 te zien met zijn nieuwe programma 'Jan de Belastingman' - 4 achtereenvolgende wekelijkse uitzending.

Jan Versteegh is jaloers op de multinationals en de allerrijksten. Net als hen, wil hij minder belasting betalen.
Want wat de grote jongens doen, moet de kleine man toch ook kunnen?

Jan probeet als klant binnen te dringen in belastingparadijs Nederland.
Een paradijs waar de Nederlander zelf daar maar bar weinig aan heeft.


Van Starbucks tot Ikea, van Lionel Messi tot Jackie Chan: met slimme trucs weten ze miljarden euro's uit de vingers van de fiscus te houden.

Maar wie betaalt de rekening?

Jan Versteegh zoekt tot op de bodem uit hoe grote bedrijven belasting ontwijken.
Samen met een aantal ondernemers die zich bij hem aansluiten, kijkt hij of zij ook op volkomen legale wijze belastingvrij door het leven kunnen gaan.
 
bullet Jan de Belastingman  -  Uitzending 1 op  7 september 2017   <<<<
 
bullet Jan de Belastingman  -  Uitzending 2 op 14 september 2017
 
bullet Jan de Belastingman  - Uitzending 3 op  21 september 2017
 
bullet Jan de belastingman  -  Uitzending 4 op 28 september 2017

 
bullet4 september 2018, trouw: Duurzame Troonrede 2018: Vooruit, alles draait om winst, maar laten we wel netjes rekenen

DUURZAME TROONREDE: en innige samenwerking tussen de financiële en de duurzame wereld kan ons een nieuwe economie opleveren, zegt Volkert Engelsman, de nummer 1 in De Trouw Duurzame 100.
Vandaag spreekt hij de jaarlijkse Duurzame Troonrede uit.
'Waar een wil is, is een omweg'.

 
bullet4 september 2018, ftm.nl: Belastingrulings een beetje transparant helpt niet

Bedrijven maken geregeld individuele afspraken met de Belastingdienst. Die praktijk werd als een sterke kant van het Nederlandse vestigingsklimaat gezien. Is dat nog steeds zo? Of staat de geheimzinnigheid waarmee deze afspraken zijn omgeven, een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen in de weg?

 
bullet Filosofisch Kwintet 2019
 
bullet Het filosofisch Kwintet

Woorden stellen ons in staat de wereld te begrijpen, woorden kunnen ons ook in verwarring brengen.
In het negende seizoen van Het filosofisch kwintet gaat het over woorden waarmee we worstelen.
Woorden waarmee marketeers, politici en bestuurders aan de haal zijn gegaan.
Begrippen die werden beroofd van hun oorspronkelijke betekenis en zo vaak zijn gebruikt dat ze hun waarde of inhoud verloren.

 
bullet Filosofisch Kwintet 2018:
 
bullet8 juli 2018, www.human.nl: Filosofisch Kwintet, Aflevering 2 - Groeiende Ongelijkheid

‘Het is 2050. De meeste van onze kinderen hebben het niet beter gekregen dan wij, maar slechter.
We leven in een wereld waarin superkapitaalkrachtige multinationals de dienst uitmaken.’
Het toekomstscenario waarmee Philipp Blom de uitzending opent is behoorlijk somber.

Politiek filosoof Tamar de Waal ziet de ongelijkheid toenemen, ook in bijvoorbeeld het onderwijs.
‘We zien een afname van kansengelijkheid. Het nest waarin je geboren wordt maakt veel uit voor de kansen die je krijgt.’
Politicoloog Joshua Livestro herkent de ontwikkeling. Livestro zelf kon als kind uit een arbeiderswijk naar een gymnasium.
Maar inmiddels is afkomst belangrijker geworden dan talent.
Niet iedereen kan bijvoorbeeld bijlessen betalen.
‘Het idee dat hard werken en goed studeren ervoor zorgen dat je het beter hebt dan je ouders staat onder druk.
Dat is schadelijk voor het geheel van de samenleving.’
 
bullet4 juli 2018, volkskrant: Alleen in de VS is de vermogensongelijkheid groter dan in Nederland

Piketty en Klaver wisten ooit het onderwerp goed aan te zwengelen, maar nu is het al even stil rond de vermogensongelijkheid.

Terwijl de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, onlangs een ongemakkelijk feit presenteerde: na de VS heeft Nederland de grootste vermogens­ongelijkheid van alle westerse landen.
En dat terwijl we qua inkomensongelijkheid een middenmoter zijn.


 
bullet15 juli 2018, www.human.nl: Filosofisch Kwintet, aflevering 3 - Klimaat

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Met de kennis van nu had ik het anders gedaan.’
Terugblikkend zijn we blijkbaar beter in staat complexe situaties te analyseren. In vijf afleveringen vraagt presentator Clairy Polak haar vier tafelgasten zich voor te stellen hoe over twee generaties wordt teruggekeken op problemen, oplossingen en het handelen van nu.


 
bullet 22 juli 2018, www.human.nl: Filosofisch Kwintet, aflevering 4 - Uitholling van het publieke debat

Valerie Frissen, hoogleraar ICT, vertelt dat ze een vroege gebruiker van Twitter was, maar dat ze de laatste tijd een beetje is afgehaakt. Commerciële alrogitmes zorgen ervoor dat ze nog weinig andere perspectieven te zien krijgt.

Philipp Blom: 'Onze eigen stem doet niet meer mee.' Ook hij vindt hij het problematisch dat de publieke ruimte een economische ruimte is geworden, met instanties die geld verdienen die aan likes en shares.


 
bullet7 augustus 2018, nu.nl: Apple bereikt als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van 1 biljoen dollar

Donderdag heeft de prijs van één Apple-aandeel de grens van 207,04 dollar overschreden.

Daarmee kwam de totale beurswaarde op 1 biljoen dollar uit.

Volgens de laatste gegevens, van 20 juli 2018, zijn er 4.829.926.000 Apple-aandelen op de beurs.

 
bullet10 april 2018,Trouw: De rijksten worden nóg rijker en dat is een economische ramp

Als de trend van groeiende vermogensongelijkheid de komende jaren doorzet, dan bezit de één procent rijksten ter wereld in 2030 zo'n twee derde van al het vermogen.
Tot die conclusie komt een Britse parlementaire commissie, waarin zowel Labour als de Conservatieven oproepen tot wereldwijde actie om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

De commissie baseert zich op gemiddelde groeicijfers van het vermogen tussen 2008 en 2017, en trekt die trend door tot in 2030.
De rijkste één procent individuen ziet op basis daarvan zijn vermogen met zo'n 6 procent per jaar toenemen, terwijl de rest van de wereld het met grofweg de helft van die groei moet doen.

Dat leidt tot een toenemende kloof tussen rijk en arm.

 
bullet1 april 2018, Buitenhof: Kloof tussen arbeid en kapitaal - item 32min en 30 sec min na start van de video

De Nederlandse economie draait als een tierelier.
We merken dit alleen nog niet echt aan onze portemonnee. Klaas Knot van DNB en IMF-directeur Christine Lagarde pleitten daarom al voor een stijging van de lonen.

In tegenstelling tot de lonen, stijgen de bedrijfswinsten wel.

De discussie over de verdeling tussen arbeid en kapitaal lijkt daarmee weer terug van weggeweest.

In Buitenhof een debat met Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie, Bas van Bavel, hoogleraar transities van economie en samenleving en onderzoeksjournalist Mirjam de Rijk.

 
bullet2 april 2018, volkskrant: Zijn we de democratie al voorbij

Niet vrijhandel is onze vijand, maar onbeperkte kapitaalstromen en de bestuurlijke technocratie, betoogt politicoloog Sander Boon.

 
bullet13 maart 2018, ad.nl: Booking houdt 715 miljoen winstbelasting in zijn zak

Online-reisorganisator Booking heeft over een periode van vijf jaar 715 miljoen euro winstbelasting uitgespaard.

Europarlementariër Paul Tang begrijpt er niets van dat dit volkomen legaal kon gebeuren.

