Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Contact

Duurzame Politiek met Integrale Visie - Voor een duurzame, evenwichtige en betrokken samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk


Contact - website Duurzame Politiek met integrale Visie

-   www.duurzame-politiek.nl  -

Duurzame maatschappij en duurzame samenleving


Contact ivm opmerkingen, suggesties of vragen mbt deze website over Integrale Politiek en duurzaamheid


Contact met Bart Land in verband met de website - www.duurzame-politiek.nl - over duurzaamheid en Integrale visie in de Politiek,

dit in verband met bv opmerkingen, suggesties, aanmerkingen, vragen of andere reacties met betrekking tot deze website:

 
      -    E-mail adres: info@duurzame-politiek.nl  tav Bart Land

Ik ben heel belangstellend naar je opmerkingen over inhoud en vorm van deze website.
Dit bv naar aanleiding van je eigen ervaringen en inzichten.Een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

 
 
bulletOverzicht van de onderwerpen:
 
bullet Op de overige pagina's - Uitgebreid op pagina Inhoud Website
 

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.
Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek voor nu en in de toekomst.

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.


Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.
Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl.

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   - 
Translate this Website in English or another Language

Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju - Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start