Tang, die het belastingvoordeel van Booking.com vandaag bekendmaakt, ziet in deze belastingvlucht een nieuw argument om het massale geschuif met winsten in Europa snel aan banden te leggen en ook techbedrijven fiscaal stevig aan te slaan.
 
bulletEigen mening: Voorbeeld van de ontwrichtende werking van dit soort belasting-deals.

 
bullet7 maart 2018, Trouw: EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

De Europese Commissie heeft zeven landen berispt voor hun fiscale beleid, tot woede van België en Luxemburg.

De Europese Commissie heeft Nederland en zes andere EU-landen aan de schandpaal genageld wegens hun fiscale beleid, dat nog steeds belastingontwijking door bedrijven mogelijk maakt.

Het is voor het eerst dat Brussel op dit onderwerp zó streng is en hele lidstaten in het beklaagdenbankje zet.
Tot nu toe ging het steeds om specifieke aanklachten, zoals de Starbucks-zaak in Nederland.

 
bullet21 februari 2018, Trouw: Belastingdienst negeerde Europees verbod op afspraken

Paradise Papers
Toen de Europese Commissie bepaalde afspraken tussen de Belastingdienst en multinationals in 2001 verbood, bleef de fiscus die in vergelijkbare vorm maken.

 
bullet21 december 2017, Trouw: Nederland is toch een belastingparadijs, maar officieel niet

Nederland had toch het stempel belastingparadijs moeten krijgen. Dit blijkt uit een stemcorrectie in het Europees Parlement.

Het zal toch niet waar zijn? Geldt Nederland nou alsnog als belastingparadijs, volgens het Europees Parlement althans?

De definitieve uitslag van een stemming vorige week lijkt daar wel op te wijzen.

 
bullet22 december 2017, Trouw: Maatregelen tegen witwassen weinig effectief

Ondanks acht verschillende Nederlandse wetten en nog eens drie Europese richtlijnen is de kans klein dat autoriteiten voorkomen dat via Nederland geld wordt witgewassen.

Of het nu gaat om banken, trustkantoren of virtuele valuta
– in geen enkele sector kunnen de maatregelen het risico op witwassen grotendeels wegnemen.


 
bullet8 december 2017, Trouw: Zo maak je het multinationals veel moeilijker om belasting te ontwijken

De schade door belastingontwijking van multinationals is groot.

Europa heeft de middelen om er wat aan te doen.
En daar zouden ze goed aan doen, bepleit Eva Joly, Europarlementariër voor de Groenen en vicevoorzitter van de speciale belastingcommissie van het Europese Parlement.

 
bullet5 december 2017,nos.nl: Nederland ligt nog steeds dwars bij EU-aanpak belastingontwijking

Nog steeds behoort Nederland tot de 'coalition of the unwilling', zo melden verschillende diplomatieke bronnen in Brussel.

Samen met enkele andere landen blijft Nederland, volgens deze bronnen, op verschillende dossiers dwarsliggen.
Deze landen zouden onderling zelfs afspreken wie welk dossier blokkeert.

Notulen van een speciale Europese werkgroep tegen belastingontwijking, die in handen zijn van de NOS, onderbouwen dat Nederland de invoering van nieuwe wetgeving probeert te dwarsbomen.

 
bullet20 november 2017, Trouw: Belastingdienst deelt 'rulings' maar nauwelijks met Europa, terwijl dat verplicht is

Zo’n 60 procent van alle afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met internationaal opererende bedrijven, lijkt niet uitgewisseld te gaan worden met andere EU-landen.

Dat is opmerkelijk, omdat Europese afspraken vereisen dat alle zogeheten rulings met ‘grensoverschrijdende effecten’ worden gedeeld, om te voorkomen dat bedrijven belasting kunnen ontwijken.

 
bullet5 november 2017, trouw.nl: Nieuwe onthullingen uit belastingparadijzen

De Paradise Papers leggen vertakkingen tussen de Amerikaanse minister Wilbur Ross en vertrouwelingen van de Russische president Poetin bloot.

Ook de Britse Koningin Elizabeth II en de fondsenwerver van de Canadese premier Justin Trudeau duiken op in het nieuwe lek.
 
bullet7 november 2017, trouw.nl: Paradise-Papers
 
bulletNovember 2017: Je moet nee durven zeggen tegen multinationals
 

Panama Papers

Paradise Papers

 
bullet Panama Papers - Nederlands - Wikipedia
 
bullet Panama Papers - Engels - Wikipedia
 
bullet Panama Papers - Nederlands - Site: panamapapers.nl/
 
bullet Panama Papers - Nederlands - Site: panamapapers.icij.org/
 
bullet Panama Papers - Overzicht nu.nl
 
bullet Nieuws over Panama Papers - volkskrant.nl
 
bullet Belastingparadijs - artikelen nu.nl
 
bullet Paradise Papers  - Nederlands - Wikipedia
 
bullet Paradise Papers - Engels - Wikipedia
 
bullet Paradise Papers - Engels - Site: icij.org/investigations/paradise-papers/
 
bullet https://Paradise Papers - Overzicht - artikelen nu.nl
 
bullet Personen en bedrijven in Paradise Papers - volkskrant.nl
 
bulletYouTube-Video: Nederlands Belastingparadijs - Zondag met Lubach - 17 april 2016

 
bulletYouTube-Video:  Zo ontwijk je de belasting in Nederland - Volkskrant - 10 mei 2016

 
bullet14 november 2017, www.europa-nu.nl/: Debat Paradise Papers EU-landen

Pierre Moscovici, Eurocommissaris voor belastingen, zei dat hij geschokt is maar niet verrast over de onthullingen: "Al geruime tijd weten we dat multinationals en welgestelde belastingbetalers en banken samenwerken om allerlei soorten inkomsten uit het licht te houden."

"Als dit legaal is - zoals sommigen beweren - dan moeten we de wet veranderen met de hulp van dit Parlement," voegde Moscovici eraan toe.
 
bullet14 november 2017, Tubantia

Louche banken die multinationals en particuliere superrijken op slinkse manieren helpen om hun kapitaal te verbergen, zijn als vampiers: ,,Nergens bang voor, behalve het licht.” Dat zei Eurocommissaris van economische en monetaire zaken Pierre Moscovici vanochtend in een parlementair debat over de Paradise Papers.

Toch moet Europa volgens hem ook aan steun denken voor belastingparadijzen om een overgang naar een 'nieuw bedrijfsmodel' te stimuleren.

 

bullet11 augustus 2017, EenVandaag: Rijken ontdekken nieuwe manier om belasting te besparen

Vermogende particulieren maken massaal gebruik van een nieuwe route om belasting te besparen en anoniem te blijven.
Via een zogeheten fonds voor gemene rekening omzeilen zij de belasting op vermogen.

 
bullet28 februari 2018, nu.nl: IMF roept op flexibilisering arbeidsmarkt tegen te gaan

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept op de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt tegen te gaan. Hoewel flexibele contracten bijdroegen aan het economisch herstel na de crisis, houdt het nu juist loongroei tegen.

Meer vaste contracten moeten ervoor zorgen dat ook de lonen gaan stijgen, schrijft het instituut in een woensdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.
 
bullet28 februari 2018, nu.nl: Flexwerkers winnen terrein tov vaste werknemers (CBS)
 
bullet19 februari 2018, cbs.nl: Weer meer vast werk, maar flexwerk groeit harder

 

bullet17 januari 2018, nos.nl: Langdurige armoede neemt toe in Nederland

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, zegt het CBS.

Zo'n 224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Dat is 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland, zo'n 15.000 meer dan in 2015.
Dat komt doordat meer mensen langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

 
bullet16 januari 2018, Trouw: Ongelijkheid neemt toe en de werknemers hebben het nakijken

Economische ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Sinds de jaren tachtig groeit de ongelijkheid in vermogens en inkomens op wereldschaal en ook binnen landen groeit de kloof.
Ook het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen neemt af ten gunste van het aandeel kapitaalopbrengsten
– met China voorop.
In het westen zijn vooral werknemers met medium scholing de dupe.
 
bulletZie ook het boek: De Onzichtbare Hand - Bas van Bavel - boek op deze pagina.

 
bullet13 januari 2018, Trouw: Nederland spil in groeiend aantal claims van bedrijven tegen staten

 
bulletEigen opmerkingen:

- Zitten we in een race naar de bodem, waarbij de kloof tussen armoede en rijkdom steeds groter wordt ?

    - Steeds grotere kloof tussen bv mensen in loondienst (zitten in een belastingkeurslijf) en 'niet-loondienst' ?

-
Plaats grote vraagtekens mbt duurzaamheid van deze matschappelijke, sociale en economische ontstane situatie !

 

 

bulletZie ook de pagina Integrale Visie Europa /Nederland item 3.5 Nederland en belastingontwijking
 

 

bullet3 september 2017, Trouw: Deals die de fiscus met buitenlandse bedrijven sloot, zijn mogelijk ongeldig

De Belastingdienst heeft multinationals jarenlang de hand boven het hoofd gehouden.

Deals die de fiscus met buitenlandse bedrijven sloot, voldeden niet aan de voorwaarden. Daarmee zijn de afspraken mogelijk nietig, zo stellen twee deskundigen.
Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer hierover verkeerd voorgelicht, stellen zij bovendien.

 
bullet3 juni 2017, nu.nl: Vakbond FNV pleit voor lijst met verboden belastingroutes

Volgens vakbond FNV hebben grote Nederlandse bedrijven nog steeds te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken via het buitenland. Nederland zou hierdoor miljarden aan belastinginkomsten mislopen.

FNV-bestuurder Coen van der Veer: "Deze grote bedrijven maken net zo goed gebruik van onze wegen en spoorwegen, ze hebben goed opgeleid personeel dankzij het Nederlandse onderwijssysteem, als iemand ziek is vallen ze terug op ons zorgstelsel en zij profiteren ook van veilige straten in ons land.

Het is niet meer dan normaal dat zij hier via de belastingen ook eerlijk aan bijdragen."
 
 
  Wist je dat ....
 
bullet19 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan  subsidie fossiele energie  dan aan  zorg (IMF)

Overheden geven dit jaar wereldwijd 4,6 biljoen Euro (4.600.000 miljoen Euro) uit aan subsidies op fossiele brandstoffen.

 
bullet IMF-Rapport How large are Global Energy Subsidies  - (Rapport IMF - pdf)
 
bullet IMF: Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Executive Summery (pdf)

 
bulletmei 2017, Trouw: Zwitsers kiezen voor meer duurzame energie - met bindend referendum

 
bulletZie  voor uitgebreide toelichting de pagina Duurzaamheid - item 5.4
 

  Wist je dat ....

bullet21 juli 2017, Trouw: Waarom de werkloosheid hoger is dan de cijfers suggereren

De werkloosheid ligt weer onder de 5 procent, maakte het CBS donderdag bekend. Maar de cijfers vertellen niet het werkelijke verhaal.
Eerder deze zomer schreef De Nederlandsche Bank (DNB) dat er iets mis is met de werkloosheidscijfers.

Normaal gesproken stijgen de lonen als de werkloosheid afneemt. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Hoe minder mensen werkloos zijn,
des te te kleiner is de keuze voor werkgevers. En dus stijgt de prijs, in dit geval het loon.
Maar in Nederland willen de lonen nauwelijks omhoog.
DNB klaagt erover, het IMF, economen en uiteraard de vakbonden. Toch verandert er niets.

Dat komt omdat het CBS alleen mensen die minder dan een uur per week werken beschouwt als werkloos.
In de werkloosheidscijfers zijn niet de mensen opgenomen die in deeltijd werken terwijl ze een voltijdbaan zoeken.
Ook niet terug te zien in de cijfers is de groep Nederlanders die ontmoedigd is geraakt door alle afwijzingen op sollicitaties.
Omdat beide groepen ontbreken, "overschatten de werkloosheidscijfers de krapte op de arbeidsmarkt", schreef DNB.

 

   Wist je dat ....
 
bullet16 augustus 2017, nu.nl: Referendum aftapwet stap dichterbij - Referendum Sleepwet

Actievoerders hebben meer dan tienduizend handtekeningen opgehaald voor een raadgevend referendum over de 'aftapwet',
die inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft om internetverkeer te verzamelen.

Dat heeft de groep studenten achter het 'Sleepwet'-burgerinitiatief op Twitter gemeld.

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet
 
bulletZie item Referendum Aftapwet stap dichterbij op deze pagina
 

 

bullet Burnout - Alarm in het onderwijs!  - PO in actie
 
bullet17 juli 2018, volkskrant: Basisscholen vrezen nieuw schooljaar te moeten beginnen met tekort van meer dan 1000 leraren

Basisscholen vrezen na de zomervakantie het nieuwe schooljaar te moeten beginnen met een tekort van naar schatting 1.300 leerkrachten.

Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad, de brancheorganisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs.

 
bullet18 januari 2018, nu.nl: Basisschoolleraren noordelijke provincies leggen werk neer op 14 februari 2018

Basisschoolleraren in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe leggen op 14 februari opnieuw het werk neer.
Dit omdat er volgens de docenten te weinig vooruitgang is geboekt tijdens de gesprekken met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

 
bulletwww.poinactie.nl: De AOb en CNV Onderwijs - Staking op 5 oktober 2017 leraren in het Primaire Onderwijs

5 oktober 2017, de dag van de leraar, wordt de dag van het lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing.
Dankzij het initiatief van PO in actie is er een manifest gemaakt en nu zetten we de volgende stap.

De AOb en CNV Onderwijs kondigen een staking van één dag af voor leerkrachten in het Primair Onderwijs (PO).
 
bullet Manifest - www.poinactie.nl

 
bullet8 januari 2918, Trouw: Conflict dreigt over geld voor werkloze leerkrachten

Het basisonderwijs is niet bereid te korten op extra uitkeringen voor werkloze docenten. Het kabinet dringt daar op aan.

 
bullet26 januari 2018, radar.avrotros.nl: Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts

Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte.
Dat blijkt uit een enquête van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen.

Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte.
Maar ook komt het voor dat zieke werknemers in de werkeloosheidswet (WW) eindigen terwijl zij naar eigen zeggen nog in de ziektewet thuis horen.

26 procent van de mensen die vanuit ziekte in de WW terecht komt, geeft aan dat dit onder druk is gegaan.

 
bullet5 december 2017, nu.nl: Leraren in het primair onderwijs gaan dinsdag 12 december weer staken

Dat heeft actiegroep PO in actie bekendgemaakt nadat een ultimatum aan het kabinet voor het vrijmaken van extra geld was verlopen.
 

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van PO in actie, willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs.
Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden.
Maar minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.
 
bullet5 december 2017 poraad.nl: Primair onderwijs staakt op 12 december 2017 - achtergronden

 
bullet4 december 2017, Trouw: Investeringen in onderwijs vallen lager uit door oud tekort

Een oud tekort op de begroting van het ministerie van onderwijs dreigt vele tientallen miljoenen af te snoepen van de investeringen die het huidige kabinet wil doen in het onderwijs.

 
bulletVoor laatste nieuws (de regeringscrisis) ivm meer geld naar basis-onderwijs zie:
 
bulletwebsite PO in actie: www.poinactie.nl/media/
 
bulletDe PvdA wil dat in de begroting van volgend jaar extra geld vrijkomt voor de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs

(
29 augustus 2017, nu.nl: VVD en PvdA bijeen - crisisberaad vanwege lerarensalarissen)


 
bullet6 juni 2017, npo.nl: Leraren basisschool gaan staken voor meer salaris en lagere werkdruk

- Op dinsdag 27 juni blijven de schooldeuren van de basisschool het eerste uur dicht -
 
 
Zie hier ook de video van het programma Jinek op NPO1 op 6 juni 2017
  
Een op de vier leraren in het basisonderwijs heeft een burn-out (gehad).

(Eigen opmerking: Naast alle ellende  - Wat zijn bv de kosten hiervan geweest ??? - Integraal bekijken!)
 
bullet6 juni 2017, Video NPO TV programma Jinek - video: TV programma Jinek van 6 juni 2017

Item 'leraren basisschool staken op 27 juni' 33.18 min na start video
.

 
bullet14 april 2017, www.ad.nl: Invaljuf Annelies ingestort na 26 tijdelijke contracten
 
bullet16 november 2015, nu.nl: Onderwijs telt relatief meeste werknemers met burnout klachten
 
bullet14 juli 2017, http://pauldeblot.nl: Het basisonderwijs verkeert in een crisis en daardoor ook onze toekomst (Prof. dr. Paul de Blot)

De leerkrachten in het basisonderwijs zijn in staking vanwege de lage salarissen en de overbelasting. De stress is zelfs verontrustend vaak de oorzaak van een burn-out.
Het basisonderwijs draagt in belangrijke mate bij aan de toekomst van ons land en het welzijn van ons volk. "De jeugd vormt de basis van ons toekomstig welzijn."

 
bulletVoor uitgebreide informatie zie pagina  Reden duurzame politiek - item 7, van deze website

 
bulletGrote controverse over behandeling chronische vermoeidheid  - ME/cvs
 
bullet14 oktober 2017, Eenvandaag.avrotros.nl: Grote controverse over behandeling Chronische vermoeidheid

Hebben patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom/ME jarenlang de verkeerde behandeling gehad, gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek?

Een behandeling die, wanneer patiënten de therapie weigerden, hun uitkering kon kosten? Patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom vrezen van wel.

 
bulletZie ook item Introductie - oa Waarom veranderen?' van deel Deel 2 - van deze Start - Pagina - Waarom en hoe naar Duurzame Politiek met integrale Visie?

Zie bv item 'Economisme
- herleiding van alle maatschappelijke problemen tot economische kwesties (zie diagram op deze pagina -  kwadrant (RB))'


Voor duurzame politiek en een duurzame maatschappij / samenleving lijkt een integrale visie en aanpak nodig!

 
bulletGa naar deel 2 - Tweede Kamer Nederland na verkiezingen op 15 maart 2017 en Kabinetsformatie

 
bulletGa naar het begin van deze pagina
 
 
bulletGeluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken

World Happiness Report 2016 Update  -

    http://worldhappiness.report/

Zie item op deze pagina

 
bulletZie op de pagina Meditatie Geluk Duurzame Politiek met oa:

- Item 1 - Mindfulness en Meditatie

- Item 2 - 'Geluk als een belangrijke sleutel'

- Item 4 - Bram Moerland - Filosoof - 'Stapstenen voor
               Persoonlijke groei'

'Terug naar het begin? -
Nag Hammadi Geschriften - een onverwacht en eigentijds 'nieuw begin?''

'Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit' -
Bram Moerland

Zie ook kwadrant 'Links-Boven' van het 4 Kwadranten Diagram op deze startpagina

 
bulletWerken aan veel meer betrokkenheid van burgers bij de politiek.
Maak de politiek weer inspirerend voor de kiezers. Geef de democratie weer terug aan de burgers!

Zorg voor praktische en uitvoerbare politieke besluiten en minder verspillen (Zie de vele Tweede Kamer enquêtes)!
Zorg ervoor dat het rechtsgevoel en de zorgvuldigheid tav burgers niet wordt aangetast.

 
bulletZie van deze pagina Item: Introductie website - oa Waarom veranderingen?

 
bullet'Duurzaam' dreigt steeds meer een uitgehold begrip te worden.

Steeds meer organisaties en bedrijven noemen zichzelf duurzaam, terwijl het de vraag is in hoeverre ze dit in werkelijk zijn.

 
bulletNaar samenwerking van oa :
 
bulletMaatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)
 
bulletMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 
bulletBewust-zijn bij een samenhangend (coherent, integraal) mensbeeld en wereldbeeld.

 
bullet TV Uitzendingen Filosofisch Kwintet 2016 - Thema Onafhankelijkheid

‘Onafhankelijkheid’ is het thema van een nieuwe reeks afleveringen van Het Filosofisch Kwintet. Onder leiding van journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge gaan drie ervaringsdeskundigen over dit thema in gesprek.
 
bulletVanaf zondag 26 juni 2016 volgen nog vijf uitzendingen van 55 minuten, wekelijks om 12.10 uur op NPO 1
 
bullet Rechters, wetenschappers, journalisten, medici: door de eeuwen hebben zij een onafhankelijke positie toebedeeld gekregen.
Maar hoe onafhankelijk zijn ze nog
?
 
bulletZie de pagina Integrale visie Europa en Nederland - item 1.1

---------------------------------

Gooi mensenrechten nooit zomaar weg !!
  - www.amnesty.nl -

------------------------------

Wacht niet tot later
Als later eerder komt, ben je te laat ...

Connie Franse


    Kabinetsformatie na verkiezingen op15 maart 2017 - deel 2

 
bullet Kabinetsformatie - www.parlement.com

Sinds 2012 neemt de Tweede Kamer het initiatief bij de formatie.
 
bullet15 maart 2017, nrc.nl: Van stemhokje naar kabinetsformatie in negen stappen

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, komt in politiek Den Haag vrijwel direct een proces op gang dat zich voltrekt langs een min of meer vast patroon. Dat moet leiden tot een nieuw kabinet.
Korte beschrijving van de stappen.
 
bullet18 maart 2017, Trouw: Klimaat in formatie een sleutelkwestie

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat alleen de plannen van D66, Groen Links en ChristenUnie koersen op het halen van de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs
.

Het beleid van VVD levert niets op voor het klimaat. Het CDA liet het verkiezingprogramma niet eens onderzoeken, want CDA vindt dat de initiatieven om het klimaat te verbeteren uit de samenleving moeten komen en niet uit de overheid.
 
bullet Tweede Kamerverkiezingen  - 15 maart 2017
 
De Tweede Kamerverkiezingen zijn rechtstreekse verkiezingen volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging waarmee de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt bepaald.
De leden worden rechtstreeks gekozen.
Deze verkiezing vindt tenminste elke vier jaar plaats.


Zie bv ook de pagina's Reden Duurzame Politiek, Duurzaamheid en Integrale Visie EU/NL voor achtergrond informatie
 
bulletOverzicht partij-verkiezingsprogramma's Tweede Kamer verkiezingen 2017:
 
bullet Overzicht partijprogramma's per thema -  via de site: http://www.kamerbreed.info/home/
 
bullet Overzicht verkiezingsprogramma's Tweede Kamerverkiezing 2017 - via de site: https://www.parlement.com/
 
bullet Zie ook vervolg item - op deze pagina:

Er is een steeds sterker stijgende vraag naar meer duurzaamheid, samenhang en zorgvuldigheid mbt mensen en de aarde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Bij alle uitdagingen die we hier bespreken: terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, zal één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat"

- Ex-President Barack Obama -


Bekijk ook de pagina Spreuken, citaten en gezegden van deze site
 
 
bullet2 mei 2017, nos.nl: Grote bedrijven willen een klimaatwet voor de lange termijn

Een aantal grote bedrijven, waaronder ING, Schiphol en Gasunie, willen dat het nieuwe kabinet een duidelijk klimaatbeleid gaat voeren voor de lange termijn.
Die boodschap sturen ze naar de kabinetsformateurs, zo besloten topmanagers van de bedrijven na een driedaags verblijf op Spitsbergen !
(Zie ook de video) - Zie de pagina Duurzaamheid  - item 5

 
bullet8 april 2017, EenVandaag-TV: IJskappen smelten in Groenland steeds sneller
 
bulletZie ook op de pagina Duurzaamheid - item 'Klimaatverandering in Nederland'
 

 

bulletDe nieuwe 'derde weg' in de politiek? - Naar Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)?
 
bulletUitgaan van duurzaamheid, integrale visie en aanpak in bv de Nederlandse Politiek.
Dit in plaats van een samenwerking vanuit eenzijdige / verkokerde visies / zuilen en structuren.
 
bulletEen integrale visie en aanpak sluit waarschijnlijk ook beter aan bij het samenwerken vanuit bv verschillende culturen.
 
bulletArtikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens
 
bulletArtikel: Integral Politics: A Swiss Perspective (pdf) - Elke Fein, Hans-Peter Studer - Integral Review 
 
bulletZie IP-Integrale Politik | Aus der Intelligenz des Herzens (IP - Integrale Politik)

 
bulletZie als voorbeeld het vormgeven van Integrale politiek in Zwitserland  - op deze pagina.

 
bullet Zie ook de pagina Duurzame en integrale Visie op Europa (EU) en Nederland? 

- Hoe verder met Europa, de Euro en de politiek in Nederland?

- Hoe krijgen burgers meer betrokkenheid en weer echte invloed in de politiek?
 
 
bullet1 juni 2017, nu.nl: Internationale verontwaardiging om klimaatbesluit Trump
 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug
 
bulletWaarschijnlijk zal oa de combinatie van de gevolgen van de klimaatcrisis en toename van de kloof tussen armoede en rijkdom, de armoede verder versterken en het aantal vluchtelingen sterker doen toenemen.

Dit versterkt de urgentie om aan fundamentele en duurzame oplossingen te werken !
 
bullet13 maart 2017, DeMorgen: Honger bedreigd 20 miljoen mensen

Grote delen van Afrika en Midden-Oosten geteisterd door droogte en conflict.
Hulporganisaties trekken massaal aan de alarm­bel over de toestand in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen.
Hongersnood bedreigt daar zowat 20 miljoen mensen.
Alleen voldoende noodhulp kan een drama afwenden.

 
 
bullet Klimaatconferentie COP22 in Marrakesh - Marokko  - 7 tot 18 november 2016

De tweeëntwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP22, van de Verenigde Naties vindt van 7 tot 18 november 2016 plaats in Marrakesh (Marokko).

 
bulletCOP22 bouwt voort op de afspraken die in december 2015 zijn gemaakt tijdens de klimaatconferentie in Parijs. Tijdens die top is er een nieuw klimaatakkoord bereikt.

In Marrakesh wordt de implementatie van
dat nieuwe akkoord uitgewerkt.
 
bullet www.cop22-morocco.com/ - Officiële site COP22
 
bullet unfccc.int - site  over COP22
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid - item 5
 
 
bulletKlimaatverdrag:  Zaterdag 12 december 2015, nu.nl: 195 Landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag in Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.
Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.


'Geschiedenis geschreven !' - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in Parijs gesloten VN-klimaatverdrag "evenwichtig, met een helder en ambitieus doel".
 

Na uitslag Referendum Brexit Verenigd Koninkrijk en Referendum Oekraïne

Nu naar Duurzame, Integrale en nieuwe eigentijdse Democratische oplossingen voor de EU en NL (en andere EU-landen) ?


 
bullet24 juni 2016, Trouw: 17.410.742 Britten stemden voor een Brexit

Een nieuwe dageraad is aangebroken, zei Ukip-leider Nigel Farage iets na vieren vannacht. Toen werd duidelijk dat het uit-kamp een grote voorsprong had opgebouwd in het referendum over het EU-lidmaatschap.
De uitslagen gaven hem later gelijk. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie, na 43 jaar
.
 
bulletWikipedia: Brexit - Nederlands
 
bullet29-08-2019, nu.nl: Al miljoen Britten tekenden petitie tegen schorsing parlement (voltrekt zich hier een drama?)
 
bullet10 juni 2018, volkskrant: Brexit geldschieter Arron Banks had nauwe banden met het Kremlin
 
bullet27 juni 2016: Brexit - Britten stemmen tegen - www.europa-nu.nl/

Zie ook: Terugtrekken uit Europese Unie (artikel 50)

 
bulletBurgers binnen de EU moeten veel meer directe invloed krijgen en zich goed kunnen herkennen in het reilen en zeilen van EU en hun eigen landen!

 
bulletZie de pagina's Integrale Visie EU / NL en Duurzaamheid van deze website
 
 
   Referendum Aftapwet stap dichterbij - Referendum Sleepwet

 
bullet16 augustus 2017, nu.nl: Referendum aftapwet stap dichterbij

Actievoerders hebben meer dan tienduizend handtekeningen opgehaald voor een raadgevend referendum over de 'aftapwet', die inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft om internetverkeer te verzamelen.

Dat heeft de groep studenten achter het 'Sleepwet'-burgerinitiatief op Twitter gemeld.
 
bullet www.sleepwet.nl - het sleepnet referendum steunen:

- Vanaf 3 september 2017 kunt u op de site definitief het sleepwet-referendum steunen.

- Het verzoek moet op uiterlijk 16 oktober 2017 bij de kiesraad binnen zijn!!!
 
 (===>> ook na het halen van de drempel van 300.000 ondersteuningsverklaringen !!!)

De sleepwet - Met deze wet wordt het vanaf 2018 mogelijk voor de inlichtingendiensten (de AIVD en de MIVD) om op grote schaal online communicatie en informatie verwerven, ook van onschuldige burgers.
Daarnaast wordt het in sommige gevallen mogelijk toegang te krijgen tot databases van andere instanties. Al deze informatie kan, zelfs zonder het analyseren ervan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten.
Er mag een geheime DNA databank worden begonnen waar iedere burger in terecht kan komen.
Ook mogen de geheime diensten alle geautomatiseerde apparaten hacken (bijvoorbeeld uw telefoon, computer, smart-tv en pacemaker).

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet.
De wet is op 11 juli 2017 aangenomen door de Eerste Kamer.
 

bullet29 oktober 2016, nu.nl: Wat staat er in de nieuwe aftapwet
 
bulletOktober 2017: Sleepwet - Zondag met Lubach - YouTube Video
Een kritische beschouwing

 
bulletZie de pagina Integrale Visie EU / NL item 1.1 - Referendum Aftapwet stap dichterbij
 


We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica)
en komen terecht bij holos (geheel).

We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel,
waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.

Ervin Laszlo -

De ware aard van democratie is vrijheid.
Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd worden
 -  Aristoteles  -
zie item

Zonder anderen ben je niemand
Zonder anderen kun je niet gelukkig zijn
 -  Aristoteles  (zie item) -

Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten
 op het bestrijden van het oude,
maar op het realiseren van het nieuwe
 
-
Socrates  470 - 399 voor Christus -

Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid

Nelson Mandela  -

Een samenleving is een volwaardige democratie als
het op de juiste wijze met haar opposanten omgaat

-  Nelson Mandela  -

Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak.
Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
 - Dalai Lama -


Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid
van onze planeet
- André Kuipers - astronaut -

Zie pagina Meditatie geluk duurzaamheid - item 1, van deze website.Zie ook pagina Spreuken, citaten en spreekwoorden mbt Duurzame Politiek met integrale visie.
 

                   ==    Integriteit  ==
 
bullet Integriteit - persoon - Wikipedia

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar.

De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.
Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
 
bullet Integriteit van van politieke ambtsdragers

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur.

De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.
 
bulletIntegriteit is een belangrijk onderwerp ivm vertrouwen in politici en politiek
 
 
bulletPresident Bill Clinton:

"If ordinary people don't perceive that our grand ideas are working in their lives then they can't develop the higher level of consciousness, to use a term that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.

He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated, but it requires a consciousness that's way up here, and an ability to see beyond the differences among us."

Bron: https://integrallife.com/contributors/ken-wilber

 

bullet6 oktober 2017, Trouw.nl: Postume boodschap - van der Laan:  Partijpolitiek staat oplossingen in de weg
 
bulletZie de pagina Integrale Visie EU/NL - item 1.1
 


Thema
van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Bouwstenen voor verandering

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!

Voor inspirerende politiek en betrokkenheid

Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt alle mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.

Zie verdere uitgangspunten website op deze pagina.

----------

- Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan eens naar het strand - Frans Taverne
----------------------------------

bulletZie zeker ook de pagina's: Duurzaamheid en Reden Duurzame Politiek van deze website.
 
 
  ==  Vertaal deze website  ==  Translate this website   == :

 
bullet   Vertaling van deze site: 'Duurzame Politiek met integrale visie' in het Engels of een andere taal.


Translation of this website: 'Sustainable Politics with integral vision' in English or another language.
 
 
bullet www.klimaatverklaring.nl :

Wij, bestuurders van Nederlandse provincies, watershappen en gemeenten, roepen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid.
We zetten ons ervoor in dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert.
 
bulletZie item 'Urgenda Klimaatzaak Uit liefde - Echt Urgent!' op deze pagina.

 
bulletZie de pagina Duurzaamheid (- item 3 Klimaat) van deze website.
 
 
bullet26 januari 2017, bright.nl: Amerikaanse klimaatdata gered door Nederlander

Het bedrijf van een Nederlander maakt backups van Amerikaanse overheidssites om belangrijke data over klimaatverandering online te houden.
De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren een schat aan informatie over het klimaat en klimaatverandering verzameld en openbaar gemaakt.
Maar wetenschappers vreesden dat de nieuwe regering onder leiding van klimaatscepticus Donald Trump de data snel onvindbaar zal maken.
Zie ook item op deze pagina.
 

 
bulletUitgebreid overzicht:  onderwerpen van deze start-pagina

 
bulletKort overzicht:  onderwerpen per pagina - op deze startpagina

 
bulletUitgebreid overzicht:  onderwerpen per pagina - pagina: Inhoud website

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering
 


Ga naar het begin van deze pagina

=================================================

  Deel 2 van deze startpagina - Waarom en Hoe Duurzame Politiek


Uitgebreid overzicht onderwerpen  - 
Op deel 2 van deze pagina


 
bullet  Algemeen - Deel 2 - Waarom en hoe Duurzame Politiek

 
bullet1 Introductie - oa Waarom veranderen?
 
bulletMet oa vernieuwing lokale democratie: G1000


 
bullet 2 Duurzame Politiek met een Integrale Visie - introductie

 
bullet The four faces of truth - Ken Wilber
 
bullet Integraal Leven

 
bullet Recent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid

 
bullet Inpassen van Geluk in het 4 kwadranten Model van Ken Wilber


 
bullet3 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' in het kort
 
bullet Integrale visie van Ken Wilber  -  Integraal Leven

 
bulletBelangrijke uitgangspunten bij het 4 kwadranten model van Ken Wilber

 
bullet Multi Intelligentie Model en het belang van oa spirituele intelligentie (SQ) - Cindy Wigglesworth, Marjolein Rikmenspoel


 
bullet4 Integrale visie in de Politiek - Belangrijke informatie en achtergronden, met oa:
 
bullet Integrale Politiek - Ken Wilber

 
bullet Voorbeeld van een Integrale Politieke Partij in Zwitserland

 
bullet Werken met een referendum in Zwitserland
Voorbeeld hoe het anders kan

 
bullet Cultuurmodel - Geert Hofstede

Oa ivm vluchtelingencrisis
'De Chinese Wereldorde'


 
bullet Korte beschrijving van politieke filosofie, politicologie en sociologie

 
bulletJe moet je leven veranderen - Peter Sloterdijk

 
bullet Hoe kijken we naar de natuur

Spiegel van de Natuur - Matthijs Schouten

 
bullet Een vorm van beschaving - Klaas van Egmond

 
bullet Worldshift 2012 - Ervin Laszlo

Noodzaak van synergie tussen oa meer bewustzijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)

 
bullet De duurzame weg en sociale duurzaamheid

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is Integer / Integriteit en wat is Ethiek / Moraal?

 
bullet 4 kwadranten model van Ken Wilber ivm de controverse mbt Islam in Nederland

 
bullet Verdere achtergronden Integrale Politiek - Ken Wilber
 
bulletMet oa Duurzame-politiek.nl - Naar Duurzaamheid met Integrale Politiek
 
bullet Spiral Dynamics
Spiral Dynamics is een model dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft op zowel persoonlijk als collectief niveau van bijvoorbeeld organisaties.
 
bullet Vrijheid als ontwikkelingsweg

 
bullet Integrale politiek en integrale economie
Pluralistische benadering van de Economie - Betekenis Economie

Saving Capitalism - For The Many, Not the few, door Robert Reich
- For The Many, Not the few - 0a positie Millenials

De Onzichtbare Hand - Bas van Bavel - boek
Wie rijk wordt, wordt sterker en kan de regels bepalen, geheel naar eigen belang.

 
bullet 5 Huidige situatie in Nederland mbt de 'integrale aanpak' bij bedrijven en overheid


 
bullet6 Overige informatie mbt Integrale Politiek

 
Diagrammen, websites, tijdschriften en literatuur


 
 
bulletDownload samenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie (pdf - file)
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Democratie - Innovaties in Nederland en België (pdf-file)
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000  (pdf - file) - 03-12-2018

In Amersfoort vond in 2014 de eerste G1000 op gemeentelijke niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers.


- 22 maart 2014: G1000 in Amersfoort- Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015


- Zie ook item 1.2 van de pagina Integrale Visie Nederland /EU


 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf - file)


 
bullet Meditatie        1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf - file)


 
bulletZie ook de pagina Literatuur, sites en video's van deze website.
 


Ga naar het begin van deze pagina

                      ------------------------------------

  Algemeen deel 2 - Waarom en hoe duurzame Politiek
 

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Verslag afscheid Herman Wijffels op 3 oktober (pdf)

Herman Wijffels nam afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering
.
 
bullet3 oktober 2016: Afscheidsrede professor Wijffels (pdf)
 
bullet2 oktober 2016: Afscheid interview met Herman Wijffels in het TV-Programma Buitenhof
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid - item 1.6.1, van deze website.

 
bullet Filosofisch Kwintet 2017 (zie afleveringen 2017) - Thema Democratie - 5 uitzendingen

- 2 juli 2017, aflevering 1: Versplintering

In dit woelige verkiezingsjaar buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de toekomst van de democratie. Het was het grote succes van de twintigste eeuw, maar in de eenentwintigste eeuw lijkt daar de klad in te zijn gekomen. Is dat zo? En hoe komt dat?


- 30 juli 2017, aflevering 5:
De toekomst van de democratie

Hoe om te gaan met het wantrouwen jegens politici, met de opmars van populistische partijen, en met andere uitingen van onvrede over het democratisch proces? Over de weerbaarheid van de democratie.

 
bulletZie de pagina Integrale visie Europa en Nederland - item 1.1 voor de overige afleveringen in 2017
 
=================================================  Kort overzicht
  onderwerpen per pagina  van deze website:
 
bullet Duurzaamheid  -  Pagina

- Klimaatverandering in Nederland
- Earth Overshoot Day
- Duurzaamheid inwoner, samenleving, landen en steden in NL
- Wat is duurzaamheid, duurzame samenleving, duurzame mens
- Duurzaamheid als wereldbeeld
-
Duurzaamheid in 151 landen per land weergegeven
- Duurzaamheid in 408 gemeenten in Nederland - per gemeente

-
Jongeren Duurzaamheids-Scan
-
Better Life Index - OESO - per land weergegeven
- Democratie en rechtsstaat

- Gebruik van 'Mijn duurzaamheids-diagram'
   Hoe zelf invulling geven aan duurzaamheid met integrale visie
- De Grote Transitie - 10 Thema's - 10 debatten
   Our New Economy
   Doorbrak van Duurzaam
   Manifest voor een duurzame en solidaire economie
  
Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017
  
Fairtrade Gemeente
- Filosofie, ethiek, politiek, communicatie, (E-)democratie en duurzaamheid
- Communicatie - politiek - duurzaamheid
-
Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

-
Klimaatcrisis:

-
Statement Ex-President VS Barack Obama mbt klimaatcrisis,
  
Film: Before the Flood - Leonardo DiCaprio - video
   'Klimaatverklaring provincies, waterschappen en gemeenten',
   IPCC, Status Nederland mbt klimaat, Actie-organisatie Urgenda
-
Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
   Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?
- Klimaatverklaring bestuurders provincies, waterschappen en gemeenten
- Klimaatwet PvdA en GroenLinks
- Kolencentrales sluiten
- Urgenda wint Klimaatproces tegen de Nederlandse Staat
-
Klimaatproces België
-
'Oslo Principles'
- Energietransitie en Energieakkoord in Nederland
- Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof
- Duurzaamheid: Overzicht sites en nieuwsbrieven
- Het toepassen van zonnepanelen
 
bullet Wat is integraal en wat is Integrale politiek? - Overzicht  -  Pagina
- Korte weergave / impressie mbt de inhoud van deze website over
  het begrip 'integraal', Duurzame  Politiek met integrale visie en
  Integraal Leiderschap
- Integrale Visie - Integraal Leven - betekenis en werken met kwadranten,
  niveaus, lijnen, toestanden en typen
- Democratie en rechtsstaat
-
Toekomst van de Democratie
 
bullet Literatuur, Sites en Video's - Duurzame Politiek met Integrale Visie - Pagina
Overzicht van Literatuur, Websites en Videolinks over Duurzame Politiek, Duurzaamheid, Integrale Visie en Duurzame Maatschappij

- Met oa vele websites over duurzaamheid en
vernieuwing van de democratie.
 
bulletReden Duurzame Politiek en Integrale Visie  -  Pagina
Vriendjes politiek - Fraude en corruptie in Nederland
Belangrijke motieven voor Duurzame Politiek met Integrale Visie.
oa Klimaat, Wereldbevolking, Vluchtelingen crisis, Democratie, Ecologie, Gezondheid,
Ernstig probleem met zorgverzekeraars
Artsen moeten vaker voeding als medicijn inzetten.
Waarom is water zo gezond?
Burnout, Obesitas, Diabetes, Suikerbelasting, Veroudering,
Blue Zones -
9 regels om kans op een langer leven te verhogen
Nieuw wereldbeeld
-
Verbeteren van oa het immuun systeem en belang van goede ademhaling
- Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen
- Provincie Overijssel naar rechter om hervatten afvalwaterinjecties Twente
-
Voorbeeld hoe het ook kan: Burenhulp en zorg in Wedde
-
Koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim
- Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU
- Discussie zorgstelsel in Nederland - oa overgaan naar Zorgfonds
- Privacy en je gezondheidsgegevens
 
bulletDiscussie Duurzame Politiek  -  Pagina
Robot-rechter e-Court
Belangrijke discussies mbt Duurzame Politiek met integraler visie en nodige veranderingen mbt politiek (oa LETS-kringen (Local Exchange Trading System) - ruilen van diensten en goederen)
Een volledig digitale samenleving in Estland, het kan!
Ervin Laszlo 'Spoedcursus wereld veranderen'
De Utopie van de vrije Markt -- Ayn Rand - Atlas in Staking
PSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeer
Toekomst met een duurzame samenleving
Verbetering van (Lokale) democratie (met oa G1000) en de rechtsstaat
Waterstof Economie
Basisinkomen
Boek: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter
Kwantumcomputer - Kwantum fysica
Tiny House - Klein Huis om in te wonen
 
bullet Integrale Visie op Nederland (NL) en Europa (EU) - Pagina

Code Oranje - Meer inspraak voor de burger
Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?
Is de huidige democratie nog wel van deze tijd?
Invloed spindoctors in politiek, Cambridge Analytica en Media Logica
Referendum redding democratie?
Invloed van nepnieuws en de filterbubbel
Participatiesamenleving 
Huis van Klokkenluiders
Open democratie - Oa in IJsland en UK
Over de onafhankelijkheid in de politiek en journalistiek
Dag van de Dialoog in vele Nederlandse steden
Vernieuwing mbv oa G1000 (lokale democratie)

Integral City
Met oa Alex Brenninkmeijer en David van Reybrouck
   - Meer bijdragen aan een duurzame en integrale visie op Nederland, oa:
   - Democratic Challenge
   -
De Gemeente van de Toekomst - integrale aanpak -
      decentralisatie in het sociale domein

   -
Boek '1984' door George Orwell
   - Burger initiatief in Nederland
   -
Periodieke Referenda (oa praktisch en modern systeem
     in Zwitserland)
  
- Macht aan de stad?

Politieke vernieuwing in Nederland ??

Hoe verder met Europa en de Euro?
Is er een door de bevolking gedragen Integrale Visie op Euro (EU)?
Integral European Conference 2016 - Reinventing Europe -
EU krijgt Nobelprijs voor de Vrede
Geert Mak over de vluchtelingencrisis
- 7 maart 2016
Geert Mak - Europa Special 'Hoe staat Europa ervoor? - mei 2016
De crisis in Europa - Geert Mak en crisis Griekenland
Verkiezing Europees Parlement 2014
Een persoonlijke integrale visie op Europa
TTIP en TTIP-referendum in Nederland
Trumps mars naar het witte huis (eerste 100 dagen in het Witte Huis)
Donald Trump ontslaat FBI-directeur James Comey
'
Nooit genoeg' - De biografie van Donald Trump
Zwarte Zwanen en de Nederlandse Pensioen - Industrie
 

bullet Spreekwoorden, spreuken en citaten mbt politiek  -  Pagina
- Spreekwoorden over politiek, samenleving, duurzaamheid,
   integrale visie en geluk - Spreekwoorden van Aristoteles
 
 
Boek ´Wat zou Aristoteles doen?´
- Andere spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek,
   duurzaamheid, integrale visie en geluk
- Hoe Spreuken, Citaten en Gezegden passen in de Integrale Visie
-
Maken van je eigen 'Duurzaamheids Diagram' en 'Integrale Leefwijzer'
- Opmerkingen over Spreuken, spreekwoorden en gezegden
 
bullet Meditatie en Geluk ivm Duurzame Politiek met Integrale Visie  -  Pagina
- Aarde en schepping als geheel zien en ervaren - Overview effect
-
Wat is meditatie, mindfulness en yoga?
-
Iceman en Tummo meditatie - Belang van goed ademhalen
- Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken
 
De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk
  Kapitale kracht van geluk -
Omslag naar de Betekenis Economie
  Wereld Geluk Rapport 2016
  Inpassing van Geluk in het 4 Kwadranten model van Ken Wilber

- Leven in verbinding.

  Gebruik van oa Ghanta (bel) en Thangka bij meditatie
  Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica
 
Lezing Dalai Lama: Pleidooi voor Vrede, Welzijn, Wijsheid en Comapassie
- Om andere culturen beter te kunnen begrijpen
- Wonder en hoop aan de grens van de wetenschap
-
Joke Hermsen: Welke (denk-)richtingen moeten er bv gekozen worden?
- Welzijn, wijsheid en compassie in de seculiere samenleving - Dalai Lama
-
Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit
- Bram Moerland - Filosoof - Stapstenen voor Persoonlijke groei -
  Nag Hammadi Geschriften (oa Thomas Evangelie)

- Multi intelligentie model en inpassing van Meditatie in het
  4 kwadrantend
iagram van Ken Wilber

------------------------------------------------------------------------

 
 
bullet17 juli 2017, www.urgenda.nl: Actieplan 2030

Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport:
 
'Nederland op 100% duurzame energie in 2030'  - 

Het kan als je het wilt!

Hierin staat per thema beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken.

Er is per thema een agenda gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.

 
bulletDownload het gehele Urgenda-actieplan: Rapport 'Nederland 100 procent duurzaam 2030' (pdf)

 
bullet Duurzame Troonrede   -   www.urgenda.nl

De Duurzame Troonrede werd tijdens Duurzame Dinsdag in 2012, 2013 en 2014 uitgesproken door de toenmalige nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, Urgenda directeur Marjan Minnesma.
 


 

 
bulletEx-President Barack Obama - VN Meeting 2014:

"Bij
alle uitdagingen die we hier bespreken:

terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes,

zal
één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat".

 
bullet Klimaat verandering, Wat zijn broeikasgassen, Klimaat  -  Wikipedia (NL)
 
bullet Zie ook item 'klimaatvragen' van de website www.urgenda.nl
(bv vraag: waarom is 2 graden temperatuurstijging kritisch?)
 
bulletYouTube-video: Climate Change can no longer be ignored (Barack Obama) -18-04-2015
 
bulletYouTube: Klimaatzaak België - Serge Gheldere 01-12-2014  Gent  - de cijfers en onderbouwing

 
bulletZie Pagina Duurzaamheid van deze website.

 

 

bulletDe filosoof Peter Sloterdijk stelt:

De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.

Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.

Het kan niet doorgaan zoals het ging.

 
bulletBoek: Trump and a post truth world, door Ken Wilber

A provocative and balanced examination of our current social and political situation -- by a cutting-edge philosopher of our times.
 
bulletZie de pagina Integrale Visie NL/EU item 3.5, van deze website
 Ex-President Barack Obama - VN Meeting 2014

Beeld uit video
: Klimaatzaak België - Serge Gheldere 01-12-2014  Gent - de cijfers en onderbouwing
 
 
bulletZie ook: YouTube-video: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
Gepubliceerd op 6 juni 2014 (tijdsduur ca  12 minuten)

The IPCC has produced a video on its Fifth Assessment Report (AR5). The third part on the Working Group III contributed to AR5 is now available on http://mitigation2014.org

www.ipcc.ch - IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

 
 
bullet 9 november 2016,Trouw: Trump zorgt voor een revolutie

Amerika is de komende vier jaar het Amerika van Donald J. Trump.
 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug
 
bullet nu.nl: Dossier Trump   -  6 november 2016 video: Bernie Sanders
 
bullet Wie is Donald Trump - Wikipedia
 
bullet Nooit genoeg - De biografie van Donald Trump, door Mike_D'Antonio
 
bullet15 augustus 2018, volkskrant: Honderden Amerikaanse kranten spreken zich uit tegen Trumps aanvallen op de pers
 
bullet12 april 2017, TV-programma Zembla - video: Trumps mars naar het witte huis ( Video )
 
bullet22 december 2017, nos.nl: Congres VS keurt tijdelijke begroting goed - Shutdown USA voorkomen
 
bullet2 maart 2018,nu.nl: Importheffingen Trump brengen handelsoorlog dichterbij
 


         President Trump zwaar in de problemen

 
bullet21 augustus 2018, volkskrant: Trump vervangt schoon energiebeleid van Obama door kolenvriendelijk plan

President Trump staat op het punt om het Clean Power Plan van zijn voorganger Obama op te blazen (en zo de kolenindustrie weer ruim baan te geven). Hoe zien die aanpassingen eruit en pakken ze catastrofaal uit voor het klimaat? Vier vragen.

 
bullet17 juli 2018, trouw: Beschadigde Trump slikt meest bekritiseerde uitspraak na top met Poetin in

De Amerikaanse president ligt in eigen land zwaar onder vuur om zijn vertrouwen in Poetin. Een halfhartige intrekking helpt nog niet veel.

De top zelf was niet historisch te noemen, maar de persconferentie erna des te meer.

Trumps bereidheid om Poetin op zijn woord te geloven dat Rusland zich niet met de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft bemoeid, ook al zeggen Trumps eigen inlichtingendiensten van wel, sloeg een diepe wond.

 
bullet17 juli 2018, nu.nl: VS likt wonden na top Finland: 'Moreel argument telt niet meer'

Met veel woede is in de VS gereageerd op de uitspraken die de Amerikaanse president Donald Trump deed tijdens zijn ontmoeting met Poetin in Finland.

Hij heeft meer vertrouwen in het woord van zijn Russische collega Vladimir Poetin dan in zijn eigen inlichtingendiensten. Hoe valt deze vreemde zet te duiden? En wat kunnen de gevolgen zijn?

"Het was tot gisteren ondenkbaar dat een Amerikaanse president zonder enige aanleiding zijn eigen veiligheidsdiensten zo hard zou laten vallen", stelt hij. Een logische these zou kunnen zijn dat Poetin iets over hem in handen heeft.

                                                                         
 --------------------------------

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de problemen na commotie over zijn uitspraken

 
bullet22 november 2018, joop.bnnvara.nl: Staatsgeheime documenten onthullen dat Blok loog over terroristensteun

De Tweede Kamer eist tekst en uitleg van het kabinet over Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen.
Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) daarover verklaard dat die steun civiel van aardwas.

Uit documenten die zijn opgevraagd door Nieuwsuur en Trouw, en die eigenlijk tot staatsgeheim waren bestempeld, blijkt nu dat de Nederlandse steun expliciet bedoeld was voor de strijd. Die geheime informatie is per ongeluk ook vrijgegeven door het ministerie.


 
bullet5 september 2018, trouw.nl: De positie van Blok is op alle fronten verzwakt

Kan Stef Blok de komende jaren nog als minister van buitenlandse zaken functioneren?
Naast de discussie over zijn mensbeeld was dat woensdag het voornaamste pijnpunt in het debat met de Kamer.
Blok moet verder terwijl zijn relaties op drie fronten vertroebeld zijn.

Eigen opmerking: Na minister Zijlstra en minster Blok, misschien minister Kaag op Buitenlandse Zaken?

 
bullet2 augustus 2018, trouw: Aan Bloks sombere woorden hebben we niets, aan leiders die mensen bij elkaar brengen wel

We hebben geen behoefte aan Stef Bloks sombere geklets over de multiculturele samenleving die nooit zou werken, vindt PvdA-wethouder Yasemin Cegerek.

We hebben juist leiders nodig die werelden bij elkaar brengen.

 
bullet18 juli 2018, Trouw: Minister Blok gaat door het stof na commotie over zijn uitspraken

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vindt zijn uitspraken over onder meer migratieproblemen en het 'mislukte' Suriname achteraf niet zo verstandig.

Dat had anders gemoeten, zegt Blok in reactie op alle commotie die daarover ontstond. Zelfs zijn eigen partij VVD en coalitiepartner D66 uitten felle kritiek en eisten opheldering.


 
bullet18 juli 2018,zembla.bnnvara.nl: Minister Stef Blok: Oa Suriname is en mislukte staat door etnische opdeling

 
bullet28 juli 2018, trouw: Niet de leugen, maar de aperte onzin beheerst ons wereldbeeld

Trump en Blok verkopen onzin en komen weg met de meest ongelooflijke dingen. Omdat het past in een wereldbeeld is het veel gevaarlijker dan liegen, waarschuwt publicist Leon Heuts.

Is Het wereldbeeld is voor de fans belangrijker dan de feiten?
 
 
bulletSchrijver en journalist Amin Maalouf:

Hoe moeten we samenleven? Dit wordt een steeds urgentere vraag.

Diversiteit is een ramp als er slecht mee wordt omgegaan, diversiteit is een zegen als het goed wordt 'gemanaged'.

Er moet in veel meer aandacht komen voor de vraag 'Hoe moeten we nu eigenlijk goed samenleven?'. Hoe managen we diversiteit?

 
bullet Hongaarse filosoof, wetenschapper en concertpianist Ervin Laszlo:

We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel)
.

We gaan ons systeem (wereld) als geheel zien (Holos) . Een samenhangend geheel, waarin onderdelen met elkaar samenhangen en oa vele culturen steeds  met elkaar in verbinding staan.

 
bullet Nederlandse schrijfster en filosoof: Joke Hermsen

Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?

Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.

Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een evenwichtige en duurzame samenleving ontstaat?
(In de context van bv economische crisis, ecologische crisis, klimaatcrisis, etc)

 
bulletBoek 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid', Joke Hermsen  -  YouTube-video: Boekpresentatie 'Kairos. Een nieuwe bevlogenheid', duur ca 13 minuten.

 
 
bullet